Informace e-mailem
Kalendář akcí

Jarda

Letošní Lipany za to opravdu stály! Kvůli městskému výročí spojená naše „Pouť“ s „bitvou“ byla nejen pro všechny jako akce velmi zajímavá, protože její program byl nový a bohatý, ale paradoxně pro nás byla propagačně úspěšnější, ačkoliv jsme měli méně účastníků našeho pochodu. Naše stanoviště vidělo a navštívilo i spoustu těch, kdo s námi na Lipany nešli a přišli si užít pouze středověkou historii.

Ale postupně: start jako vždy v 10 hodin v sokolovně, tři trasy od 10 do 15 km, pěšky i na kole a kontrolní stanoviště ve Kšelích.

A mezitím už u mohyly, kde již od pátku stála vozová hradba a středověké ležení, stavěla sokolská úderka za pomoci skautů pokladny a naše stanoviště. To bylo tentokrát umístěno na spodní části dolní louky pod vozovou hradbou. Pro letošní rok jsme měli připravené dva „taháky“: oblíbené hledání středověkých mincí pomocí minohledaček a také naši novou výstavu, vytvořenou k letošnímu 130. výročí konání II. náhradního všesokolského sletu, který se v roce 1887 konal právě v Českém Brodě. Mezi prvními, kdo si výstavu prohlédli byli naši přátelé ze spolupořádajícího 14. junáckého střediska Psohlavců, kteří si pro letošní rok Celý příspěvek

Zcela mimořádně dáváme tento příspěvek mimo jeho rubriku „Událost měsíce“ i na hlavní stranu našich webovek. I úkol operace Anthropoid byl mimořádný a tak na hlavní stranu patří…

Před 75 lety se odehrál atentát na Heydricha

Reinhard Heydrich (1904 – 1942) měl jako zastupující říšský protektor potlačit protiněmecký odboj v Protektorátu Čechy a Morava. Téměř se mu to podařilo, avšak před 75 lety, 27. května 1942, na něj zaútočili parašutisté vyslaní z Británie, Slovák Jozef Gabčík (1912 – 1942) a Čech Jan Kubiš (1913 – 1942). Nacisté okamžitě vyhlásili stanné právo. Heydrich následkům atentátu podlehl 4. června.

„V letech 1939 až 1945 máme několik stovek mimořádných lidských a morálně charakterových osobností, které jsou vzorové pro každou další generaci,“ řekl Novinkám historik a pedagog Zbyněk M. Duda.

„Z okruhu československého domácího i zahraničního druhého národního odboje se vygenerovala skutečná elita národa, která za službu vlasti pokládala své mladé životy. Přitom jejich životní osudy jsou příkladem nejen skutečného vlastenectví, odvahy a statečnosti, nýbrž někdy i odvrácené strany ctností, končící zradou a kolaborací s nepřítelem,“ připomíná.

To vše prostupuje historický a vojenský příběh českých dějin jménem Operace Anthropoid, jenž se uskutečnil 27. května 1942 v Praze-Libni.

„Dvojčata“

Co však celé akci předcházelo? Publicista Miroslav Šiška, zabývající se moderními dějinami, napsal, že Jozef Gabčík i přes námitky otce nastoupil v říjnu 1932 základní vojenskou službu u 14. pěšího pluku v Košicích. V Prešově další rok absolvoval poddůstojnickou školu a v září 1933 byl povýšen už na desátníka.

Jozef Gabčík

Do slovenské armády nastoupit nechtěl a již roku 1939 se rozhodl k útěku do  Polska, kde se v Krakově tvořila čs. zahraniční jednotka. V táboře Malé Bronowice se poznal s Janem Kubišem a stala se z nich nerozlučná dvojice. Ti, kteří je znali, o nich hovořili jako o dvojčatech, píše Šiška.

Jako příslušníci čs. pěšího pluku prodělali v červnu 1940 těžké ústupové boje u města Gien a po kapitulaci Francie jsou se stovkami dalších vojáků evakuováni do  Velké Británie, kde se poté stali příslušníky 1. čs. smíšené brigády.

