Informace e-mailem
Přeji si dostávat upozornění na nové články na webu

Z výboru

 1. Příští pátek odjede delegace Sokola do Plzně prohlédnout si výstavu o Janu Koulovi. Výsledkem by měl být vypravený autobus z Českého Brodu pro zájemce o tuto zajímavou výstavu o českobrodském rodákovi.
 2. Máme za sebou hloubkovou kontrolu, kterou u nás provedli hasiči. Chtěli vidět spoustu papírů, podrobně prohlédli celý objekt sokolovny a výsledkem bylo, že máme vše v pořádku! Již dlouho se o tento stav snažíme, ale přece jen jsme se před takto rozsáhlou kontrolou trochu klepali… 🙂
 3. Výbor navrhuje vyslance jednoty do předsednictva župy Barákovy pro nadcházející volební období. Navrženými vyslanci jsou br. Firbas a ses. Farkasová. Jako náčelníka župy budeme navrhovat cvičitele naší jednoty br. Jarka Kučeru.
 4. 13.3. proběhne schůze cvičitelů s volbou nového náčelnictva pro roky 2019 -2022.
 5. Vypátrali jsme chalupu, kam jezdil náš Sokol po druhé světové válce na hory. Víc v samostatném článku.
 6. Školení cvičitelů v prvním březnovém víkendu máme zdárně za sebou. Vše dopadlo dobře, nikomu se nic nestalo a my mámě několik doškolených cvičitelů a několik nových pomahatelů.
 7. S koncem února měli mít všichni zaplacené členské příspěvky na rok 2019. Do 15. března ještě tolerujeme pozdní platbu bez 10% penále, ale pozdější platby už budou bez výjimek penalizovány.  8 dlužníkům, kteří nezaplatili ještě ani rok 2018, byla poslána poslední výzva k platbě s vyčísleným penále. Výše jejich příspěvků se tak velmi zvýšila. A pokud ani tentokrát v dané lhůtě nezaplatí, dojde i na soudní vymáhání. Nedá se nic dělat, i nám chodí složenky a faktury a nikoho nezajímá, že jsme nevýdělečná dobrovolná organizace.
 1. Máme zhotovenu repliku našeho sokolského praporu. Náš historický prapor má toho přece jen již dost za sebou a je to na něm i vidět. A protože je to pro nás vzácná relikvie, budeme si ji do budoucna šetřit a nahradíme ji replikou.
 2. O nadcházejícím víkendu proběhne u nás 1. část župního školení cvičitelů sportovní všestrannosti. Je přihlášeno hodně zájemců z různých jednot a tak to bude poměrně náročné. Nicméně osvědčená sestava lektorů i ta naše zajišťující zázemí a věci s tím spojené to jistě opět zvládne na výbornou.
 3. V sálu číslo 6 se konečně objevily nové závěsy na oknech.
 4. Zakoupili jsme 29 nových menších stolů pro účely pořádání kulturních akcí. Naše stávající stoly, uložené za oponou na jevišti, již byly léta spíš ostudou než čímkoliv jiným. A tak jsme je rádi nahradili stoly novými, které mají kovovou konstrukci. Jsou tedy trošku těžší, ale zase víc vydrží. A výborné je, že mají demontovatelné nohy, čili nám na jevišti přibylo i volné místo.
 5. V květnu tohoto roku to bude 100 let od úmrtí prof. Jana Kouly, autora naší sokolovny. Jde o jednoho z nejvýznamnějších českobrodských rodáků a známých architektů své doby, a tak není divu, že například Západočeské muzeum v Plzni nachystalo k jeho výročí velkou výstavu. My se na ní pojedeme podívat a zkusíme ve spolupráci s městem domluvit autobusový zájezd zájemců právě na tuto výstavu. A navíc si myslíme, že bychom i my měli nějak k tomuto výročí přispět. Pokusíme se tedy také o připomenutí památky Jana Kouly českobrodským občanům a také se postaráme o údržbu místa jeho posledního odpočinku spojenou s položením kytice v den výročí.
