Jarda

Skladba „Cirkus“ patřila bezesporu k nejlepším skladbám, jaké jsme na sletu shlédli. Měla ji na starosti trojice Gábina (její postřehy jsme uvedli v minulé části), Diana a Honza. Poslední jmenovaný, Honza Blažek, cvičitel oddílu Všestrannosti II. stupně to, s pomocí Gábiny, vzal pěkně podrobně. Moc pěkně napsáno…

Náš Cirkus na sletu…..

XVI. Všesokolský slet je za námi a můžeme se krátce ohlédnout, jak za hlavním sletovým týdnem v pražském Edenu, tak i za celou dobou, kterou jsme se skladbou Cirkus strávili.

Přes rok příprav a nácviků nás posunulo od počátečních nácviků skladby dospělými cvičiteli, přes první malá vystoupení s dílčími kousky skladby na sokolské Mikulášské, sokolském plese či vystoupení na tanečním večeru v kině, přes náročné oblastní slety v Benátkách nad Jizerou

a Brandýse nad Labem, vystoupení na školních akademiích i v Penzionu Anna koncem letošního června až k vystoupení v obou hlavních programech XVI. Všesokolského sletu 2018. Byl to jednoduše rok plný CIRKUSU.

Nyní se trochu sami pochválíme. Nácvik jsme od počátku pojali velmi zodpovědně až precizně, což se nám následně na všech akcích vyplatilo. Přestože byl nácvik mnohdy složitý, místy postupoval pomalu a někdy jsme měli Cirkusu už všichni „plné zuby“, výsledek byl vynikající. Byli jsme dobře připraveni na krizové části skladby, měli jsme stoprocentní účast na všech secvičných zkouškách s jinými jednotami a každý měl dokonalou znalost skladby, svého místa v sestavě a všechny děti vystupovaly na všech akcích tak velmi Celý příspěvek

Upozornění pro všechny členy i návštěvníky komerčních cvičebních hodin! Od 18. do 26.10.2018 je sokolovna uzavřena pro veškerý cvičební provoz. Důvodem jsou Oslavy 100 let trvání republiky, jejichž podstatná část bude probíhat v sokolovně – sledujte program oslav a přijďte se podívat. Od 29. října už opět platí náš stálý cvičební rozvrh. Děkujeme za pochopení. T. J. Sokol Český Brod

Letos stejně jako v letech předcházejících si sokolové po celé České republice připomenou tragickou událost, která se udála během II. světové války a při které byli hromadně pozatýkáni členové Sokola. Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho více jak stopadesátileté historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.

 

Že je naší republice letos právě sto let, ví asi každý. A je nám také všem jasné, že málokteré výročí – a navíc tak pěkně kulaté –  bychom považovali za významnější. Proto bychom velmi rádi toto veliké jubileum důstojně oslavili společně se všemi občany Českého Brodu i okolí.

Stoleté oslavy proběhnou záměrně pár dnů před 28. říjnem, který je tím „dnem D“. Důvod je ryze praktický: 28. říjen vychází přesně uprostřed pěti volných dnů… Proto celé oslavy vypuknou už v sobotu 20. října a skončí ve čtvrtek 25. října.

Hlavním centrem oslav se stane naše sokolovna, kde hlavní program proběhne právě 20. října. Program si můžete přečíst níže a rozhodně bude stát za to. A od pondělí do čtvrtka, tedy od 22. do 25. října mají možnost školy i veřejnost navštívit sokolovnu také, protože po všechny tyto dny budou výstavy zde instalované k prohlédnutí.

Nenechte si ujít „Oslavy 100 let republiky“!

Jedna z našich obětavých cvičitelek, ses. Gábina Záhrobská, popsala svoje pocity ze sletu takto:

Slet 2018 – Skladba Cirkus

Nácvik na slet – byla to práce na celý školní rok 2017/2018. Postupně jsme vytvořili dva cvičební celky o 18 cvičencích (2 x 9).

Nácviku sletové skladby Cirkus jsme věnovali 1 hodinu týdně. Mnohdy to nebyla zábavná práce, nácvik postupoval pomalu a všechny části skladby jsme museli mnohokrát opakovat a pilovat.

