8. října si chceme každoročně připomínat tragické události, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí  za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů.  Téměř 93%  vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Památným sokolským  dnem bychom měli uctít památku všech sokolů, kteří ve více než 150tileté dramatické historii sokolského hnutí  v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší…Odkaz 8 října a projekt Legie 100