Informace e-mailem
Kalendář akcí

Z výboru

 1. 4.12. proběhne tradiční „Dětská mikulášská“ pro všechny naše dětské členy. Samozřejmě, že přijde nebeské trio, budou se rozdávat dárečky, v suterénu bude ďábelské peklo a také se nám děti pochlubí ukázkami ze své oddílové činnosti. Začátek bude v 16 hodin.
 2. Téhož dne, tedy rovněž 4.12. v 19.30 – už bez Mikuláše – proběhne „Mikulášsko-vánoční  setkání“ dospělých členů Sokola, opět každoroční akce, spojená s dobrotami a povídáním.
 3. Náš internet je zcela překopán a doufejme, že k lepšímu. Spojení „vzduchem“ bylo pro svou občasnou nespolehlivost nahrazeno pevnou kabeláží, která by měla zaručit stabilní komunikaci se světem.
 4. Pro sletovou skladbu „Cirkus“ jsme přivezli ze župy 4 ks Rinosetu, ohromné tělocvičné nářadí, se kterým budou děti svoji skladbu nacvičovat. Zatím bude k dispozici pouze účastníkům skladby, ale po sletu ho budou moci používat i ostatní.
 5. Vzhledem k nadcházejícímu sletovému roku, kdy proběhne nejen ten „hlavní“ v pražském Edenu, ale i slety oblastní – nás se bude týkat ten v Brandýse nad Labem – a další doprovodné akce, rozhodli jsme se, že příští rok nebudeme pořádat naši „Pouť na Lipany“. A to i proto, že právě termín konání lipanské pouti se kryje s datem oblastního sletu, kde bude řada z nás účastna. Ale v roce 2019 už zase pochod k mohyle plánujeme.
 6. Články do Českobrodského zpravodaje začnou (sláva! 🙂 ) psát i další členové výboru. Stejně tak i nějaké příspěvky na naše webové stránky by měly vzejít z jiných klávesnic než z náčelníkovy.
 7. V prosinci se cvičí do 22.12., v rámci vánočních prázdnin se sokolovna bude pouze temperovat.
 8. Máme již téměř dokončenou fasádu historické budovy sokolovny – chybí nám pouze nový sokl z teracca, které se někde zdrželo. Firma proto na pár dnů práci u nás přerušila, tak jen doufáme, že ještě nebude mrznout…
 9. Máme za sebou i další část nové elektrifikace sokolovny, byl vyměněn jeden z hlavních rozvaděčů, nicméně na celkové nové přepojení od ČEZu budeme čekat až na příští rok.
 1. A je to tady – začínáme se připravovat na vánoční akce. 2.12. v 9 hodin proběhne balení dárečků pro naše nejmenší k Mikuláši. Přijďte nám pomoci, balení je náročné a dětí máme hodně. Dětská Mikulášská se zaručeně pravými čerty se bude konat v pondělí 4. prosince od 16 hodin.
 2. Mikulášsko – vánoční posezení pro cvičitele a dospělé proběhne rovněž 4.12., a to od 19.30. Zveme všechny dospělé členy.
 3. Vzhledem k situaci se stavěním stolů a židlí k tanečním hodinám si tuto povinnost do konce tanečního kurzu na sebe bere celý výbor, jehož všichni členové se při této činnosti vystřídají.
 4. Do 3.11. by měli být obvoláni všichni nepořádníci, kteří nemají dosud zaplacené členské příspěvky.
 5. Klub sokolských seniorů má novou vývěsku v drogerii Šlak.
 6. 15.12. v sokolovně vystoupí známá hudební skupina Hop trop.
 1. Za nemocného Wabiho Daňka jsme našli rovnocennou náhradu! 15.12. vystoupí v sokolovně hudební skupina Hop trop se zcela novým programem spojeným s promítáním. Máte se na co těšit.
 2. Nová vývěska Klubu sokolských seniorů bude po dohodě s majitelkou drogerie Míšou Vondrysovou umístěna na náměstí za výlohou její prodejny. Moc jí děkujeme za její vstřícnost, se kterou nám pomáhá i třeba s předprodejem vstupenek.
 3. Nová fasáda zadní strany sokolovny se blíží k svému finále. Neuvěřitelným způsobem došlo k proměně z ošklivky do krásné princezny. 🙂 Jděte se na dvůr podívat, sokolovnu nepoznáte!
 4. Máme za sebou další dvě revize, jednu na tlakové nádoby, druhou na elektrospotřebiče.
 5. Uvidíme, jestli z toho nakonec něco bude, ale kdyby ano, byla by to pro nás velká čest. Řeč je o tom, že nás oslovila Česká televize, která projevila zájem o možnost natáčet v naší sokolovně pokračování třetí řady seriálu „První republika“. Zatím tedy proběhlo první oťukávací kolečko spojené s prohlídkou sokolovny a uvidíme, zda budeme vybráni…
 6. Vzpomínkový akt k výročí vzniku republiky se uskuteční 27.10.2017 v 16 hodin u pomníčku TGM v městském parku. Všechny srdečně zveme!
