Informace e-mailem
Přeji si dostávat upozornění na nové články na webu

Československo je potřeba vymazat z mapy aneb Před 80 lety Adolf Hitler svým generálům potvrdil záměr zničit své sousedy

Československo je potřeba vymazat z mapy aneb Před 80 lety Adolf Hitler svým generálům potvrdil záměr zničit své sousedy

Přesně před 80 lety, 5. listopadu 1937, se na říšském kancléřství v Berlíně odehrála zásadní schůzka. Přestože ve školských osnovách dějepisu a posléze tak i v povědomí většiny českého národa se tato událost takřka nevyskytuje, jde o datum mimořádného významu. Tohoto dne německý nacistický vůdce Adolf Hitler poprvé svým nejbližším spolupracovníků odhalil a potvrdil své rozhodnutí zničit své sousedy včetně Československa. Dokládá to tzv. Hossbachův protokol.

Už ze samotného obsazení schůzky bylo více než patrné, že se bude projednávat významná věc. Adolf Hitler si tehdy pozval ministra války – polního maršála Wernera von Blomberga, náčelníky všech tří složek branné moci – velkoadmirála Ericha Raedera (námořnictvo), generálplukovníka Hermanna Göringa (letectvo) , generála Wernera von Fritsche (pozemní armáda) a ministra zahraničních věcí Konstantina von Neuratha.

Během tajného jednání, ze kterého dodatečně a zpaměti učinil zápis Hitlerův adjutant Friedrich Hossbach, poprvé seznámil Hitler vojenské špičky Třetí říše se svými úmysly v brzké době (nejpozději do roku 1943 až 1945) obsadit Rakousko a Československo, zajistit životní prostor pro německý národ na východě. Vedle toho obšírně hodnotil vojenskou situaci Velké Británie a Francie z hlediska možného vojenského střetu.

Hossbachův protokol brzy začal přecházet do praxe. Na jaře 1938 bylo tzv. Anšlusem připojeno Rakousko, na podzim zabráno české pohraničí, na jaře dalšího roku okupován zbytek Československa, dále anektován přístav Klaipeda a v září stanul svět na prahu nejničivější války všech dob. K celému protokolu se váže ještě zajímavá historka. Bylo praxí, že všem poradám Adolfa Hitlera (i těm tajným) byla vždy přítomna sekretářka a několik pobočníků, kteří z porady pořizovali zápis nebo stenozáznam. Onoho 5. listopadu 1937 se tak ale nedělo. Přítomen by jen Hitlerův adjutant Friedrich Hossbach, který o pět dnů později ze státní sepsal rukopisnou zprávu a jako takovou ji dvakrát nabídl Hitlerovi k přečtení. Führer prý odpověděl, že nemá čas ji číst.

Dokument pak prý ještě viděl Werner von Blomberg a později pak i náčelník generálního štábu Ludwig Beck. Ostatní účastníci porady později tvrdili, že prý ani nevěděli, že rukopisný zápis existuje. V norimberském procesu s válečnými zločinci se ono memorandum objevilo ve strojopisu místo v rukopisu jako hlavní přitěžující důkaz vůči obžalovaným představitelům složek německých branných sil dokazující, že jejich nejvyšší velení vědělo velice dobře a dostatečnou dobu předem o Hitlerových válečných úmyslech.

Jiří Štefek 5. listopadu 2017