Se začátkem prázdnin zároveň skončil i cvičební rok 2016 – 2017. Byl to rok veskrze úspěšný – ostatně stačí zalistovat zpět našimi webovkami – a my si jen můžeme přát, aby ty další roky nebyly jiné. Každopádně teď se všichni, kdo v Sokole pracujeme, ať už jako cvičitelé či činovníci, těšíme na volné léto a pár týdnů, kdy do sokolovny (až na pár výjimek) ani my moc chodit nebudeme.

To ale neznamená, že by v Sokole ustal veškerý život. Volna v sokolovně využijeme ke spoustě větších i drobnějších prací a oprav, sloužících k ještě lepším možnostem využívání prostor v příštím cvičebním roce. A samozřejmě – jako zatím každý rok – pustili jsme se i do jedné veliké investiční akce. Tentokrát je to oprava hned dvou stran fasády historické budovy sokolovny. Zatímco loni jsme zvládli opravu jižní fasády v Tyršově ulici, letos to je strana severní – vzadu za sokolovnou, a strana východní – směrem k náměstí. Držte nám palce, je to technicky hodně náročné a spojené s inovací hlavního přívodu elektřiny do sokolovny, a to bude, jak se ukazuje, poměrně tvrdý oříšek.

V červenci si naordinoval volno i výbor jednoty, který začne znovu pracovat v srpnu. Proto i zde, na webu, se mnoho nových příspěvků v červenci neobjeví.

Každopádně si poznamenejte do svých diářů, že v sokolovně se začne cvičit od druhého zářijového týdne, tedy od 11. září!

Přejeme všem krásné a pohodové prázdniny a těšíme se se všemi na setkání v novém cvičebním roce 2017 – 2018!

 

výbor T. J. Sokol Český Brod

 

 

V sobotu 10.6. se v nové sportovní hale Dašická v Pardubicích uskutečnilo Velké republikové finále ligové soutěže Mistry s Mistry. Na tento závod se probojuje vždy 10 v žebříčku nejvýše postavených jednotlivkyň v jednotlivých věkových kategoriích a 5 nejvýše postavených týmů v jednotlivých kategoriích. Za Sokol Český Brod Corridoor tým se podařilo nominaci splnit hned v několika případech.

Mezi jednotlivkyněmi jsme měli tři velmi šikovná děvčata. Anetě Blechové a Veronice Vomáčkové se v rekordní konkurenci dokonce podařilo vybojovat i bronzovou příčku. Veronika předvedla snad svůj nejlepší letošní výkon, cvičila s obrovským nasazením a bez chyb. Medaile, kterou si odvážela byla odměnou nejen za finálový závod, ale za dřinu celý rok. Barborce Školové, u které jsme také měli medailové ambice, se finálová sestava, kvůli nervozitě z důležitých závodů, příliš nevydařila a skončila až 10. Ale i to patří ke sportu a nejen výhry, ale i malé prohry, posouvají závodníky dál a dělají je zkušenější a silnější. Barborka si ovšem náladu spravila ve dvojici s Anetou, kde předvedly velmi pěknou sestavu, za kterou je rozhodčí odměnili stříbrnou medailí.

V kategorii trojic jsme měli zastoupení jeden tým. Eliška Mašatová, Karolína Kubalíková a Michaela Štosková předvedly svůj nejlepší letošní výkon a odvezly si z Pardubic druhé místo. Stejné umístění si zasloužili i nejmladší děti z maxi týmu, svěřenkyně Michaela Holubcové. Velkou nervozitou bylo doprovázeno rozcvičení mladšího sportovního týmu. Závodnice se sestavou Sofia, svěřenkyně Elišky Strakošové a Míši Kokešové. Tým postupoval z třetího místa a konkurence byla velmi vyrovnaná. Dívky nakonec ukázaly svou velkou bojovnost a dokonce si o stupínek polepšily. Čekala je stříbrná odměna v celkové konkurenci 16 ti týmů. Další krásný medailový výkon předvedl i starší tým se skladbou Poison.

V kategorii Mini, která je motivační kategorií pro ty nejmladší závodníky, jsme měly zastoupené děti se sestavičkou Skřítci, které vede Denisa Csomorová. Sestava je jim velmi povedla a věříme, že v nich máme budoucí závodníky.

Jedním z nejdůležitějších bodů závodů bylo vyhlašováním klubového vítěze celé ligové sezony. T.J. Sokol Český Brod Corridoor tým se umístil na celkově devátém místě mezi všemi (cca 60ti) kluby z celé České republiky. Dostal se tak do TOP TEN – mezi nejlepších deset klubů.