 7. Úřednický šiml už patrně neví, jak nám zpříjemnit život. Novelizace stavebního zákona ukládá, že na kulturní památce musí všechny další stavební úpravy proběhnout pouze na základě stavebního povolení. Čili například o poslední stranu fasády, kterou jsme  doteď měli povolenou Závazným stanoviskem Stavebního úřadu, a kde budou probíhat ty samé práce jako na stranách fasády již hotových si budeme muset znovu požádat, nechat znovu vyjádřit dotčené orgány atd. Super!!
 8. Proběhlo krásné víkendové setkání se sokoly z Bratříkova. V sobotu večer jsme ho strávili v klubovně u kytar a dobrot a v neděli jsme se chlubili sokolovnou, naším městem i jeho okolím. Tak snad se to líbilo i našim hostům, protože nám moc.
 1. Počala příprava na nadcházející všesokolský slet. A protože se ho aktivně zúčastníme a začínáme nacvičovat některé sletové skladby, už také řešíme první úkoly. Tím byly objednávky nářadí a sletového oblečení, a také se výbor usnesl na podpoře cvičícím na sletu, kterým jednota zaplatí účastnický poplatek ve výši 400,- Kč.
 2. Plánované vystoupení Wabiho Daňka se pro jeho špatný zdravotní stav ruší. Do konce roku se budeme snažit najít adekvátní náhradu.
 3. Do konce září měli mít všichni členové zaplacené členské příspěvky na druhé pololetí roku 2017. V nejbližší době bude tedy provedena kontrola plateb a začneme pomalu uhánět ty, kteří tuto svoji základní povinnost včas nesplnili. Patrně to budou mít o něco dražší…
 4. Byl stanoven termín Dětské Mikulášské na 4. prosince a pro jistotu jsme si připomněli, že Sokolský ples proběhne 10. března 2018.
 5. 6. – 8.10. proběhne v sokolovně každoroční župní školení cvičitelů III. třídy všestrannosti. Pořádá ho naše župa, my zajišťujeme – jako vždy – akci logisticky.
 6. Trápíme se po několika letech opět se zajištěním stavění stolů a židlí na akce. Dosavadní parta se nám v tomto směru rozpadla díky změnám zaměstnání či studiem. Pokud by měl někdo zájem nám s tímto pomoci, ozvěte se, prosím.
 7. 23.9. se uskutečnila pravidelná „Posvícenská zábava“. Vše se odbylo bez problémů, lidí bylo tolik, že jsme museli narychlo přidělávat vstupenky. Pro příští „posvícenskou“ ale uděláme odstupňované vstupné s nižší cenou pro ty, kteří přicházejí později.
 1. Návštěva Sokolů z Bratříkova – naší chráněnky z počátku minulého století – se kterými jsme obnovili po desítkách let znovu styky, k nám zavítá a oplatí tak naši letní návštěvu v polovině října.
 2. Dlouhodobě jsme pronajali sály č. 4 a 5 Základní umělecké škole.
 3. Pokračujeme v úpravách klubovny – zakoupili jsme novou knihovnu, která nahradí stávající nepěknou almaru, kterou jsme dosud v klubovně měli. Po její instalaci se zaměříme už i na nějakou výzdobu těchto prostor.
 4. Klub sokolských seniorů začne 3.10. přednáškou o zdravotních problémech seniorů – tentokrát ne v sokolovně, ale v penzionu Anna. O den později, 4.10., už ale v sokolovně proběhne první poprázdninové setkání KSS.
 5. 24.9. se koná Sletová štafeta, kterou bude odstartována předsletová příprava na XVI. všesokolský slet. I z Českého Brodu poneseme naši zdravici sletu. Naše trasa je určena z Brodu do Nehvizd, Šestajovic a pak se asi vydáme i do Brandýsa… každopádně čekejte článek na webu.
 6. 20.9. proběhne v pořadí již třetí Noc sokoloven. My na ní letos uvítáme herce Petra Nárožného – samostatný článek bude rovněž umístěn na našem webu.
 7. Bude prodán přebytečný, a přiznejme si, že ne úplně pěkný stůl na stolní tenis. Oddíl ho již používat nemůže, protože nesplňuje závodní standardy a tak se ho za nějakou stovku rádi zbavíme.
 8. 27.10. se v městském parku u pomníčku T. G. Masaryka uskuteční vzpomínková akce k výročí republiky. Zveme i zástupce vedení města, spřátelené skauty a samozřejmě veřejnost.
 9. 22. ledna  příštího roku vystoupí v sokolovně známá televizní „Partička“. Předprodej lístků bude tentokrát hlavně přes celostátní síť Ticket stream, ale nějaké lístky budou v předprodeji i u nás.

