Informace e-mailem
Kalendář akcí

Z výboru

Prázdniny pomalu končí, a tak se v polovině srpna opět začal ke svým pravidelným schůzím scházet i výbor jednoty. K projednání toho bylo hodně, ale leccos se pro začátek pouze „nakouslo“ s tím, že vlastní řešení proběhne až při dalších zasedáních výboru. Budeme se tedy věnovat pouze věcem, které jsou poměrně jasné…
1) Ve vývěskách na fasádě sokolovny dojde ke změně – pro oddíly jich bude nyní méně. Ubydou zejména těm oddílům, které mimo úvodního plakátku nic nového do vývěsek nedávají. Tyto vývěsky budou využity k uveřejňování některých informací, které se dosud dozvěděli jen návštěvníci našich webovek.
2) Opět po roce proběhne i u nás „Noc sokoloven“, akce, kterou se sokolové chlubí svými sokolovnami, které jsou díky večerní a noční době trochu jiné než je návštěvníci znají ve dne. O té minulé „Noci“ jsme křtili novou fasádu sokolovny v Tyršově ulici a přijeli nám zahrát českobudějovičtí Nezmaři. Tak velké překvapení, jakým byla loni nová jižní fasáda sice nemáme, ale i tak to bude v sokolovně stát za to, protože k nám přijede známý herec, komik a konferenciér, pan PETR NÁROŽNÝ, kterého známe ze spousty českých filmů i divadel. Očekáváme plnou sokolovnu… „Noc sokoloven“ proběhne 22. září.
3) 23. září se bude v sokolovně konat tradiční „Posvícenská zábava“. Akci není nutno zvlášť představovat, pořádáme ji spoustu let. K tanci bude hrát skupina „Syntéza“.
4) I v Českém Brodě by měla odstartovat „Sletová štafeta“, která ponese zdravici českobrodských sokolů k nadcházejícímu všesokolskému sletu v příštím roce.
5) Taneční kurzy startují dle plánu, a to 8.září a pak dle rozpisu každý pátek.
6) V sokolovně se nám zbytečně vyskytuje výčepní zařízení, které nepoužíváme. Výbor schválil jeho prodej.
7) Nový cvičební rok začne v sokolovně přesně 11. září.
8) Během prázdnin se v sokolovně pilně pracovalo, obnovovalo, opravovalo, natíralo atp. Máme např. natřené některé dveře, stropy, obložení, vymalován sál č. 3 a celé zázemí za ním, včetně z předloni proteklých toalet.
9) Okolojdoucí si jistě všimli, že se kolem budovy nachází lešení a opravují se tentokrát hned dvě strany fasády. Práce úspěšně pokračují, pravidelně se konají kontrolní dny za účasti památkářů a zatím jde vše bez problémů.
10) 4. září pořádá město „Den otevřených dveří v nové školní budově“ v areálu nemocnice. Je zde i možnost prezentace Sokola, zkusíme ji nějak využít.
11) V rámci prázdnin proběhla v sokolovně i prověrka BOZP. Za připravenost jsme byli pochváleni, což náš těší.
12) Budeme posilovat náš kamerový systém. Události minulých měsíců i let ukázaly, že je vhodné mít kameru i na boční straně sokolovny, kde vyjíždějí hasiči a také ji dáme do 2. sálu, který slouží jako sklad nářadí a neustále se zde vyskytují nepořádníci, kteří ho po sobě neumí uklidit. Takhle hned budeme vědět, komu vysvětlit, že se věci uklízejí na své místo… 😀
13) Nestabilní internetové připojení, které se po sokolovně přenáší vzduchem bude nahrazeno klasickými a stabilními kabelovými rozvody. Navíc potřebujeme internet i na místech, kde nám ten „vzdušný“ nestačí, jako například k naší foyerové televizi, ve které by opět měl běžet pro členy i rodiče informační bulletin.
14) Ses. vzdělavatelce, místonáčelníci a našim cvičitelkám jsme zapůjčili nářadí na každoroční taneční soustředění, kterého se účastní i děti z našich oddílů. Nářadí bylo v pořádku vráceno.
15) Rádi bychom u nás na podzim uvítali delegaci sokolů z Bratříkova, kam jsme se my vypravili po dlouhé době před prázdninami. Naše jednoty měly kdysi velmi úzký vztah a bratříkovská jednota byla na počátku 20. století „chráněnkou“ českobrodských. Věříme, že pro bratříkovské, se kterými jsme znovu navázali kontakt, vymyslíme program, který je zaujme a bude se jim líbit.