Kubiš členem operace málem nebyl

V témže roce se rozhodla pomoci domácímu odboji proti nacistům i československá exilová vláda v Londýně. Počítalo se s vysláním specialistů na sabotáže, po nástupu Heydricha se koncem září 1941 rozhodlo o  Celý příspěvek

Oslavy 580. výročí povýšení Českého Brodu na Královské město císařem Zikmundem probíhaly v sobotu 13.5.2017 na různých místech města a sokolovna samozřejmě nemohla chybět. Náš program proběhl dopoledne a bylo na co koukat…

Vše zahájily naše mažoretky, které ještě jednou vystupovaly na podiu na náměstí a po přivítání přítomných se spustily ukázky našich oddílů. Po mažoretkách nastoupila Celý příspěvek

O dvou justičních vraždách

 Co na tom, že je dělí celých 490 let, co na tom, že první obětí byl muž, druhou žena. Společné měli to, že bojovali za pravdu a svobodu a měli odvahu a mravní statečnost dotáhnout tento boj až do hořkého konce. Z dobových dokumentů je jasné, že ani jeden z nich neměl šanci, ale jejich oběť nebyla marná, jejich jména se zachovala jako příklad statečnosti a nemohou být zapomenuta.

V roce 1415 byl svolán církevní koncil do Kostnice. Jedním z jeho cílů byl soud nad Janem Husem, církevním reformátorem, který svým učením přímo ohrožoval tehdejší mocenskou praxi církve. 4. dubna 1415 přijel do Kostnice osobní Husův přítel, mistr Jeroným Pražský. Přijel Husa podpořit, i když ho varoval Křišťan z Prachatic, Hus mu totiž výslovně vzkázal, aby nejezdil. Přijel bez pozvání, jeho identitu znali jen páni z Dubé a z Chlumce, kteří doprovázeli Jana Husa. Jeroným neuposlechl a 7. dubna přibil na dveře kostnických kostelů list psaný v latině, němčině i češtině, v němž žádal o slyšení. Situace se nevyvíjela dobře, koncil reagoval nepřátelsky a Jeroným, na radu svých přítel, se snažil uprchnout. 18. dubna byl na něj vydán zatykač a tehdejší „spravedlnost“ ho dostihla nedaleko českých hranic v  Hiršavě, kde byl zatčen. 23. dubna byl v Kostnici vsazen do těžkého žaláře.

Jeroným nebyl „jen tak někdo“! Byl mistrem čtyř univerzit (Paříž, Heidelberg, Kolín na Rýnem a Praha) . Protože pocházel z dobře situované rodiny sídlící na Novém Městě pražském mohl si dovolit náročná studia. V roce 1398 po dosažení bakalářského titulu v Praze se odebral do Oxfordu, kde se seznámil s učením Johna Viklefa a jeho spisy přivezl do Čech. V r. 1403 navštívil Palestinu a Jeruzalém, od r. 1407 působil na univerzitě v Praze, r. 1410 byl ve Vídni, kde byl obviněn z kacířství a uvězněn, podařilo se mu však utéci. Zúčastnil se pak „odpustkových“ bouří v Praze a protože se chtěl blíže seznámit s pravoslavím a pravoslavnou církví, vydal se roku 1413 do Ruska, Litvy a Polska. Obecně byl znám jako člověk nesmírně vzdělaný, pohotový a vtipný řečník, ale také milovník vína, krásných žen, který dovedl Celý příspěvek

Ani se nechce věřit, že uplynul celý rok od doby, kdy jsme společně šli (či jeli) naši „Pouť do Lipan“. A je to tu zase! Už 3. ročník našeho pochodu klepe na dveře. Ale letos úplně jinak. A je to bomba!

Možná si pro začátek pojďme říct, co se nezměnilo a i tento rok zůstane jako v letech minulých. Tak za prvé trasy. Most na Tuchoraz je opět v provozu, proto se vracíme k původním třem trasám se společnou kontrolou v obci Kšely. Vybrat si můžete trasu od 10 do 15 km, ať už ji absolvujete pěšky či na kole.

Start bude jako vždy v sokolovně a cíl pod mohylou. To vše zůstává. Zůstane i hledání historických mincí minohledačkami a střelba z luků. Ale to už je opravdu vše, co se nezměnilo.

