Z výboru

 1. Na 1. máje poskytneme azyl účastníkům Automobilového okruhu veteránů.
 2. Ke konci dubna se naši zástupci zúčastní připomenutí 100 let od narození Bedřicha Nezavdala, českobrodského legionáře, který padl v 1. světové válce.
 3. Řešíme budoucí podobu a pravidla fungování nadcházejících kurzů tance a společenského chování.
 1. Máme za sebou Sokolský ples. Všichni jsme si ho pochvalovali, jak se nám letos pěkně vyvedl. Výborné předtančení, skvěle hrající kapela, parádní barmanská show i super loňská novinka – fotografický koutek. Vypadá to, že náš příští ples bude 16. března 2019.
 2. Výbor odsouhlasil poskytnutí zázemí chilskému souboru, který navštíví naši republiku a bude vystupovat na XVI. všesokolském sletu na začátku července.
 3. Dáváme dohromady termíny a místa výjezdů na secvik sletových skladeb. Našim členům se budeme snažit vyjednat dopravu na místa cvičení a vystoupení s tím, že v případě volných míst nabídneme tyto i jejich rodinným příslušníkům, eventuálně i veřejnosti.
 4. V Klubu sokolských seniorů proběhne první dubnovou středu povídání o 100 letech Sokola od jeho založení až po vznik republiky.
 5. Od Svazu československých bojovníků za svobodu jsme obdrželi certifikovanou prsť z bojiště u Zborova, kde naši legionáři svedli svoji první bitvu. Prsť využijeme při oslavách 100 let republiky v říjnu tohoto roku.
 6. A právě rozpravy o oslavě 100 let republiky nyní probíhají nejen v Sokole, ale i na městském úřadu. Akci k tomuto kulatému výročí uspořádá Sokol za spolupráce města  a dalších organizací. Mimo pietního položení věnců by mělo dojít na vysazení „lípy svobody“, koncerty, přednášky, výstavy a další. Program se teprve rodí, jeho konečná podoba bude známa až později. Dobré nápady na tuto akci vítáme!
 7. Od března 2018 zvedáme ceny pronájmu za sály sokolovny pro komerční akce. Ceny za pronájem sokolovny zůstaly stejné od roku 2013 a nyní již nastal čas na jejich valorizaci. Konkrétně je najdete v sekci „pronájmy“. Velký sál bude pronajímán za cenu 700,- Kč/hodinu, menší sály za 500,- Kč/hodinu.
 8. Stejně tak bude od nynějška dražší naše „požární hlídka“, která dle zákona musí být přítomna na každé akci, kde se sejde víc než 200 účastníků. Cena za využití hlídky bude jednorázová, a to 1.500,- Kč.
 9. Výbor se seznámil a schválil „Organizační řád“, dokument, který zatím v naší jednotě chyběl a který doplňuje a upřesňuje závazné dokumenty ČOS a T. J. s ohledem na konkrétní místní situace. Dokument ještě musí schválit Valná hromada jednoty.
 10. Valná hromada jednoty proběhne v sálu č.3 21.3.2018 v 18 hodin. Žádáme všechny dospělé členy o účast! Je třeba v dostatečném počtu přijmout a odsouhlasit důležité věci okolo chodu naší jednoty a bez souhlasu Valné hromady bychom některé nemohli realizovat. Proto, prosím, opravdu přijďte.
 11. Do předprodeje na tři tradiční místa – naše kancelář, IC a drogerie M. Vondrysové – byly dány vstupenky na koncert Jaroslav Svěceného. Mistr Svěcený nám zahraje 22. dubna v sokolovně a lístky patrně budou brzy vyprodané, proto neváhejte.
 12. Máme hotov další kus nového rozvodu elektřiny. Napojena na nové kabely je kotelna i celá nová budova. Pokračovat budeme s napojením suterénu pod velkým sálem.
 1. Program výborové schůze byl v podstatě téměř celý věnován přípravě našeho Sokolského plesu.
 2. Velká sokolská výstava „Sokolové republice“ se uskuteční v Praze 8 a pořádá ji naše župa. Více v samostatném článku a plakátku na webu.
 1. Naši úžasní cvičitelé dětské všestrannosti se rozhodli reprezentovat letošní slet nejen se skladbou „Cirkus“, ale také se skladbou pro nejmenší s názvem „Noty“. Moc jim držíme palce, aby se to povedlo, protože ve dvě dětské sletové skladby nikdo z vedení Sokola nedoufal.
 2. Zvolili jsme si přípravný výbor pro organizaci Sokolského plesu. Volba byla velmi jednoduchá, protože trio sester Petráskové, Minaříkové a Leconte se osvědčilo i v minulých letech.
