Informace e-mailem
Kalendář akcí

Dění kolem Sokola

Vše o dění kolem Sokola – cvičení, akce, zábavy, kurzy

V srpnu vyrazily děti oddílu aerobiku na soustředění do srdce Českého ráje na Malou Skálu. Dopoledne se děti věnovaly tréninkům aerobiku v místní sokolovně, odpoledne pro ně byly připraveny hry v přírodě a vyrážely na výlety do okolí. Jedním z cílů jejich výletů byly Besedické skály a vrch Sokol. Děti vystoupaly bukovým lesem a tajemným skalní  labyrintem až k oblasti skal u Sokola, kde vrcholová skála Sokola (562 m.n.m.) je upravena na vyhlídku. Vykácený les umožňuje krásný výhled na Suché Skály. Doporučujeme všem na krásný rodinný výlet.

Za oddíl aerobiku Eliška Strakošová

Vlastně to není novinka, protože tato možnost tu byla i v minulém cvičebním roce. Zkrátka: ten, kdo by si rád v sokolovně zacvičil a okolnosti mu nedovolí chodit pravidelně či má jiný důvod, proč nebýt členem Sokola, může do sokolovny kdykoliv přijít a přesto zde s námi může cvičit! Je to jednoduché, stačí se podívat na náš Rozvrh hodin, vybrat si cvičení, které se mu líbí, a pokud je tato hodina v rozvrhu vybarvena růžově, pak není problém. Na místě dotyčný zaplatí cvičiteli hodinový poplatek a podepíše prohlášení o bezpečnosti – a může se cvičit!! Poplatek na dětskou hodinu stojí 60,- Kč, na dospěláckou 80,- Kč a na cvičení Rekondik, které trvá hodinu a půl je to 100,- Kč. 

Aktuální rozvrh hodin pro rok 2017 – 2018 najdete na horní červené liště, kterou rozklikněte a použijte odkaz. Jen, prosím, přece jen počítejte s možností nějakých úprav, stát se může ledacos… 🙂

Rozvrh obsahuje i hodiny, na které si mohou přijít zacvičit i ti, kteří NEJSOU členy Sokola!

Cvičit v sokolovně začínáme od 11. září.

1)      Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplňování údajů při veškerých administrativních úkonech, ať už se jedná o vypsání členské přihlášky či – a to hlavně – při platbách členských příspěvků. U přihlášek nám často chybí názvy oddílů, adresy či telefonní a emailová spojení. U plateb bývá často problém se špatným variabilním symbolem či uvedením jména členaV případech špatného vyplnění nejsme schopni tuto přihlášku vložit do evidenčního systému a chybně vyplněnou platbu správně identifikovat. Tím dochází k tomu, že de facto nejste Vy nebo Vaše dítě řádným členem, a nejste tedy ani pojištěni proti úrazu, krádeži atd. V případě prodlení s přihláškou či platbou je Vám vedení Sokola oprávněno zakázat vstup a účast na cvičení až do doby, než se prokážete splněním těchto základních členských povinností.

2)      V souladu se Stanovami ČOS požadujeme od všech členů, kteří se rozhodnou své členství v Sokole ukončitoznámit toto písemnou Odhláškou (stejně jako se i písemně každý stane členem Sokola písemnou Přihláškou). Formulář Odhlášky je k dispozici ve foyeru sokolovny na nástěnce a samozřejmě je i ke stažení na webu. Chceme se tak konečně vyhnout situacím, kdy nejsou k dispozici aktuální informace o evidovaných členech, kdy se u leckterých až po dlouhé době zjistí, že už Sokol nenavštěvují. Nevyplnění Odhlášky při ukončení cvičení člena znamená, že dotyčný – i když necvičí – je stále členem Sokola s povinností platit příspěvky, které po něm budou samozřejmě požadovány. V případě, že se člen nemůže po nějaký čas účastnit cvičení, ale chtěl by zůstat členem Sokola, je možné si po domluvě zaplatit členský příspěvek pouze ve výši členské známky a stát se po dobu své nečinnosti pouze „přispívajícím členem“.