Ostatní program – na naší akci nový – je totiž jedna lahůdka za druhou. V rámci oslav 580. výročí povýšení Českého Brodu císařem Zikmundem na Královské město došlo pro tento rok ke spojení dvou dříve samostatných akcí, a tak se po příchodu k mohyle můžete ocitnout na dobovém tržišti, poslouchat středověkou hudbu, nechat si ukázat středověkou kuchyni, zbraně, vojenskou taktiku, šerm a v rámci celého středověkého dne na Lipanech rekonstrukci památné bitvy u Lipan z roku 1434.

Taková nabídka se přece neodmítá! Proto vás všechny čekáme v sobotu 27. května 2017 v 10 hodin u sokolovny Celý příspěvek

 1. V nově otevřeném sále se již nejen cvičí, ale odehrál se zde i úplně první turnaj ve stolním tenise. A protože reakce na prostory jsou pozitivní, velmi nás to těší. 🙂 Postupně se bude sál dovybavovat. Zatím přbyly koše na odpad, držáky toaletního papíru, rohože, botníky, ručníky….
 2. Sál č. 4 v 1. patře „nové“ budovy je kompletně vystěhován a v této chvíli by se zde do konce tohoto cvičebního roku – čili do prázdnin – až na výjimky neměl používat.
 3. Podíváme se znovu i na hrob prof. Kouly, autora naší sokolovny, kde je potřeba zatočit s plevelem.
 4. Ve čtvrtek se bude kompletovat chystaná výstava pro oslavy města. Veškeré podklady jsou již připraveny a zbývá je jen vhodně seřadit a umístit do výstavních rámů.
 5. Opět nám zatéká do sokolovny, tentokrát nad klubovnou, teprve nedávno čerstvě vymalovanou, caramba! Klempíři jsou tedy opět objednáni…
 6. Dostali jsme nabídku od Československé obce legionářské ohledně dovozu prsti z památného bojiště 1. světové války – od Zborova. Nabídku jsme vděčně přijali a symbolickou prsť nějakým vhodným způsobem využijeme v příštím roce při 100. letech republiky.
 7. Probíhá příprava na Pouť na Lipany, i když letos – v rámci spojení obou lipanských akcí – to nebude tak organizačně náročné.
 8. Po zkušenosti s posledním pronájmem výbor rozhodl, že veškeré pronájmy musí být smluvně uzavřeny minimálně 14 dnů před konáním akce, v opačném případě akce v sokolovně neproběhne.
 9. Necháváme si udělat nabídku na rozšíření kamerového systému. Ještě tři kamery se nám do systému vejdou, tak proč je nevyužít, zvlášť, když se nám již několikrát osvědčily.
 1. Ve zkušebním provozu jsme spustili naši sokolskou televizi, která vždy po cca tři týdny bude návštěvníky sokolovny informovat o tom, co se chystá, i o tom, co již bylo. Zejména pro starší členy, kteří nechodí z jakéhokoliv důvodu na internet, či pro ty, kteří v sokolovně čekají na své ratolesti, by to měl být dobrý informační zdroj i rozptýlení.
 2. Pokračujeme v přípravách na městské slavnosti. Digitálně se zpracovávají dokumenty a fotografie pro výstavu, na kterou nám přispělo město. Pro výstavu jsme nakoupili nové rámy.
 3. 28.5. jedeme na návštěvu k T. J. Sokol Bratříkov. Po mnoha letech tedy opět dojde k setkání dvou jednot, které se za doby 1. republiky stýkaly velmi intenzivně.
 4. V přípravách je i oblastní slet, naše župa spolu s dalšími třemi ho spolupořádá v Brandýse nad Labem. A my se ho samozřejmě i aktivně zúčastníme, nácviky skladeb už začaly.
 5. Podaly jsme několik nových žádostí o dotaci, z toho dvě u Středočeského kraje na opravu a zateplení fasád.
 6. Probíhají opravy po revizi hromosvodů.
 7. Na Pouť do Lipan tentokrát nebudeme objednávat autobus na zpáteční cestu – ukázal se v obou ročnících jako velmi nevyužitý a účastníci o jízdu zpět neprojevili větší zájem.
Sledujte nás
Oznámení
Anketa
Konání jaké kulturní akce byste uvítali v sokolovně ?
Historie příspěvků
Červenec 2017
Po Út St Čt So Ne
« Čvn    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
SponzořiPartneři