16) Sokolovna byla připojena na novou plynovou přípojku, která se v Tyršovce vybudovala v rámci modernizace této ulice.
17) Povinné roční školení BOZP a PO všech cvičitelů, pomahatelů a výboru, bez kterého nikdo nesmí vést cvičební hodinu a v sokolovně pracovat, se uskuteční 4. září v 18,30. Účast VŠECH je POVINNÁ!

No, není toho na „první“ výbor dost?? 🙂

 1. Máme za sebou naši již třetí „Pouť do Lipan“. Účast sice menší, ale přisuzujeme ji souběžnému pochodu „Krajem lipanska“, který pořádali turisté. Nicméně náš stánek navštívili a naši výstavu shlédlo několik stovek návštěvníků historických atrakcí, kteří přišli kouknout, kdo tentokrát prohraje v tragické husitské bitvě. Změna se tedy nekonala, opět vyhrála panská jednota a sirotci to projeli na celé čáře. Ale my byli spokojeni, protože návštěvnost byla ohromná.
 2. Upravili jsme hrob prof. Kouly, plevelu dali sbohem a místo jeho posledního odpočinku je opět hezké.
 3. Byli jsme v Bratříkově! Po 70 či kolika letech se naše jednoty opět oficiálně setkaly. Velký článek o tom, jak to tenkrát bylo a proč jsme do Bratříkova vlastně jeli, je na našich stránkách.
 4. 8.6. začne montáž lešení na zadní a boční stranu sokolovny a od 12.6. by měla začít další etapa její opravy.
 5. Spolu s opravou fasády se do fasády umístí i potřebná kabeláž pro posílení celkového příkonu elektrické energie do sokolovny, protože jsme na horní hranici současných možností, a také kabeláž pro rozšíření kamerového systému a dálkového ovládání vjezdové brány, kterou bychom chtěli v budoucnu opět vrátit na její místo.
 6. Cvičení v sokolovně skončí 23.6. a začne buď 4. a nebo spíše 11. září, podle toho jak rychle budeme mít k dispozici volna cvičitelů.
 7. Je třeba se zaměřit na větší propagaci Klubu sokolských seniorů.
 8. Obdrželi jsme rozhodnutí MŠMT ohledně dotace na pořízení nářadí a vybavení. Uspěli jsme a tak se budeme moci opět trochu dovybavit.
 9. Pokud oddíl aerobiku nebude nadále pořádat Sokolský pětiboj, převezmou jeho konání oddíly všestrannosti.
 1. Měníme otevírací dobu kanceláře! Prozatím se ruší odpolední čtvrtky s tím, že je možné po telefonické domluvě potkat se kdykoliv. Telefon na ses. Rakovou je 777 279 243.
 2. Zdárně proběhl program k 580. výročí města, máme kladné ohlasy i na realizovanou výstavu. Článek s fotografiemi je umístěn na našem webu.
 3. Proběhlo vyúčtování loňské dotace MŠMT na náš sportovní sál. Doufáme, že jsme vše doložili tak jak mělo být. 🙂
 4. Probíhá příprava na 3. ročník „Pouti do Lipan“, která se uskuteční tuto sobotu, 27.5. Obsazujeme kontroly, tiskneme cedule a sháníme latě, protože by byla škoda nevzít naši novou výstavu k 130. výročí uspořádání II. „náhradního“ všesokolského sletu na Lipany s sebou, když tam bude tolik návštěvníků.
 5. 28.5. jedeme do Bratříkova navštívit tamní sokolskou jednotu, se kterou byl Český Brod kdysi dávno ve velmi těsných vztazích.
 6. Oprava další části fasády sokolovny začne již o měsíc dříve – a to 8. června, kdy se začne navážet lešení. Proto žádáme všechny motoristy, aby své plechové miláčky od tohoto data neparkovali ani na dvoře sokolovny ani na jejím boku, a to až do odvolání. Díky.
 1. V nově otevřeném sále se již nejen cvičí, ale odehrál se zde i úplně první turnaj ve stolním tenise. A protože reakce na prostory jsou pozitivní, velmi nás to těší. 🙂 Postupně se bude sál dovybavovat. Zatím přbyly koše na odpad, držáky toaletního papíru, rohože, botníky, ručníky….
 2. Sál č. 4 v 1. patře „nové“ budovy je kompletně vystěhován a v této chvíli by se zde do konce tohoto cvičebního roku – čili do prázdnin – až na výjimky neměl používat.
