Z výboru

 1. Termín Sokolského plesu je 10.3. Začínáme připravovat vše potřebné
 2. Valná hromada, neboli výroční členská schůze proběhne 21. března 2018 v 18 hodin jako vždy v sále č. 3 a to delegátní formou
 3. Pro vystoupení televizní Partičky se sejdeme 22. ledna ve 14.30 na přípravu židlí
 4. Příprava na Myslivecký ples 13. ledna v 9 hodin
 5. Od nového roku v rámci předběžných opatření, které s sebou od května přinese GDPR děláme změny v kompetencích při vedení naší evidence
 6. Do 15. ledna mají být vyúčtovány dotace pro město. Pracujeme na tom
 7. Oprava fasády sokolovny byla řádně dokončena. Nicméně na jaře budeme ještě pokračovat v drobných úpravách.
 8. Nakupujeme ještě jeden elektrofyzikální odvlhčovač, umístěn bude v šatně
 9. Stále hledáme uklízečku
 10. Objednali jsme aktualizaci naší stávající pasportizace majetku
 1. Poděkování všem, kteří se podíleli na uspořádání Mikulášské pro děti.
 2. Prodloužené taneční hodiny a závěrečný věneček budou od příště bez prodeje jakéhokoliv alkoholu.
 3. Sháníme novou paní uklízečku a dáváme dohromady i novou partu na přípravu sálu v rámci kulturních akcí.
 4. V roce 2018 dojde k navýšení členských příspěvků. Dospělí si připlatí 150,- Kč, děti a důchodci do 65 let o 50,- Kč. Přispívající členové zůstávají beze změny. Vzhledem k velkým investicím do budovy sokolovny je toto pochopitelný krok a věříme, že ho všichni takto přijmou.
 5. Cvičení bude v novém roce zahájeno 3. ledna.
 6. Jednáme s NPÚ o podobě budoucí vjezdové brány na pozemek sokolovny.
 7. Výbor T. J. přeje všem svým členům a příznivcům hodně zdraví a spokojenosti v roce 2018 a znovu se sejde 8. ledna 2018
 1. Na Mikulášskou balíme dárečky v sobotu 2. prosince v 9 hodin v sokolovně. Budeme rádi za každou volnou ruku, balíčků je hodně.
 2. Ten samý den, tedy 2. prosince proběhne v sokolovně již IV. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu.
 3. Klub sokolských seniorů pořádá 6. prosince Mikulášsko – adventní posezení v rámci svých pravidelných měsíčních akcí.
 4. 15. prosince pořádáme předvánoční koncert známé skupiny Hop trop. Vstupenky jsou v předprodeji v IC, drogerii Šlak a naší kanceláři.
 5. 18. prosince proběhne každoroční revize veškerého cvičebního nářadí.
 6. Vzhledem k investicím do budovy v minulých letech se zamýšlíme nad tím, zda neprovést novou pasportizaci majetku.
 7. ČEZ začal projektovat nový přívod elektřiny do sokolovny. K realizaci je ale ještě dlouhá cesta, prý máme počítat s rokem… 🙂 Navíc budeme podepisovat smlouvu s ČEZem o věcném břemeni na část přívodu v naší fasádě, ale v tom nevidíme problém, hlavně, aby to už bylo hotové.
 8. Podařilo se nám sehnat 12 stolů, které používáme na plesy či zábavy. Ty začnou nahrazovat naše stávající, které jsou již v nevyhovujícím stavu.
 9. Představení „Partička“, které proběhne 22. ledna je beznadějně vyprodáno. Protože se ale hlásí další a další zájemci, přidáváme ještě jedno vystoupení, a to v ten samý den, tedy 22.1.2018, od 17.30. Vstupenky jsou v předprodeji v IC a drogerii Šlak a také na webovém portálu Ticketstream.
 1. 4.12. proběhne tradiční „Dětská mikulášská“ pro všechny naše dětské členy. Samozřejmě, že přijde nebeské trio, budou se rozdávat dárečky, v suterénu bude ďábelské peklo a také se nám děti pochlubí ukázkami ze své oddílové činnosti. Začátek bude v 16 hodin.