3)      V zádveří hlavního vchodu je umístěna poštovní schránka, která slouží pro Vaše připomínky či nápady, ale i přihlášky a odhlášky. Vyplněnou přihlášku či jakýkoliv jiný dokument můžete samozřejmě svěřit svému cvičiteli, v úředních hodinách odnést přímo do naší kanceláře, ale rovněž ho vhodit do této schránky.

4)      Základní členskou povinností je mít včas a v plné výši zaplacené členské příspěvky. Peníze velmi nutně potřebujeme, to je určitě každému jasné… Podrobné informace o platbách se nacházejí na našich webových stránkách v sekci „Členské příspěvky“. Počítejte, prosím, s tím, že včasné nezaplacení členských příspěvků Vám zbytečně zatíží kapsu. Za každý měsíc prodlení s platbou se Vám Vaše platba navýší o 10% z jejich výše. Proto ve vlastním zájmu, prosím, nezapomeňte na včasnou platbu. V případě, že někdo ani po několika týdnech cvičení ještě nezaplatil, bude do doby zaplacení vedením Sokola či cvičitelem vykázán ze sálu a další cvičení mu nebude umožněno. Dotyčný(á) včasným nezaplacením nesplnil (a) svou základní členskou povinnost, nemá tedy právo zadarmo v Sokole cvičit – a nevztahuje se na něj ani úrazové pojištění.

5)      Je zcela v kompetenci cvičitele, zda rodičům či jinému doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně (samozřejmě pouze v té, která k příslušnému sálu náleží). Pokud cvičitel nechce, aby byla přítomností rodičů jeho hodina rušena, je opět zcela v jeho kompetenci, aby Vás požádal o opuštění budovy s informací, v kolik hodin si máte pro své dítě přijít. Respektujte, prosím, toto opatření. Jinak platí samozřejmě pravidlo Provozního řádu, které stanoví, že se osoby mohou pohybovat po budově pouze v době, kdy zde mají oprávněně co činit (= mají cvičební hodinu nebo nějakou inzerovanou akci) a to pouze v prostorech k této aktivitě určených, tedy nikoliv pobíhat po celé sokolovně.

6)       Každý člen i jeho doprovod by měl vědět, kterým vchodem má vstupovat do sokolovny. Vždy je pro dané cvičení či sportovní aktivitu zvolen vchod nejbližší prostoru, ve kterém se toto odehrává. Rozpis vstupů je vyvěšen na/u  vstupů do sokolovny a je zároveň zveřejněn i na našem webu. Dodržujte, prosím toto pravidlo platné pro všechny vstupující! Jde o naši bezpečnost, resp. o bezpečnost našich věcí. Cvičitelé, kteří vedou hodinu, nemají čas na to sledovat, kdo se jim prochází u šatny s osobními věcmi a zda je zde oprávněně.

7)        Snažíme se podávat veřejnosti, našim členům i rodičům našich dětí pravidelné zprávy o naší činnosti všemi prostředky, které máme k dispozici. Jsou to zejména naše webové stránky www.sokolbrod.cz, Facebookový profil (https://www.facebook.com/sokolbrod.cz), vývěsky na budově sokolovny a nástěnky uvnitř a také náš vnitřní televizní program, vysílaný ve foyeru sokolovny. Občas se podaří napsat i nějaký článek o dění v Sokole a zveřejnit ho v Českobrodském zpravodaji.  Budeme proto velmi rádi, když tyto formy naší propagace budete sledovat. Jednak proto, že se samozřejmě chceme pochlubit naší činností, ale zejména proto, že jsou zde události, které se Vás přímo týkají a pokud je včas nezaznamenáte, mohou Vám uniknout, či se můžete zbytečně dostat do problému s nesplněním nějaké povinnosti. Nejvíce informací se nachází na našich webových stránkách www.sokolbrod.cz, kde máte i možnost zaregistrovat svůj e-mail. Díky tomu pak budete včas informováni kdykoliv se zde objeví nějaká nová informace. Některé informace se nacházejí i na našem Facebookovém profilu. Pokud sami Facebook máte, odklikněte prosím, že se vám ten sokolský líbí a sdílejte ho, ať se dostane co nejvíc mezi lidi, je to naše dobrá propagace. Děkujeme.

