O průběhu osudných událostí na Prašném mostě existuje několik interpretací historiků i autorů literatury faktu. Přes drobné rozdíly mají společnou kostru, neboť se vesměs opírají o stejné podklady – o archívní dokumenty německé provenience (především o Heydrichovu zprávu Bormannovi z poloviny května 1942) a také o několik poválečných svědeckých výpovědí.
Celý příspěvek