Obětavost, láska až za hrob, nevídané hrdinství, odporný zrádce, tyran, ale i morální apel. To vše obsahuje příběh sedmi parašutistů, kteří před 75 lety (18. června 1942) podlehli v pražském kostele Cyrila a Metoděje stonásobné přesile vojáků nacistických Waffen SS. „Nic už se do toho biblického příběhu nemusí přidávat. Je v něm vše, co má v dramatu být. Včetně výkřiku parašutistů ze zatopené krypty ´Češi se nevzdávají´,“ říká historik Eduard Stehlík.  „Stopy po střelách nebo střepinách granátů, ale i krvi dávají kryptě ohromnou vizuální i emotivní sílu,“ dodává hlavní armádní kaplan Jaroslav Knichal.

S oběma pány nelze nesouhlasit. Toho prvního si velmi vážím pro jeho erudovanost a přesné, vystihující komentáře dějinných událostí, s názorem toho druhého jsem se ztotožnil v polovině května, kdy na mne při mé úplně první  návštěvě krypty kostela Cyrila a Metoděje výrazně dýchl genius loci tohoto místa. A není divu, protože útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha je považován za jednu z nejvýznamnějších akcí českého odboje.
Zaútočili na něj parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík 27. května 1942, Heydrich zraněním podlehl 4. června. Po atentátu nastal v protektorátu teror a masové popravy, jejichž vrcholem bylo v červnu 1942 vyhlazení Lidic a Ležáků. Parašutisté z výsadku Anthropoid se přes tři týdny skrývali, nakonec je v kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje Němci vypátrali na základě zrady jednoho z nich, Karla Čurdy. Následný boj 18. června 1942 nepřežil ani jeden z parašutistů. V kostele a jeho kryptě padli Gabčík, Kubiš, Josef Valčík, Adolf Opálka, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc.

Pojďme se společně podívat na místo posledního boje československých parašutistů…

Z dobových fotografií v památníku parašutistů umístěných na vás i po tři čtvrtě století na jedné straně velmi zřetelně dýchne strach a  hrůza té doby. Na straně druhé pak obrovská odvaha a statečnost. Odvaha a statečnost nejen těchto sedmi mladých kluků, ale i stovek těch, kteří jim poskytli nezištně svoji pomoc, i když věděli, že jejich pomoc může stát život nejen je, ale i jejich rodiny. Přesto svoji pomoc poskytli… A mezi nimi i řada členů Sokola.

Atentát na Heydricha rozpoutal hrůzostrašné peklo. Stovky a stovky zatčení, stovky a stovky zastřelených v koncentračních táborech, vypálené nejen Lidice a Ležáky, ale i Ploština a Prlov…

  

Nebýt zrady Karla Čurdy, mohlo vše skončit jinak. Dobové záběry ukazují, jak to tehdy bylo…

… a jak to skončilo.

Osmnáctý červen 1942 skončil před pětasedmdesáti lety smrtí sedmi parašutistů. Prohráli beznadějný boj o svůj život, ale svou smrtí nad nacisty vyhráli. A ti si to až moc dobře uvědomovali. Vydali proto přísný zákaz zveřejnit informace o sedmihodinovém boji v kostele Cyrila a Metoděje. Státní tajemník Úřadu říšského protektora K. H. Frank nařídil, že „nesmí přežít žádná památka na heroismus těchto sedmi mužů“. Přežila. A přitahuje čím dál větší pozornost. A to je dobře.