8)      Všichni občas potřebujeme nebo musíme udělat nějakou změnu. Ty, o kterých bychom rádi věděli včas od Vás, jsou zejména o Vašich přestupech do jiného oddílu či o rozšíření Vašeho cvičení. A je velmi důležité vědět, že máte nové telefonní číslo či nový emailBez aktuálních kontaktů mohou nastat zbytečné problémy, kterým bychom se rádi vyhnuli. Proto prosíme o  včasné informování o těchto změnách buď přes Vaše cvičitele, nebo rovnou na náš kontaktní email uvedený na webových stránkách.

9)      Protože jsme nezisková organizace bez vlastní výdělečné činnosti, musíme se i sami snažit o bezproblémový chod budovy sokolovny a starat se v rámci svých možností i o její údržbu. Proto je třeba, abychom se občas sešli – nejen dospělí členové, ale i rodiče našich dětských členů – na potřebné brigádě. A je opravdu třeba sejít se na ní v hojném počtu. Pokud některé práce, které můžeme zvládnout vlastními silami, sami neuděláme, musíme si na ně najmout drahou firmu a důsledkem toho může být i navýšení členských příspěvků. A děláme to přeci pro sebe a pro své děti, abychom všichni mohli trávit svůj volný čas v hezkém, ale hlavně i fungujícím prostředí. Pokud tedy vyhlásíme nějakou brigádu či akci, kde je každá ruka dobrá, přijďte nám, prosím, pomoci. Kdo z Vás to ještě neví, Sokol poskytuje slevy na platby členských příspěvků ve výši 30,- Kč za každou odpracovanou hodinu – a to také stojí za to na brigádu přijít, ne?

10)      Sokol ale pořádá i akce, na kterých po Vás žádnou práci nepožaduje. Naopak, slouží k tomu, aby se na nich jejich účastníci bavili, aby i předvedli, co se v Sokole naučili nebo naopak, aby se sami šli naučit něco nového. Takových akcí je v roce pořádáno několik a veškeré podrobnosti o nich i dalších akcích opět najdete na našich internetových stránkách www.sokolbrod.cz a dalších zmiňovaných místech. Sokolu zde vyjádříte svoji podporu tím, že se takové akce sami zúčastníte a třeba i přivedete své přátele.

 

Hezký zbytek prázdnin všem a od 11. září na shledanou!

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod

Se začátkem prázdnin zároveň skončil i cvičební rok 2016 – 2017. Byl to rok veskrze úspěšný – ostatně stačí zalistovat zpět našimi webovkami – a my si jen můžeme přát, aby ty další roky nebyly jiné. Každopádně teď se všichni, kdo v Sokole pracujeme, ať už jako cvičitelé či činovníci, těšíme na volné léto a pár týdnů, kdy do sokolovny (až na pár výjimek) ani my moc chodit nebudeme.

To ale neznamená, že by v Sokole ustal veškerý život. Volna v sokolovně využijeme ke spoustě větších i drobnějších prací a oprav, sloužících k ještě lepším možnostem využívání prostor v příštím cvičebním roce. A samozřejmě – jako zatím každý rok – pustili jsme se i do jedné veliké investiční akce. Tentokrát je to oprava hned dvou stran fasády historické budovy sokolovny. Zatímco loni jsme zvládli opravu jižní fasády v Tyršově ulici, letos to je strana severní – vzadu za sokolovnou, a strana východní – směrem k náměstí. Držte nám palce, je to technicky hodně náročné a spojené s inovací hlavního přívodu elektřiny do sokolovny, a to bude, jak se ukazuje, poměrně tvrdý oříšek.

V červenci si naordinoval volno i výbor jednoty, který začne znovu pracovat v srpnu. Proto i zde, na webu, se mnoho nových příspěvků v červenci neobjeví.

Každopádně si poznamenejte do svých diářů, že v sokolovně se začne cvičit od druhého zářijového týdne, tedy od 11. září!

Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny a těšíme se se všemi na setkání v novém cvičebním roce 2017 – 2018!

 

výbor T. J. Sokol Český Brod

 

 

Sledujte nás
Oznámení
Anketa
Konání jaké kulturní akce byste uvítali v sokolovně ?
Historie příspěvků
Listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
« Říj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
SponzořiPartneři