1) Na nadcházející Posvícenskou zábavu je třeba zajistit personální obsazení – jak pořadatelskou službu, tak i povinnou požární hlídku, obsluhu občerstvení atd. Pracujeme na tom. Plakáty i vstupenky jsou již v oběhu.
2) Znovu oslovíme odbor životního prostředí ohledně řezu košťat před sokolovnou, které kdysi byly pěknými hlohy. Je to ostuda, mít před kulturní památkou takové stromy.
3) Budeme pokračovat v úpravách klubovny. Zatím zde máme vybudované nové osvětlení, je zde vymalováno, pořízeny nové stoly a židle a zlikvidovány některé zbytečnosti. Nyní by na řadě měla být nová knihovna a pak také výzdoba na stěnách.
4) Den otevřených dveří na nové budově ZŠ v areálu nemocnice proběhl k naší spokojenosti, měli jsme zde jak propagační prospekty, tak i aktivní oddíl aerobiku s lákavými předváděčkami.

5) Proběhlo školení BOZP všech lidí, kteří v sokolovně nějakým způsobem pracují. I letos bylo pár absencí, ale odůvodněných, proto bude druhé kolo školení v nadcházejícím týdnu.

6) Jsme v přípravě na v pořadí již třetí „Noc sokoloven“, v rámci které u nás vystoupí známý herec pan Petr Nárožný. Plakáty jsou vylepené, vstupenky v prodeji, těšíme se!

 1. Na Den otevřených dveří nové školní budovy jsme připraveni. Máme hotové propagační materiály a na našem stanovišti u budovy budou probíhat i lehké soutěže pro děti a vystoupení oddílu aerobiku.
 2. Ke 100. letům republiky uspořádá Sokol putovní výstavu. My se jí zúčastníme naší prezentací o II. „náhradním“ všesokolském sletu, který v Českém Brodě proběhl v roce 1887.
 3. Akce Klubu sokolských seniorů začnou od října.
 4. Pokusíme se pro naše členy zjistit, jaké mají možnosti u zdravotních pojišťoven na slevy z výše členských příspěvků. Pokud to bude zajímavé, určitě najdete o těchto možnostech na webu.
 5. Povinné školení BOZP a PO pro všechny cvičitele, činovníky a všechny, kteří v sokolovně nějakým způsobem pracují proběhne 4. září v 18.30 hodin.
 6. Začínáme pracovat na výzdobě klubovny.
 7. Budeme odprodávat naše druhé výčepní zařízení, které vůbec nevyužíváme. Má-li někdo z čtenářů tohoto článku zájem, je možné se domluvit.
 8. V rámci propagace Sokola vymýšlíme sokolskou deskovou hru pro děti i dospělé. Bude nám to chvíli trvat, ale pokud se nám podaří dotáhnout ji do vítězného konce, bude to pěkná propagace v příštím jubilejním roce.