 3. Pro naše „Kulturní večery v sokolovně“ jsme oslovili několik umělců a skupin. Uvidíme, koho se nám podaří pro vystoupení v sokolovně získat.
 1. Sokolský ples se blíží a s ním se začínají tvořit i konkrétní úkoly. Zajistili jsme znovu otevření v loňském roce tak úspěšného fotografického koutku a novinkou na tom letošním plesu bude barmanská show. Samozřejmostí pak předtančení od prestižní taneční školy Plamínek. Začínáme obcházet naše sponzory.
 2. Klub sokolských seniorů pořádá 7.2. besedu s panem Vlastimilem Duškem, dlouholetým technikem divadla Semafor, právě o tomto legendárním divadlu.
 3. Na ples Partners zajišťujeme požární hlídku bez které to dnes už nejde.
 4. Domlouváme postup, jakým obnovit stabilní partu lidí na stavbu sálu na kulturní akce. Po rozpadu té minulé, která bezvadně fungovala, se nám to zatím moc nedaří. Hledáme dobrovolníky pro tuto práci, kterou samozřejmě platíme.
 5. V únoru proběhne  prověrka BOZP.
 6. Podali jsme si žádost o dotaci, pomocí které bychom mohli financovat zhotovení soch našich nových gryfů. Pro zhotovení soch je velmi málo možností, kde lze požádat – například Ministrstvo kultury na kopie soch nedává nic.
 7. 21.2. proběhne v KD Svět společné vystoupení tanečního oboru ZUŠ a sokolských oddílů Scénického tance a Všestrannosti. Poprvé snad uvidíme naživo i skladbu „Cirkus“, se kterou jedem reprezentovat naši jednotu na všesokolský slet.
 8. 22.4. vystoupí v naší sokolovně houslový virtuos pan Jaroslav Svěcený.
 9. 12.5. proběhne v městském parku akce „Feneg“ – neboli Festival neziskových organizací, kde bychom měli mít své stanoviště a také na pódiu předvést veřejností některé naše dovednosti.
 1. Termín Sokolského plesu je 10.3. Začínáme připravovat vše potřebné
 2. Valná hromada, neboli výroční členská schůze proběhne 21. března 2018 v 18 hodin jako vždy v sále č. 3 a to delegátní formou
 3. Pro vystoupení televizní Partičky se sejdeme 22. ledna ve 14.30 na přípravu židlí
 4. Příprava na Myslivecký ples 13. ledna v 9 hodin
 5. Od nového roku v rámci předběžných opatření, které s sebou od května přinese GDPR děláme změny v kompetencích při vedení naší evidence
 6. Do 15. ledna mají být vyúčtovány dotace pro město. Pracujeme na tom
 7. Oprava fasády sokolovny byla řádně dokončena. Nicméně na jaře budeme ještě pokračovat v drobných úpravách.
 8. Nakupujeme ještě jeden elektrofyzikální odvlhčovač, umístěn bude v šatně
 9. Stále hledáme uklízečku
 10. Objednali jsme aktualizaci naší stávající pasportizace majetku
 1. Poděkování všem, kteří se podíleli na uspořádání Mikulášské pro děti.
 2. Prodloužené taneční hodiny a závěrečný věneček budou od příště bez prodeje jakéhokoliv alkoholu.
 3. Sháníme novou paní uklízečku a dáváme dohromady i novou partu na přípravu sálu v rámci kulturních akcí.
 4. V roce 2018 dojde k navýšení členských příspěvků. Dospělí si připlatí 150,- Kč, děti a důchodci do 65 let o 50,- Kč. Přispívající členové zůstávají beze změny. Vzhledem k velkým investicím do budovy sokolovny je toto pochopitelný krok a věříme, že ho všichni takto přijmou.
 5. Cvičení bude v novém roce zahájeno 3. ledna.
 6. Jednáme s NPÚ o podobě budoucí vjezdové brány na pozemek sokolovny.
 7. Výbor T. J. přeje všem svým členům a příznivcům hodně zdraví a spokojenosti v roce 2018 a znovu se sejde 8. ledna 2018
 1. Na Mikulášskou balíme dárečky v sobotu 2. prosince v 9 hodin v sokolovně. Budeme rádi za každou volnou ruku, balíčků je hodně.
 2. Ten samý den, tedy 2. prosince proběhne v sokolovně již IV. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenisu.
 3. Klub sokolských seniorů pořádá 6. prosince Mikulášsko – adventní posezení v rámci svých pravidelných měsíčních akcí.
 4. 15. prosince pořádáme předvánoční koncert známé skupiny Hop trop. Vstupenky jsou v předprodeji v IC, drogerii Šlak a naší kanceláři.