 3. Podíváme se znovu i na hrob prof. Kouly, autora naší sokolovny, kde je potřeba zatočit s plevelem.
 4. Ve čtvrtek se bude kompletovat chystaná výstava pro oslavy města. Veškeré podklady jsou již připraveny a zbývá je jen vhodně seřadit a umístit do výstavních rámů.
 5. Opět nám zatéká do sokolovny, tentokrát nad klubovnou, teprve nedávno čerstvě vymalovanou, caramba! Klempíři jsou tedy opět objednáni…
 6. Dostali jsme nabídku od Československé obce legionářské ohledně dovozu prsti z památného bojiště 1. světové války – od Zborova. Nabídku jsme vděčně přijali a symbolickou prsť nějakým vhodným způsobem využijeme v příštím roce při 100. letech republiky.
 7. Probíhá příprava na Pouť na Lipany, i když letos – v rámci spojení obou lipanských akcí – to nebude tak organizačně náročné.
 8. Po zkušenosti s posledním pronájmem výbor rozhodl, že veškeré pronájmy musí být smluvně uzavřeny minimálně 14 dnů před konáním akce, v opačném případě akce v sokolovně neproběhne.
 9. Necháváme si udělat nabídku na rozšíření kamerového systému. Ještě tři kamery se nám do systému vejdou, tak proč je nevyužít, zvlášť, když se nám již několikrát osvědčily.
 1. Ve zkušebním provozu jsme spustili naši sokolskou televizi, která vždy po cca tři týdny bude návštěvníky sokolovny informovat o tom, co se chystá, i o tom, co již bylo. Zejména pro starší členy, kteří nechodí z jakéhokoliv důvodu na internet, či pro ty, kteří v sokolovně čekají na své ratolesti, by to měl být dobrý informační zdroj i rozptýlení.
 2. Pokračujeme v přípravách na městské slavnosti. Digitálně se zpracovávají dokumenty a fotografie pro výstavu, na kterou nám přispělo město. Pro výstavu jsme nakoupili nové rámy.
 3. 28.5. jedeme na návštěvu k T. J. Sokol Bratříkov. Po mnoha letech tedy opět dojde k setkání dvou jednot, které se za doby 1. republiky stýkaly velmi intenzivně.
 4. V přípravách je i oblastní slet, naše župa spolu s dalšími třemi ho spolupořádá v Brandýse nad Labem. A my se ho samozřejmě i aktivně zúčastníme, nácviky skladeb už začaly.
 5. Podali jsme několik nových žádostí o dotaci, z toho dvě u Středočeského kraje na opravu a zateplení fasád.
 6. Probíhají opravy po revizi hromosvodů.
 7. Na Pouť do Lipan tentokrát nebudeme objednávat autobus na zpáteční cestu – ukázal se v obou ročnících jako velmi nevyužitý a účastníci o jízdu zpět neprojevili větší zájem.
 1. 25.4. se koná valná hromada naší župy Barákovy. Za naši jednotu se jí zúčastní jako vyslanci ses. Raková a br. Petrásek.
 2. Pracujeme na programu ke květnovým slavnostem u příležitosti 580. výročí povýšení Českého Brodu na Královské město. V dohledné době proběhne k tomuto tématu i schůzka cvičitelů.
 3. Pokračujeme v revizi klíčů.
 4. Obdrželi jsme od Stavebního úřadu Kolaudační souhlas k užívání nového sálu. Po jeho dovybavení se v něm tedy již může začít cvičit.
 5. Po obdržení Kolaudačního souhlasu musíme zapracovat na kompletním vyúčtování loňské dotace MŠMT, díky které jsme mohli náš sál postavit.
 6. Bude třeba opravy části střechy, kterou nám začalo trochu zatékat do sokolovny. Už máme zpracovanou cenovou nabídku, pracovat na střeše se začne co nevidět.
 7. Dostali jsme pozvání od T. J. Bratříkov k účasti na jejich kulturním večeru. Díky naší vzájemné minulosti bychom toto pozvání rádi přijmuli, nicméně se datuje přesně na konání naší Pouti na Lipany. Jednáme tak o jiném termínu, rádi se s bratříkovskými potkáme i bez kulturního večera. 🙂

1. 15.3. proběhla výroční členská schůze – valná hromada – naší jednoty. VH schválila všechny přednesené zprávy, ale i dosavadní postup a řízení výboru jednoty a schválila i navržené úkoly pro další rok. Podrobnosti se dozvíte brzy ve zveřejněné výroční zprávě. Nicméně tak slabou účast členů na výroční schůzi jsme tu již dlouho neměli a je třeba, aby si každý uvědomil, že „být členem Sokola není jen o tom zaplatit si členské příspěvky a tím jsou mé povinnosti splněny“.