Prázdniny pomalu končí, a tak se v polovině srpna opět začal ke svým pravidelným schůzím scházet i výbor jednoty. K projednání toho bylo hodně, ale leccos se pro začátek pouze „nakouslo“ s tím, že vlastní řešení proběhne až při dalších zasedáních výboru. Budeme se tedy věnovat pouze věcem, které jsou poměrně jasné…
1) Ve vývěskách na fasádě sokolovny dojde ke změně – pro oddíly jich bude nyní méně. Ubydou zejména těm oddílům, které mimo úvodního plakátku nic nového do vývěsek nedávají. Tyto vývěsky budou využity k uveřejňování některých informací, které se dosud dozvěděli jen návštěvníci našich webovek.
2) Opět po roce proběhne i u nás „Noc sokoloven“, akce, kterou se sokolové chlubí svými sokolovnami, které jsou díky večerní a noční době trochu jiné než je návštěvníci znají ve dne. O té minulé „Noci“ jsme křtili novou fasádu sokolovny v Tyršově ulici a přijeli nám zahrát českobudějovičtí Nezmaři. Tak velké překvapení, jakým byla loni nová jižní fasáda sice nemáme, ale i tak to bude v sokolovně stát za to, protože k nám přijede známý herec, komik a konferenciér, pan PETR NÁROŽNÝ, kterého známe ze spousty českých filmů i divadel. Očekáváme plnou sokolovnu… „Noc sokoloven“ proběhne 22. září.
3) 23. září se bude v sokolovně konat tradiční „Posvícenská zábava“. Akci není nutno zvlášť představovat, pořádáme ji spoustu let. K tanci bude hrát skupina „Syntéza“.
4) I v Českém Brodě by měla odstartovat „Sletová štafeta“, která ponese zdravici českobrodských sokolů k nadcházejícímu všesokolskému sletu v příštím roce.
5) Taneční kurzy startují dle plánu, a to 8.září a pak dle rozpisu každý pátek.
6) V sokolovně se nám zbytečně vyskytuje výčepní zařízení, které nepoužíváme. Výbor schválil jeho prodej.
7) Nový cvičební rok začne v sokolovně přesně 11. září.
8) Během prázdnin se v sokolovně pilně pracovalo, obnovovalo, opravovalo, natíralo atp. Máme např. natřené některé dveře, stropy, obložení, vymalován sál č. 3 a celé zázemí za ním, včetně z předloni proteklých toalet.
9) Okolojdoucí si jistě všimli, že se kolem budovy nachází lešení a opravují se tentokrát hned dvě strany fasády. Práce úspěšně pokračují, pravidelně se konají kontrolní dny za účasti památkářů a zatím jde vše bez problémů.
10) 4. září pořádá město „Den otevřených dveří v nové školní budově“ v areálu nemocnice. Je zde i možnost prezentace Sokola, zkusíme ji nějak využít.
11) V rámci prázdnin proběhla v sokolovně i prověrka BOZP. Za připravenost jsme byli pochváleni, což náš těší.
12) Budeme posilovat náš kamerový systém. Události minulých měsíců i let ukázaly, že je vhodné mít kameru i na boční straně sokolovny, kde vyjíždějí hasiči a také ji dáme do 2. sálu, který slouží jako sklad nářadí a neustále se zde vyskytují nepořádníci, kteří ho po sobě neumí uklidit. Takhle hned budeme vědět, komu vysvětlit, že se věci uklízejí na své místo… 😀
13) Nestabilní internetové připojení, které se po sokolovně přenáší vzduchem bude nahrazeno klasickými a stabilními kabelovými rozvody. Navíc potřebujeme internet i na místech, kde nám ten „vzdušný“ nestačí, jako například k naší foyerové televizi, ve které by opět měl běžet pro členy i rodiče informační bulletin.
14) Ses. vzdělavatelce, místonáčelníci a našim cvičitelkám jsme zapůjčili nářadí na každoroční taneční soustředění, kterého se účastní i děti z našich oddílů. Nářadí bylo v pořádku vráceno.
15) Rádi bychom u nás na podzim uvítali delegaci sokolů z Bratříkova, kam jsme se my vypravili po dlouhé době před prázdninami. Naše jednoty měly kdysi velmi úzký vztah a bratříkovská jednota byla na počátku 20. století „chráněnkou“ českobrodských. Věříme, že pro bratříkovské, se kterými jsme znovu navázali kontakt, vymyslíme program, který je zaujme a bude se jim líbit.
16) Sokolovna byla připojena na novou plynovou přípojku, která se v Tyršovce vybudovala v rámci modernizace této ulice.
17) Povinné roční školení BOZP a PO všech cvičitelů, pomahatelů a výboru, bez kterého nikdo nesmí vést cvičební hodinu a v sokolovně pracovat, se uskuteční 4. září v 18,30. Účast VŠECH je POVINNÁ!