 6. V letošním roce neobdržíme žádnou dotaci Ministerstva kultury. Vyhověli jsme žádosti města o podporu opravy nové fasády městského úřadu a aby se mohlo fasády na objektu č.p. 70 opravit najednou co největší kus, souhlasili jsme s tím, že letos půjdou peníze z MK výhradně na tuto budovu.
 1. Máme za sebou další z pravidelných kontrol BOZP. Těžko pochopit, jak je to možné, ale jen co odstraníme závady z té minulé, objeví se s novou kontrolou nějaké další, které do té doby nějak nebyly vidět… 🙂 A tak opět odstraňujeme či měníme něco, co do té doby nevadilo. Inu, pokrok nezastavíme.
 2. Požádali jsme si o nějaké nové nářadí v rámci dotace ČOS, uvidíme, kolik peněz na nás vybyde.
 3. V novém regulačním plánu městské památkové zóny byl náš pozemek rozdělen na část sloužící sportu a část jako veřejná komunikace. S tím rozhodně nesouhlasíme. Náš pozemek je pozemkem soukromým a nevidíme důvod, proč by se pozemek s jedním katastrálním označením měl takto dělit.
 4. Představení Čtyři dohody s Jaroslavem Duškem se neuskutečnilo v plánovaném termínu a bylo přesunuto na 19. března. Vstupenky zůstaly v platnosti a my věříme, že na druhý pokus Čtyři dohody vyjdou.
 5. 13. března v 17.30 proběhne volební schůze cvičitelů, ze které vzejde na nadcházející tři roky  nové náčelnictvo.
 6. Byl ustanoven plesový výbor, zabývající se konkrétní podobou našeho březnového plesu.
 7. Spletilá síť letitého topného systému bude potřebovat úpravy. Některé radiátory nejsou dostatečně zásobovány teplou vodou a topí méně než by měly. Tuto topnou sezónu to již nějak doklepeme, ale po ní by měl následovat nákup čerpadel pro každou samostatnou větev topného systému, čímž bychom měli tento problém vyřešit.
 8. Hledáme firmu schopnou zakreslit schéma elektroinstalace zapojení naší budoucí vjezdové brány a její propojení s branou HZS. Firma, se kterou jsme byli domluveni, nám tuto spolupráci pro nedostatek času odřekla.
 9. Informační centrum města nainstalovalo v galerii Šatlava výstavu, kterou jsme vytvořili v roce 2017 jako připomínku 130. výročí, kdy se v Českém Brodě uskutečnil II. „náhradní“ všesokolský slet, nazvaný „Česko-americké závody“. Výstava je k vidění do konce března.
 1. V rámci letošního Sokolského plesu bychom se chtěli ještě ohlédnout za loňským stoletým výročím vzniku naší republiky. Proto se i Sokolský ples ponese v prvorepublikovém duchu.
 2. 2.2. proběhne v sokolovně představení Čtyři dohody v hlavní roli s Jaroslavem Duškem – představení je vyprodané.
 3. 4.2. uspořádá v sokolovně dvě taneční představení ZUŠ.
 4. 27.4.2019 se v sokolovně uskuteční koncert Roberta Křesťana, jeho skupiny Druhá tráva a speciálního hosta z USA, Charlieho McCoye.
 5. Proběhla prohlídka krovů sokolovny. Ta naštěstí ukázala, že stav naší střechy není v nijak katastrofálním stavu, nicméně drobné opravy si přece jen vyžádá. Nebudeme opravu nijak odkládat a jen co seženeme z nějaké dotace potřebné finance, pustíme se do toho.
 6. od 1. do 3. března proběhne v sokolovně školení nových cvičitelů a zároveň doškolení těch současných, kteří ještě nemají povinný počet hodin ze seminářů a doba platnosti jejich cvičitelského průkazu jim letos vyprší. Pokud by se někdo z členů Sokola chtěl stát cvičitelem, ať kontaktuje náčelníka br. Petráska.
 7. V Tyršově ulici je nově instalována značka určující tuto ulici pro parkující auta jako placenou zónu. Z toho se dá vyvodit, že někteří vychytralí řidiči budou mít snahu použít neoprávněně náš pozemek jako místo pro parkování svého auta. V takovém případě budeme žádat městskou policii o zásah. Náš jediný kousek pozemku, který dnes Sokol má, není veřejným parkovištěm.