2. Tým A oddílu stolního tenisu se stal vítězem kategorie 4. třídy kolínského regionu a postupuje do třídy 3. Gratulujeme!
3. 25. a 26.3. proběhlo v sokolovně školení cvičitelů – pomahatelů. Za nás se ho účastnily tentokrát jen dvě budoucí cvičitelky z oddílu aerobiku, které ho zdárně absolvovaly a závěrečný test zvládly jako nejlepší z celého kurzu. Inu – asi dobrej oddíl, no… 🙂
4. V rámci dotací, o které jsme požádali, bychom měli obdržet 10 tisíc na Pouť na Lipany a 30 tisíc na naše pravidelně nepravidelné Kulturní večery v sokolovně. Zároveň jsme odevzdali potřebné podklady se žádostí o finanční příspěvky na fasády v památkové zóně a dokumenty potřebné pro přidělení financí od Ministerstva kultury. Jestli vše dopadne tak jak si přejeme, v letošním roce bychom měli opravit fasádu sokolovny na její severní straně – tedy ve dvoře, a možná dojde i na fasádu východní, okolo které vyjíždějí hasiči.
5. Zakoupili jsme do foyeru sokolovny televizní obrazovku. Budou na ní vysílány příspěvky z webu a facebooku Sokola. I lidé, kteří nemají doma internet či si s počítačem nerozumí, stejně jako ti, kdo k nám na stránky moc často nechodí, ale přitom co týden čekají na své děti v sokolovně, by tak mohli sledovat zveřejněné fotografie z akcí a být lépe informováni o všem, co se u nás nového děje.
6. Veškeré nedostatky kolaudace našeho nového sportovního sálu již byly odstraněny a máme kladná vyjádření dotčených orgánů. Už jen povolení stavebního úřadu a můžeme začít cvičit. Prozatím sál vybavujeme potřebným zařízením, jako jsou věšáčky, držáky na toaletní papír a podobně.
7. Bude provedena revize držení klíčů od sokolovny. Je už to čtyři roky, co jsme všude měnili zámky. Za tu dobu se v držení klíčů mnohé změnilo a je třeba malá inventura.
8. Téměř všichni dlužníci členských příspěvků byli konkrétně obvoláni a je nutno říci, že tato mírně nátlaková akce přinesla své ovoce. Téměř všichni dlužníci své příspěvky obratem zaplatili nebo se konečně ze Sokola písemně – protože jinak to ani nejde – odhlásili. Na několika zbylých ještě pracujeme…
9. Ve dnech 11. a 12.5. bude z důvodu konání dvoudenní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ Středočeského kraje zrušeno cvičení po oba dva dny.
10. V polovině května, konkrétně 13.5. proběhne v rámci 580. výročí povýšení Českého Brodu na Královské město tato akce i v sokolovně. Program se připravuje, měla by zde mít své místo výstava, prohlídka sokolovny, promítání filmů, ukázky oddílů, sportovní stanoviště pro děti i prohlídka nového sportovního sálu.

 1. Klub sokolských seniorů bude na svém dalším setkání 5. dubna tvořit velikonoční ozdoby, tentokrát by se opět mělo zúčastnit i sdružení Spirála pomoci.
 2. Výbor připravil organizaci valné hromady, která bude už tuto středu, 15. března od 18 hodin.
 3. Připravuje se nový interní předpis – Organizační řád T. J., který má dát jasná pravidla tam, kde si je dosud vykládal každý podle svého, protože nikde nebyla písemně zachycena.
 4. Požární hlídkou na ples Města byli pověřeni br. Blažek, Firbas a Petrásek.
 5. Na příštím výboru budeme detailněji rozebírat přípravu programu na oslavy 580 výročí města, které proběhnou v květnu.
 6. Sokolský ples byl zhodnocen jako dobře připravená akce s novinkami, jen škoda, že nebylo tolik návštěvníků.
 7. Do 31.3. je třeba zpracovat potřebnou agendu pro dotaci od Ministerstva kultury – pro letošek bychom měli získat včetně příspěvku města 480 tisíc korun. K tomu je nuté připočítat 320 tisíc z našeho rozpočtu. Pokud se vše podaří, snad bude opět kus fasády sokolovny stát za to.
 8. Náš nový sportovní sál je zkolaudován! Je pravdou, že drobné nedostatky se našly, ale už jsou odstraněné a my teď jen čekáme na odsouhlasení dotčených orgánů.