No, není toho na „první“ výbor dost?? 🙂

 1. Máme za sebou naši již třetí „Pouť do Lipan“. Účast sice menší, ale přisuzujeme ji souběžnému pochodu „Krajem lipanska“, který pořádali turisté. Nicméně náš stánek navštívili a naši výstavu shlédlo několik stovek návštěvníků historických atrakcí, kteří přišli kouknout, kdo tentokrát prohraje v tragické husitské bitvě. Změna se tedy nekonala, opět vyhrála panská jednota a sirotci to projeli na celé čáře. Ale my byli spokojeni, protože návštěvnost byla ohromná.
 2. Upravili jsme hrob prof. Kouly, plevelu dali sbohem a místo jeho posledního odpočinku je opět hezké.
 3. Byli jsme v Bratříkově! Po 70 či kolika letech se naše jednoty opět oficiálně setkaly. Velký článek o tom, jak to tenkrát bylo a proč jsme do Bratříkova vlastně jeli, je na našich stránkách.
 4. 8.6. začne montáž lešení na zadní a boční stranu sokolovny a od 12.6. by měla začít další etapa její opravy.
 5. Spolu s opravou fasády se do fasády umístí i potřebná kabeláž pro posílení celkového příkonu elektrické energie do sokolovny, protože jsme na horní hranici současných možností, a také kabeláž pro rozšíření kamerového systému a dálkového ovládání vjezdové brány, kterou bychom chtěli v budoucnu opět vrátit na její místo.
 6. Cvičení v sokolovně skončí 23.6. a začne buď 4. a nebo spíše 11. září, podle toho jak rychle budeme mít k dispozici volna cvičitelů.
 7. Je třeba se zaměřit na větší propagaci Klubu sokolských seniorů.
 8. Obdrželi jsme rozhodnutí MŠMT ohledně dotace na pořízení nářadí a vybavení. Uspěli jsme a tak se budeme moci opět trochu dovybavit.
 9. Pokud oddíl aerobiku nebude nadále pořádat Sokolský pětiboj, převezmou jeho konání oddíly všestrannosti.
 1. Měníme otevírací dobu kanceláře! Prozatím se ruší odpolední čtvrtky s tím, že je možné po telefonické domluvě potkat se kdykoliv. Telefon na ses. Rakovou je 777 279 243.
 2. Zdárně proběhl program k 580. výročí města, máme kladné ohlasy i na realizovanou výstavu. Článek s fotografiemi je umístěn na našem webu.
 3. Proběhlo vyúčtování loňské dotace MŠMT na náš sportovní sál. Doufáme, že jsme vše doložili tak jak mělo být. 🙂
 4. Probíhá příprava na 3. ročník „Pouti do Lipan“, která se uskuteční tuto sobotu, 27.5. Obsazujeme kontroly, tiskneme cedule a sháníme latě, protože by byla škoda nevzít naši novou výstavu k 130. výročí uspořádání II. „náhradního“ všesokolského sletu na Lipany s sebou, když tam bude tolik návštěvníků.
 5. 28.5. jedeme do Bratříkova navštívit tamní sokolskou jednotu, se kterou byl Český Brod kdysi dávno ve velmi těsných vztazích.
 6. Oprava další části fasády sokolovny začne již o měsíc dříve – a to 8. června, kdy se začne navážet lešení. Proto žádáme všechny motoristy, aby své plechové miláčky od tohoto data neparkovali ani na dvoře sokolovny ani na jejím boku, a to až do odvolání. Díky.
Sledujte nás
Oznámení
Anketa
Konání jaké kulturní akce byste uvítali v sokolovně ?
Historie příspěvků
Listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
« Říj    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
SponzořiPartneři