 2. Téhož dne, tedy rovněž 4.12. v 19.30 – už bez Mikuláše – proběhne „Mikulášsko-vánoční  setkání“ dospělých členů Sokola, opět každoroční akce, spojená s dobrotami a povídáním.
 3. Náš internet je zcela překopán a doufejme, že k lepšímu. Spojení „vzduchem“ bylo pro svou občasnou nespolehlivost nahrazeno pevnou kabeláží, která by měla zaručit stabilní komunikaci se světem.
 4. Pro sletovou skladbu „Cirkus“ jsme přivezli ze župy 4 ks Rinosetu, ohromné tělocvičné nářadí, se kterým budou děti svoji skladbu nacvičovat. Zatím bude k dispozici pouze účastníkům skladby, ale po sletu ho budou moci používat i ostatní.
 5. Vzhledem k nadcházejícímu sletovému roku, kdy proběhne nejen ten „hlavní“ v pražském Edenu, ale i slety oblastní – nás se bude týkat ten v Brandýse nad Labem – a další doprovodné akce, rozhodli jsme se, že příští rok nebudeme pořádat naši „Pouť na Lipany“. A to i proto, že právě termín konání lipanské pouti se kryje s datem oblastního sletu, kde bude řada z nás účastna. Ale v roce 2019 už zase pochod k mohyle plánujeme.
 6. Články do Českobrodského zpravodaje začnou (sláva! 🙂 ) psát i další členové výboru. Stejně tak i nějaké příspěvky na naše webové stránky by měly vzejít z jiných klávesnic než z náčelníkovy.
 7. V prosinci se cvičí do 22.12., v rámci vánočních prázdnin se sokolovna bude pouze temperovat.
 8. Máme již téměř dokončenou fasádu historické budovy sokolovny – chybí nám pouze nový sokl z teracca, které se někde zdrželo. Firma proto na pár dnů práci u nás přerušila, tak jen doufáme, že ještě nebude mrznout…
 9. Máme za sebou i další část nové elektrifikace sokolovny, byl vyměněn jeden z hlavních rozvaděčů, nicméně na celkové nové přepojení od ČEZu budeme čekat až na příští rok.
 1. A je to tady – začínáme se připravovat na vánoční akce. 2.12. v 9 hodin proběhne balení dárečků pro naše nejmenší k Mikuláši. Přijďte nám pomoci, balení je náročné a dětí máme hodně. Dětská Mikulášská se zaručeně pravými čerty se bude konat v pondělí 4. prosince od 16 hodin.
 2. Mikulášsko – vánoční posezení pro cvičitele a dospělé proběhne rovněž 4.12., a to od 19.30. Zveme všechny dospělé členy.
 3. Vzhledem k situaci se stavěním stolů a židlí k tanečním hodinám si tuto povinnost do konce tanečního kurzu na sebe bere celý výbor, jehož všichni členové se při této činnosti vystřídají.
 4. Do 3.11. by měli být obvoláni všichni nepořádníci, kteří nemají dosud zaplacené členské příspěvky.
 5. Klub sokolských seniorů má novou vývěsku v drogerii Šlak.
 6. 15.12. v sokolovně vystoupí známá hudební skupina Hop trop.
 1. Za nemocného Wabiho Daňka jsme našli rovnocennou náhradu! 15.12. vystoupí v sokolovně hudební skupina Hop trop se zcela novým programem spojeným s promítáním. Máte se na co těšit.
 2. Nová vývěska Klubu sokolských seniorů bude po dohodě s majitelkou drogerie Míšou Vondrysovou umístěna na náměstí za výlohou její prodejny. Moc jí děkujeme za její vstřícnost, se kterou nám pomáhá i třeba s předprodejem vstupenek.
 3. Nová fasáda zadní strany sokolovny se blíží k svému finále. Neuvěřitelným způsobem došlo k proměně z ošklivky do krásné princezny. 🙂 Jděte se na dvůr podívat, sokolovnu nepoznáte!