 1. Hned v lednu budeme měnit naše výčepní zařízení za novější. Tím stávajícím za ta léta proteklo mnoho hektolitrů a je to už na jeho stavu znát.
 2. Výbor schválil členské příspěvky na rok 2019  v následující výši: dospělí 2.600,-, senioři do 65 let 1.650,-, senioři nad 65 let 1.300,-, děti 1.600,-, rodiče 750,-, přispívající senioři 200,-, přispívající dospělí 750,- Kč. Informace o  výši příspěvků bude zveřejněna a jejich uhrazení proběhne do konce února. Pozdní platby budou penalizovány.
 3. 8. ledna se přestěhovala socha našeho posledního gryfa do budovy, kde sídlí Informační centrum města a městská knihovna. Našeho věrného hlídače tam potkáte u schodiště ke knihovně, kde je nyní jeho nové místo. Moc mu přejeme, aby se mu tam líbilo, kolemjdoucí mu neubližovali a vydržel tam bez nutnosti oprav minimálně tak dlouho jako to vydržel u nás na střeše.
 4. Vývěsní skříňku na domě p. Klepala na náměstí přestáváme používat, místo ní máme velkou vývěsku rovněž na náměstí, a to vedle České spořitelny.
 5. Valná volební hromada, která se bude konat 27.3.2019 bude probíhat delegátní formou.
 6. Nejbližší akce v sokolovně: od 11.1. do 22.2. pokračování tanečních kurzů, 11.1. setkání bývalých vodáků českobrodských, 12.1. Myslivecký ples, 23.1. Klub seniorů – povídání o Jaroslavu Foglarovi a Jiřím Suchém, 26.1. výroční schůze KČT.
 7. V termínu od 4.2. do 31.3.2019 by měla být v městské galerii Šatlava k vidění pro veřejnost naše výstava zhotovená ke 130. výročí II. náhradního sletu, který formou Česko-amerických závodů proběhl v roce 1887 u nás v Českém Brodě.
 8. Požádali jsme stavební úřad o prodloužení stavebního povolení na suterén, o povolení ke stavbě vjezdové brány a budeme žádat i o další investiční a neinvestiční akce, mezi které bude zahrnuto zateplení fasády vnitřní strany nové budovy, oprava vstupního schodiště a vstupních dveří a další plánované akce.
 1. Máme hotové vyúčtování všech letošních dotací. Uff… 🙂
 2. Valná hromada jednoty se bude konat 27.3.2019
 3. První březnový víkend proběhne v sokolovně školení cvičitelů spojené samozřejmě i s povinným doškolením těch stávajících, kterým končí platnost průkazu.
 4. Nejbližší akce: 16.12. Klasika Viva – Chorea Bohemica, 20.12. Sokolský pětiboj
 5. Máme inovovanou zvukovou aparaturu. Vyzkoušeli jsme si ji na Mikulášské akademii a oproti stávajícímu stavu je to velký krok kupředu.
 6. Pořídili jsme nový státní prapor.
 7. Dáváme dohromady nový tým lidiček, kteří by se starali o bezchybnou přípravu kulturních akcí – konkrétně jde o to, že u větších akcí je třeba připravit sál či sály (rozmístit židle, stoly, odnosit v případě používání více sálů i nářadí do jiných prostor) a po akci zase vše vrátit zpět na své místo. Práce je placena. Zájemci, hlaste se u náčelníka (tel. 603 429 248).
 8. Výbor T. J. Sokol Český Brod přeje všem svým členům a příznivcům klidné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2019.
 1. Připravujeme Mikulášskou akademii i večerní posezení pro naše dospělé členy.
 2. Přemýšleli jsme kam nastálo umístit naši sochu posledního dochovaného gryfa a dohodli jsme se s městem na úžasném řešení: socha bude přemístěna do budovy č.p. 1 ke schodišti, které vede k městské knihovně. Sochu přemístíme do konce roku a jsme za to moc rádi. V sokolovně by musela do suterénu, kde by ji nikdo neviděl. Takto ji i nadále budou moci vidět všichni, kdo do budovy zavítají.