Výsledek této tvrdé práce byl však vynikající. Děti skladbu cvičily perfektně a sebevědomě.

Se skladbou Cirkus jsme vystupovali Celý příspěvek

Jak jsme napsali v minulé části reportáže z XVI. sletu, podělíme se s vámi o dojmy jeho přímých účastníků. Sestra Jitka Crosnier  Leconte je cvičitelkou našeho Sokola a sletu se účastnila jako organizační složka. Díky ní nám u dětí fungovalo vše jak má. A její dojmy ze sletu?

Průhledem nízké brány prosvítá zelený trávník posetý více než dvěma tisícovkami bílých značek. Vyběhnout z brány spolu se stovkami cvičenců a najít tu správnou. Pod paprsky slunce, v dešti, v záři reflektorů a před zraky tisíců diváků. Tréma ustoupí radosti z pohybu při dokonale nacvičené a secvičené skladbě. Efektní závěr za bouřlivých ovací a široký úsměv na rtech. Zvládli jsme to! Všichni společně. Cvičenci na ploše, organizátoři v zákulisí, ti, kdo nás doprovázeli i ti, kdo nás z tribun povzbuzovali. Úleva, že náročný týden plný přesunů, dlouhých minut čekání pod neúprosným sluncem, nekompromisních nástupů a secvičování a příliš krátkých nocí je za námi. Je za námi ale i týden plný přátelské atmosféry, očekávání, sounáležitosti, společné legrace, sdílených zážitků a věřím, že pro většinu i pocitu hrdosti být součástí tohoto velkého sokolského svátku.

Když se ve čtvrtek 5. července večer při zahájení prvního programu sletových skladeb Celý příspěvek

Nový cvičební rok se nám zdárně rozjel, oddíly pracují a tak se konečně můžeme věnovat i událostem, na které se zde zatím ještě nedostalo. Největším zážitkem byl beze sporu XVI. Všesokolský slet, který proběhl v pražském Edenu 5. a 6. července. Pojďme se mu nyní podrobněji věnovat…

Předcházely mu nejrůznější doprovodné akce, například Oblastní slety – z toho v Brandýse jsme na webu přinesli velkou reportáž – výstavy, proběhl celý týden s kulturním a sportovním programem, Prahou prošel sletový průvod, velký program předvedli sokolové v O2 aréně a tak dále a tak dále. Hodně toho zaznamenala i Česká televize, a tak jsme mohli pravidelně v Sokolském zpravodaji sledovat, nejen jak postupují přípravy na slet, ale i co se kde v Sokole událo. Vyvrcholením byl samozřejmě slet samotný, a je skvělé, že i obě dvě jeho vystoupení ČT vysílala v nezkrácené verzi v přímém přenosu i znovu ze záznamu.

Českou televizi tedy já osobně moc chválím a považuji si ji za to, kolik toho celé veřejnosti ohledně sletu zprostředkovala. Rozčarování mi naopak působilo internetové zpravodajství, které o sletu – jednoznačně největší tuzemské sportovní akci s nejdelší historií – víceméně mlčelo. I když se samozřejmě výjimky našly: třeba Seznam.cz zveřejnil opravdu skvělý článek s názvem „Sokolové vypískali Babiše“. No comment…

XVI. sletu jsem se zúčastnil jako pouhý divák. Byl to můj první „živý“ slet a přiznávám se, že ve stadiu příprav jeho skladeb, které se i v naší jednotě začaly nacvičovat, mě předsletový shon nechal poměrně chladným. Svoji přítomnost na sletu jsem zpočátku bral spíše jako povinnost činovníka jednoty než abych se těšil tak, že bych nemohl ráno dospat. Tento pocit se ale radikálně změnil hned při zahájení sletu. Jeho atmosféra mě totálně pohltila, většina skladeb mě ve velkém provedení nadchla mnohem více než na sletu oblastním a byly chvíle, kdy nejen já, ale celý stadion prožíval chvíle euforie, nadšení i dojetí. Ze sletu jsem po dvou dnech odjížděl jako jeho nadšený fanoušek, příznivec a obdivovatel všech, kteří zde cvičili a věnovali svůj čas k jeho zdárnému průběhu.