 4. Máme za sebou další dvě revize, jednu na tlakové nádoby, druhou na elektrospotřebiče.
 5. Uvidíme, jestli z toho nakonec něco bude, ale kdyby ano, byla by to pro nás velká čest. Řeč je o tom, že nás oslovila Česká televize, která projevila zájem o možnost natáčet v naší sokolovně pokračování třetí řady seriálu „První republika“. Zatím tedy proběhlo první oťukávací kolečko spojené s prohlídkou sokolovny a uvidíme, zda budeme vybráni…
 6. Vzpomínkový akt k výročí vzniku republiky se uskuteční 27.10.2017 v 16 hodin u pomníčku TGM v městském parku. Všechny srdečně zveme!
 7. Úřednický šiml už patrně neví, jak nám zpříjemnit život. Novelizace stavebního zákona ukládá, že na kulturní památce musí všechny další stavební úpravy proběhnout pouze na základě stavebního povolení. Čili například o poslední stranu fasády, kterou jsme  doteď měli povolenou Závazným stanoviskem Stavebního úřadu, a kde budou probíhat ty samé práce jako na stranách fasády již hotových si budeme muset znovu požádat, nechat znovu vyjádřit dotčené orgány atd. Super!!
 8. Proběhlo krásné víkendové setkání se sokoly z Bratříkova. V sobotu večer jsme ho strávili v klubovně u kytar a dobrot a v neděli jsme se chlubili sokolovnou, naším městem i jeho okolím. Tak snad se to líbilo i našim hostům, protože nám moc.
 1. Počala příprava na nadcházející všesokolský slet. A protože se ho aktivně zúčastníme a začínáme nacvičovat některé sletové skladby, už také řešíme první úkoly. Tím byly objednávky nářadí a sletového oblečení, a také se výbor usnesl na podpoře cvičícím na sletu, kterým jednota zaplatí účastnický poplatek ve výši 400,- Kč.
 2. Plánované vystoupení Wabiho Daňka se pro jeho špatný zdravotní stav ruší. Do konce roku se budeme snažit najít adekvátní náhradu.
 3. Do konce září měli mít všichni členové zaplacené členské příspěvky na druhé pololetí roku 2017. V nejbližší době bude tedy provedena kontrola plateb a začneme pomalu uhánět ty, kteří tuto svoji základní povinnost včas nesplnili. Patrně to budou mít o něco dražší…
 4. Byl stanoven termín Dětské Mikulášské na 4. prosince a pro jistotu jsme si připomněli, že Sokolský ples proběhne 10. března 2018.
 5. 6. – 8.10. proběhne v sokolovně každoroční župní školení cvičitelů III. třídy všestrannosti. Pořádá ho naše župa, my zajišťujeme – jako vždy – akci logisticky.
 6. Trápíme se po několika letech opět se zajištěním stavění stolů a židlí na akce. Dosavadní parta se nám v tomto směru rozpadla díky změnám zaměstnání či studiem. Pokud by měl někdo zájem nám s tímto pomoci, ozvěte se, prosím.
 7. 23.9. se uskutečnila pravidelná „Posvícenská zábava“. Vše se odbylo bez problémů, lidí bylo tolik, že jsme museli narychlo přidělávat vstupenky. Pro příští „posvícenskou“ ale uděláme odstupňované vstupné s nižší cenou pro ty, kteří přicházejí později.
 1. Návštěva Sokolů z Bratříkova – naší chráněnky z počátku minulého století – se kterými jsme obnovili po desítkách let znovu styky, k nám zavítá a oplatí tak naši letní návštěvu v polovině října.
 2. Dlouhodobě jsme pronajali sály č. 4 a 5 Základní umělecké škole.
 3. Pokračujeme v úpravách klubovny – zakoupili jsme novou knihovnu, která nahradí stávající nepěknou almaru, kterou jsme dosud v klubovně měli. Po její instalaci se zaměříme už i na nějakou výzdobu těchto prostor.
 4. Klub sokolských seniorů začne 3.10. přednáškou o zdravotních problémech seniorů – tentokrát ne v sokolovně, ale v penzionu Anna. O den později, 4.10., už ale v sokolovně proběhne první poprázdninové setkání KSS.