 3. Máme novou velkou vývěsku v centru města! Přímo na náměstí, pokud půjdete okolo České spořitelny a minete průchod do tržnice, visí hned vedle něj čtyři velké vývěsky. Tu jednu budeme nyní používat my a měla by sloužit k propagování našich akcí.
 4. Sokolský ples proběhne 16. března. Uvidíme, zda své síly spojíme i s městem. Pokud by se jednalo o společnou akci, byla by pojata jako dodatečný závěr oslav 100 let republiky. Čekáme na vyjádření města.
 5. V příštím roce už opět uspořádáme naši „Pouť na Lipany“, kterou jsme letos z důvodu konání XVI. Všesokolského sletu vynechali. Po dohodě ji opět uspořádáme společně s „bitvou u Lipan“ jako tomu bylo loni. Akce proběhne 25.5.2019.
 6. V sále č.6 se nám těsně před vypršením záruky porouchala přečerpávací stanice. Ale zlatá záruka, už to zase funguje… 🙂
 7. Nejbližší akce:  1.12. Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, 3.12. Mikulášská akademie, 6.12. adventní koncert skupiny Roháči, 8.12. Vánoční setkání
 1. Proběhla velká revize elektrických zařízení, která v sokolovně máme.
 2. Pořídili jsme si novou popelnici a nové mobilní vývěsky.
 3. Navštívili jsme Národní technické muzeum za účelem získání historických materiálů týkajících se naší sokolovny. Zajímavé věci tam mají, náš archív jsme určitě obohatili, nicméně původní Koulovy plány sokolovny nebyly ani zde.
 4. Další akce v sokolovně – 17.11. Beanie, 16.12. Chorea Bohemica, 12.1. Myslivecký ples
 1. Oslavy 100. výročí vzniku republiky máme zdárně za sebou. Děkujeme všem, kdo se na nich jakýmkoliv způsobem podíleli. Jen škoda, že tak málo českobrodským občanům stálo za to oslavit 100 let svojí vlastní země…
 2. 20.12. proběhne pro naše dětské členy „Sokolský pětiboj“, soupeření v neobvyklých disciplínách. Podrobnosti se dozvíte včas.
 3. Do žádosti o dotaci z Ministerstva kultury pro příští rok budou zahrnuty opravy vstupních dveří a hlavního schodiště.
 4. Tradiční dětská Mikulášská je tentokráte pojata jako Mikulášská akademie. Proběhne 3.12. od 17 hodin.
 5. Je třeba pořídit nový státní prapor včetně žerdě, ten stávající je už poněkud opraný.
 6. Nejbližší akce – 4.11. Divadelní akademie, 15.11. Klasika Viva, 22.11. Divadlo Josefa Dvořáka, 6.12 vánoční koncert Roháči, 8.12. Předvánoční setkání
 1. Na začátku prosince uspořádáme již tradiční „Mikulášský turnaj ve stolním tenisu“.
 2. Oznamujeme výpadek ve fungování naší sokolské kanceláře. Ses. Raková, která má kancelář na starosti, bude nějakou dobu ze zdravotních důvodů nucena kancelář opustit. Za komplikace způsobené se zavřenou kanceláří se výbor omlouvá, nicméně veškeré problémy řešte, prosím, s náčelníkem, br. Petráskem, na telefonu 603 429 248.
 3. Našemu koženkovému nářadí lehce odcházejí spoje na suchý zip. Vypadá to na radikální opravu, ale z důvodu potřeby nářadí si zkusíme zablokovat termín opravy na léto.
 4. Ve středu, 17.10. v 19 hodin začínají přípravy sokolovny na 100leté oslavy. Začátek bude ryze stěhovací, je třeba vše ze sálů odnést pryč, aby se zde mohly instalovat panely pro výstavy.
 5. Pro Oslavy 100 let republiky jsme doladili do finální fáze celý program. Snad vše klapne jak si představujeme….
Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Březen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Úno    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
SponzořiPartneři