Chci tedy za sebe i celé vedení českobrodského Sokola ještě jednou dodatečně poděkovat všem, kteří se ho jako cvičenci zúčastnili a věnovali nácviku skladeb spoustu hodin ze svého volného času i přesto, že občas něco někde zaskřípalo. A největší dík patří určitě našim cvičitelům. Bez jejich odhodlání, nadšení a leckdy i urputnosti bychom se tohoto velkého svátku v tak velké míře jen těžko mohli zúčastnit.

Rádi bychom vám v několika pokračováních fotografické reportáže z XVI. sletu zprostředkovali Celý příspěvek

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí masových demonstrací českého lidu za obranu Československé republiky.

V těchto dnech si připomínáme 80. výročí masových demonstrací českého lidu za obranu Československé republiky. | zdroj: facebook


Václav Pokorný

21. 09. 2018

21. září 1938 vyslanci Velké Británie a Francie předložili Československu požadavky na odstoupení pohraničního území nacistickému Německu. Již druhý den 22. září se shromáždilo 250 000 lidí před Rudolfinem, tehdejším sídlem Poslanecké sněmovny. Demonstrovali za obranu Československa pod heslem DEJTE NÁM ZBRANĚ, DALI JSME SI NA NĚ!

Na konci 30. let se československý stát dostal do velmi obtížné situace. Po anšlusu Rakouska Německem v březnu roku 1938 se historické území českých zemí ocitlo doslova v kleštích, obklopené Hitlerovou Třetí říší. O tom, že další na řadě bude demokratické Československo, téměř nikdo nepochyboval. Hitler brilantně využil německé menšiny jako nástroje pro rozbití republiky. Obyvatelé německé národnosti se pod vlivem jeho propagandy začali bouřit a 13. září 1938 otevřeně povstali proti československé státnosti. Až povolání československé armády zastavilo řádění německých teroristických bojůvek a jednotek Freikorpsu.

Hitler byl však rozhodnut získat Sudety za každou cenu, a vyhrožoval proto Československu válkou, když  jeho požadavky nebudou splněny. Vojenští spojenci Československa, Velká Británie a Francie, pod tímto tlakem začali s Hitlerem vyjednávat a 15. září přistoupili na jeho požadavky. 21. září pak vyslanci Velké Británie a Francie předložili Československu nótu na odstoupení pohraničního území nacistickému Německu. Tehdejší vláda vedená Slovákem Milanem Hodžou s ní předběžně souhlasila.

Česká veřejnost šokována tímto přístupem vyhlásila druhý den generální stávku. 250 000 lidí před sídlem národního shromáždění dalo jasně vládě najevo odhodlání českého lidu bránit republiku. Skandovali hesla jako “dejte nám zbraně dali jsme si na ně!” Poté se dav  vydal na Hrad a podařilo se mu proniknout až na třetí nádvoří. Podle pamětí Prokopa Drtiny se lidé pokoušeli dostat do paláce a velitel Hradní stráže pohrozil, že bude nucen použít zbraní.

Na Hrad byl povolán generál Jan Syrový, aby svou autoritou uklidnil demonstrující dav (prezident Beneš tou dobou již spal). Po jeho proslovu se demonstrující kolem půlnoci začali rozcházet.

Den nato Hodžova vláda podala demisi a byl ustanoven úřednický kabinet generála Jana Syrového. Další den prezident Edvard Beneš vyhlásil mobilizaci. Bylo povoláno 18 ročníků I. zálohy a náhradní zálohy všech zbraní a služeb a dále část příslušníků II. zálohy – potřebných specialistů. Celkem bylo povoláno 1 250 000 mužů do zbraně včetně těch, kteří byli povoláni již před začátkem mobilizace. Dále bylo k dispozici 350 tanků, 5 000 dělostřeleckých hlavní a 950 bojových letounů. Armáda byla plně bojeschopná a připravena obětovat za záchranu vlasti lidské životy.

Ani toto heroické odhodlání českého národa však nezabránilo západním spojencům, Velké Británii a Francii, podepsat s Adolfem Hitlerem 29. září potupnou Mnichovskou dohodu. 30. září se tomuto ultimátu podvolila i československá vláda a německý wehrmacht napochodoval bez boje do českého pohraničí.

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Zář    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
SponzořiPartneři