 5. 18. prosince proběhne každoroční revize veškerého cvičebního nářadí.
 6. Vzhledem k investicím do budovy v minulých letech se zamýšlíme nad tím, zda neprovést novou pasportizaci majetku.
 7. ČEZ začal projektovat nový přívod elektřiny do sokolovny. K realizaci je ale ještě dlouhá cesta, prý máme počítat s rokem… 🙂 Navíc budeme podepisovat smlouvu s ČEZem o věcném břemeni na část přívodu v naší fasádě, ale v tom nevidíme problém, hlavně, aby to už bylo hotové.
 8. Podařilo se nám sehnat 12 stolů, které používáme na plesy či zábavy. Ty začnou nahrazovat naše stávající, které jsou již v nevyhovujícím stavu.
 9. Představení „Partička“, které proběhne 22. ledna je beznadějně vyprodáno. Protože se ale hlásí další a další zájemci, přidáváme ještě jedno vystoupení, a to v ten samý den, tedy 22.1.2018, od 17.30. Vstupenky jsou v předprodeji v IC a drogerii Šlak a také na webovém portálu Ticketstream.
 1. 4.12. proběhne tradiční „Dětská mikulášská“ pro všechny naše dětské členy. Samozřejmě, že přijde nebeské trio, budou se rozdávat dárečky, v suterénu bude ďábelské peklo a také se nám děti pochlubí ukázkami ze své oddílové činnosti. Začátek bude v 16 hodin.
 2. Téhož dne, tedy rovněž 4.12. v 19.30 – už bez Mikuláše – proběhne „Mikulášsko-vánoční  setkání“ dospělých členů Sokola, opět každoroční akce, spojená s dobrotami a povídáním.
 3. Náš internet je zcela překopán a doufejme, že k lepšímu. Spojení „vzduchem“ bylo pro svou občasnou nespolehlivost nahrazeno pevnou kabeláží, která by měla zaručit stabilní komunikaci se světem.
 4. Pro sletovou skladbu „Cirkus“ jsme přivezli ze župy 4 ks Rinosetu, ohromné tělocvičné nářadí, se kterým budou děti svoji skladbu nacvičovat. Zatím bude k dispozici pouze účastníkům skladby, ale po sletu ho budou moci používat i ostatní.
 5. Vzhledem k nadcházejícímu sletovému roku, kdy proběhne nejen ten „hlavní“ v pražském Edenu, ale i slety oblastní – nás se bude týkat ten v Brandýse nad Labem – a další doprovodné akce, rozhodli jsme se, že příští rok nebudeme pořádat naši „Pouť na Lipany“. A to i proto, že právě termín konání lipanské pouti se kryje s datem oblastního sletu, kde bude řada z nás účastna. Ale v roce 2019 už zase pochod k mohyle plánujeme.
 6. Články do Českobrodského zpravodaje začnou (sláva! 🙂 ) psát i další členové výboru. Stejně tak i nějaké příspěvky na naše webové stránky by měly vzejít z jiných klávesnic než z náčelníkovy.
 7. V prosinci se cvičí do 22.12., v rámci vánočních prázdnin se sokolovna bude pouze temperovat.
 8. Máme již téměř dokončenou fasádu historické budovy sokolovny – chybí nám pouze nový sokl z teracca, které se někde zdrželo. Firma proto na pár dnů práci u nás přerušila, tak jen doufáme, že ještě nebude mrznout…
 9. Máme za sebou i další část nové elektrifikace sokolovny, byl vyměněn jeden z hlavních rozvaděčů, nicméně na celkové nové přepojení od ČEZu budeme čekat až na příští rok.
 1. A je to tady – začínáme se připravovat na vánoční akce. 2.12. v 9 hodin proběhne balení dárečků pro naše nejmenší k Mikuláši. Přijďte nám pomoci, balení je náročné a dětí máme hodně. Dětská Mikulášská se zaručeně pravými čerty se bude konat v pondělí 4. prosince od 16 hodin.
 2. Mikulášsko – vánoční posezení pro cvičitele a dospělé proběhne rovněž 4.12., a to od 19.30. Zveme všechny dospělé členy.
 3. Vzhledem k situaci se stavěním stolů a židlí k tanečním hodinám si tuto povinnost do konce tanečního kurzu na sebe bere celý výbor, jehož všichni členové se při této činnosti vystřídají.
 4. Do 3.11. by měli být obvoláni všichni nepořádníci, kteří nemají dosud zaplacené členské příspěvky.
 5. Klub sokolských seniorů má novou vývěsku v drogerii Šlak.
 6. 15.12. v sokolovně vystoupí známá hudební skupina Hop trop.
Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
« Zář    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
SponzořiPartneři