Ve dnech 11. a 12. ledna 2014 se v Praze v Tyršově domě konala akce „Nejen pohybem živ je Sokol“ kterou již tradičně počátkem roku pořádá Odbor všestrannosti České obce sokolské. Na programu byly tradiční i netradiční pohybové aktivity v tělocvičně i venku, návštěva divadelního představení a beseda se známou osobností. Účastnící měli před sebou opravdu pestrý program a pod vedením odborných lektorů si mohli zacvičit zumbu, petgymnastiku, pohybovou etudu Waterloo, zdravotní tělesnou výchovu či se naučit základy orientálního tance. Součástí sobotního programu byla i procházka historickou částí Prahy – Malou Stranou – kde se účastníci dozvěděli spoustu zajímavostí o historii i architektuře této pražské čtvrti. Večerním programem bylo divadelní představení „Nájemníci pana Swana“ v Divadle pod Palmovkou.

Nedělní program byl zahájen kursem sebeobrany, následovalo (dnes již trochu opomíjené) cvičení na žebřinách a přednáška o fyzioterapii. Závěr programu byl věnován besedě s hercem Václavem Vydrou, který vyprávěl o svém velkém koníčku – o koních, dále trochu o tancování a o vaření (uvádí pořad „Prostřeno“) a samozřejmě také o herectví. Své povídání měl zpestřeno promítáním fotografií, krátkého filmu a trpělivě zodpovídal na všechny zvídané dotazy posluchačů.

Na pozvání ČOS jsme se nedělního programu jako lektoři zúčastnili i my z oddílu sebeobrany, jmenovitě Jirka Havlíček, Vašek Kyba a Jarda Petrásek. Vedli jsme zde čtyři po sobě jdoucí lekce, pro skupiny zájemců čítající okolo 10 – 15 účastníků. Příjemným překvapením pro nás byl zájem zejména starších sester, které zde měly silné zastoupení a do nácviku úderů a obranných chvatů se pustily s opravdu značným elánem a energií. Zda se účastníci na seminářích nenudili a zda je to bavilo posuďte sami na přiložených fotografiích. (A abychom nezapomněli, že přiznání je polehčující okolnost: část tohoto článku jsme bez dovolení ukradli ze stránek T. J. Sokol Česká Třebová – omlouváme se a věříme, že nám to českotřebovští prominou :-))

 

20140111_105139 20140111_111512 20140111_120723 20140111_123745 20140111_123929 20140111_134122