 9. MŠMT zveřejnilo výsledky žádostí o dotaci. Mezi úspěšnými letos nejsme a tak se další část suterénu s největší pravděpodobností dělat zatím nebude.
 10. Příští víkend, 25. a 26. března se v sokolovně koná župní školení nových pomahatelů, které zabezpečujeme.
 1. Pro nadcházející výroční členskou schůzi  – valnou hromadu – byl schválen delegátní způsob hlasování a byl i schválen poměr delegátů k členské základně
 2. Pro nadcházející všesokolský slet si od ČOS pořídíme 2 ks bannerů, kterými budeme tuto sokolskou aktivitu v sokolovně propagovat.
 3. Klub seniorů přivítá na své pravidelné schůzce historika Vladimíra Mrvíka, který bude vyprávět o historii Českého Brodu.
 4. 7. března proběhne kolaudace nového sportovního sálu.
 5. Tělocvičná jednota Sokol Hořany byla zrušena. Její členy přijmeme do naší členské základny.
 6. Příprava sálu na Sokolský ples bude v sobotu 4.3. od 9 hodin.
 7. Ve „starém občerstvení“ byla zhotovena konstrukce na gymbally, kdo z cvičitelů je chce používat na svých hodinách, má teď již možnost. Dříve se gymbally nedaly moc používat pro svoji neskladnost.
 8. Technické služby vyčistily naši střechu od holubů a zejména jejich trusu. Bylo ho 12 plných popelnic!! Navíc máme na podstatných místech nanesen gelový odpuzovač, tak snad alespoň na fasádě nadále tito ptáci sedat nebudou.
 9. Z fasády sokolovny bylo odstraněno staré nefunkční rozhlasové vedení. Hned je sokolovna zase o kousek hezčí. 🙂
 10. V rámci oslav 580 let od povýšení Českého Brodu na Královské město se 13. května bude slavit i v sokolovně. Mimo jiné si připomeneme i 130. výročí od konání „náhradního“ II. všesokolského sletu – Česko amerických závodů – které se pořádaly právě v  Českém Brodě.
 11. Možnost cvičení pro nečleny Sokola byla zahájena. Cvičební hodiny, kterých se tato možnost týká, budou označeny v Rozvrhu hodin.
 1. Region Pošembeří o.p.s. se dostala do finančních potíží a oslovila organizace, které s ní spolupracují se žádostí o malý finanční příspěvek na její činnost. Díky Pošembeří jsme v minulosti získali opakovaně dotaci na nová okna v sokolovně a tak jsme rádi, že to můžeme Pošembeří symbolicky vrátit.
 2. Pokračujeme v přípravách Sokolského plesu, střádáme tombolu, zajistili jsme fotografování pro účastníky a dáváme dohromady organizační tým. Ve čtvrtek 2.3. se bude připravovat tombola, přijďte nám pomoci.
 3. Čím dál více aut parkuje neoprávněně na našem pozemku a neodradí je ani dopravní značka ani nápis, že je to náš soukromý pozemek. Nedá se nic dělat, ale budeme se patrně muset začít obracet na Městskou policii, aby to těm, kteří náš majetek nerespektují, vysvětlila.
 4. O nadcházejících jarních prázdninách se v celé sokolovně pouze temperuje a netopí se! Pokud se tedy některý z cvičitelů rozhodne, že svoji hodinu v tomto týdnu uskuteční, měl by své cvičence upozornit, aby si vzali svetr a kulicha, v sále bude zima. 🙂
 5. Možnost cvičení pro nečleny Sokola je už probráno s cvičiteli, jsou hotové speciální pokladní doklady s prohlášením o bezpečnosti a od začátku března bude možné v oddílech cvičit. Tato možnost se mimo stolního tenisu týká pouze oddílů s dospělými cvičenci, nikoliv oddílů dětských.
 6. Na prvky fasády sokolovny se v tomto týdnu bude nanášet speciální gel, který by měl odpuzovat všude přítomné holuby. Zároveň prozkoumáme střechu a požádáme Technické služby o její vyčištění.
 7. Požádali jsme o kolaudaci nového sportovního sálu, měla by proběhnout v první polovině března.
 8. Do 10. února jsme měli povinnost odevzdat na župu řadu různých výkazů, tabulek a hlášení. Pracovali na nich celkem čtyři lidé z výboru a vše jsme stihli odevzdat včas.
 9. Pokračuje odstraňování závad nové elektro revize.
Sledujte nás
Oznámení
Anketa
Konání jaké kulturní akce byste uvítali v sokolovně ?
Historie příspěvků
Únor 2018
Po Út St Čt So Ne
« Led    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  
SponzořiPartneři