 5. 24.9. se koná Sletová štafeta, kterou bude odstartována předsletová příprava na XVI. všesokolský slet. I z Českého Brodu poneseme naši zdravici sletu. Naše trasa je určena z Brodu do Nehvizd, Šestajovic a pak se asi vydáme i do Brandýsa… každopádně čekejte článek na webu.
 6. 20.9. proběhne v pořadí již třetí Noc sokoloven. My na ní letos uvítáme herce Petra Nárožného – samostatný článek bude rovněž umístěn na našem webu.
 7. Bude prodán přebytečný, a přiznejme si, že ne úplně pěkný stůl na stolní tenis. Oddíl ho již používat nemůže, protože nesplňuje závodní standardy a tak se ho za nějakou stovku rádi zbavíme.
 8. 27.10. se v městském parku u pomníčku T. G. Masaryka uskuteční vzpomínková akce k výročí republiky. Zveme i zástupce vedení města, spřátelené skauty a samozřejmě veřejnost.
 9. 22. ledna  příštího roku vystoupí v sokolovně známá televizní „Partička“. Předprodej lístků bude tentokrát hlavně přes celostátní síť Ticket stream, ale nějaké lístky budou v předprodeji i u nás.

1) Na nadcházející Posvícenskou zábavu je třeba zajistit personální obsazení – jak pořadatelskou službu, tak i povinnou požární hlídku, obsluhu občerstvení atd. Pracujeme na tom. Plakáty i vstupenky jsou již v oběhu.
2) Znovu oslovíme odbor životního prostředí ohledně řezu košťat před sokolovnou, které kdysi byly pěknými hlohy. Je to ostuda, mít před kulturní památkou takové stromy.
3) Budeme pokračovat v úpravách klubovny. Zatím zde máme vybudované nové osvětlení, je zde vymalováno, pořízeny nové stoly a židle a zlikvidovány některé zbytečnosti. Nyní by na řadě měla být nová knihovna a pak také výzdoba na stěnách.
4) Den otevřených dveří na nové budově ZŠ v areálu nemocnice proběhl k naší spokojenosti, měli jsme zde jak propagační prospekty, tak i aktivní oddíl aerobiku s lákavými předváděčkami.

5) Proběhlo školení BOZP všech lidí, kteří v sokolovně nějakým způsobem pracují. I letos bylo pár absencí, ale odůvodněných, proto bude druhé kolo školení v nadcházejícím týdnu.

6) Jsme v přípravě na v pořadí již třetí „Noc sokoloven“, v rámci které u nás vystoupí známý herec pan Petr Nárožný. Plakáty jsou vylepené, vstupenky v prodeji, těšíme se!

 1. Na Den otevřených dveří nové školní budovy jsme připraveni. Máme hotové propagační materiály a na našem stanovišti u budovy budou probíhat i lehké soutěže pro děti a vystoupení oddílu aerobiku.
 2. Ke 100. letům republiky uspořádá Sokol putovní výstavu. My se jí zúčastníme naší prezentací o II. „náhradním“ všesokolském sletu, který v Českém Brodě proběhl v roce 1887.
 3. Akce Klubu sokolských seniorů začnou od října.
 4. Pokusíme se pro naše členy zjistit, jaké mají možnosti u zdravotních pojišťoven na slevy z výše členských příspěvků. Pokud to bude zajímavé, určitě najdete o těchto možnostech na webu.
 5. Povinné školení BOZP a PO pro všechny cvičitele, činovníky a všechny, kteří v sokolovně nějakým způsobem pracují proběhne 4. září v 18.30 hodin.
 6. Začínáme pracovat na výzdobě klubovny.
 7. Budeme odprodávat naše druhé výčepní zařízení, které vůbec nevyužíváme. Má-li někdo z čtenářů tohoto článku zájem, je možné se domluvit.
 8. V rámci propagace Sokola vymýšlíme sokolskou deskovou hru pro děti i dospělé. Bude nám to chvíli trvat, ale pokud se nám podaří dotáhnout ji do vítězného konce, bude to pěkná propagace v příštím jubilejním roce.
Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Srpen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Čvc    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
SponzořiPartneři