Eliška Strakošová, vedoucí cvičitel oddílu aerobiku

Obětavost, láska až za hrob, nevídané hrdinství, odporný zrádce, tyran, ale i morální apel. To vše obsahuje příběh sedmi parašutistů, kteří před 75 lety (18. června 1942) podlehli v pražském kostele Cyrila a Metoděje stonásobné přesile vojáků nacistických Waffen SS. „Nic už se do toho biblického příběhu nemusí přidávat. Je v něm vše, co má v dramatu být. Včetně výkřiku parašutistů ze zatopené krypty ´Češi se nevzdávají´,“ říká historik Eduard Stehlík.  „Stopy po střelách nebo střepinách granátů, ale i krvi dávají kryptě ohromnou vizuální i emotivní sílu,“ dodává hlavní armádní kaplan Jaroslav Knichal.

S oběma pány nelze nesouhlasit. Toho prvního si velmi vážím pro jeho erudovanost a přesné, vystihující komentáře dějinných událostí, s názorem toho druhého jsem se ztotožnil v polovině května, kdy na mne při mé úplně první  návštěvě krypty kostela Cyrila a Metoděje výrazně dýchl genius loci tohoto místa. A není divu, protože Celý příspěvek

V červnu 1887 se měl konat v Praze na Císařské louce II. všesokolský slet. Ten však 6. května pražské c. a k. policejní ředitelství zákazy omezilo natolik, že z jeho zamýšleného programu bylo povoleno pouze veřejné cvičení, a i to bylo omezeno jen na sokolské jednoty rakouské říše. V té době ale již byla na cestě do bývalé vlasti výprava amerických sokolů, kteří byli k vystoupení na sletu očekáváni a kteří by díky omezení úřadů na sletu cvičit nesměli. Správní výbor Sokola Pražského je telegraficky informoval o situaci, a když z Ameriky zpět dorazil telegram, kde stálo: „Chceme závody!” usnesl se, že uspořádá „náhradní“ slet mimo území Prahy formou veřejného cvičení nebo závodů.

Uvažováno bylo o několika místech konání, například Plzni, oboře Hvězdě či Kolínu. Ani jedno se ale neukázalo jako to pravé. A tak když se o pořádání přihlásil Český Brod, byl nakonec vybrán jako Praze nejbližší místem, technickým zabezpečením i vstřícným postojem vedení města a všech obyvatel.

Vítězství českobrodského Sokola o uspořádání náhradního sletu ale ze začátku vůbec nebylo jednoduché. Český Brod se jako pořadatel závodů některým členům slavnostního výboru nezamlouval. Největším odpůrcem byl místonáčelník Sokola Pražského, dr. Čížek. Ale díky přesvědčivým argumentům českobrodské deputace, vedené redaktorem Jozefem Miškovským, i on byl nakonec srozuměn s tím, že Český Brod je nejlepší volbou. A bylo tomu opravdu tak…

Obec převzala záštitu nad celou akcí, bylo získáno vojenské cvičiště u Liblic pro seřazování průvodu a cvičenců a pozemek pod cukrovarem na levém břehu Šembery jako cvičiště (dnes částečně parkoviště u Lidlu).

Do slavnostně vyzdobeného města se v neděli 26. června 1887 sjelo celkem třináct mimořádných vlaků se sokolskými účastníky. Byla to událost, které se svojí bohatou výzdobou účastnilo celé město. Toho dne bylo v Českém Brodě se čtyřmi tisíci obyvateli na 40.000 lidí!

Američtí sokolové měli ještě před společnými závody v Českém Brodě postaráno o vskutku nabitý program, který zajišťoval Sokol Pražský. Uvítáni byli vedením Sokola a zástupci vedení města Prahy již 16. června, a do 25. června stihli mimo jiné navštívit Staroměstskou radnici, Náprstkovo muzeum, Hradčany a Národní divadlo, kde se na jejich počest odehrála Smetanova Prodaná nevěsta a Tylův Strakonický dudák. Mimo to se zúčastnili veslařských závodů, společného cvičení v Sokole Pražském, slavnostního svěcení praporu Sokola Vinohradského či velké zahradní zábavy na Žofínském ostrově. Na pár dnů v Praze program velmi nabitý…

A nastal 26. červen, den konání „Česko – amerických závodů”, které nahradily zakázaný II. všesokolský slet. Celé město bylo vyzdobeno květinami a prapory a na nádraží čekali na americkou sokolskou výpravu snad všichni obyvatelé Českého Brodu.

Zvláštní uvítání pak proběhlo i v sokolovně, kde byl pro hosty připraven Celý příspěvek

„No a co má být?“, řekne si možná někdo z vás, kdo právě čte tyto řádky. A nemůžeme se mu divit, protože o Bratříkovu a o pradávném propojení a přátelství mezi našimi jednotami už vědí jen ti nejstarší pamětníci. A my jsme poslední květnovou neděli tuto historii po sedmdesáti (a možná ještě po víc) letech znovu vzkřísili. Pojďme si tedy přiblížit, jak to tehdy vše bylo…

Bratříkov je vesnice v severních Čechách, část obce Pěnčín. Nachází se v okrese Jablonec nad Nisou a ještě před pár lety zde stálo 141 domů. Nachází se zde sousoší sv. Petra a Pavla a Dobrého pastýře, mají zde lípu, o které se tvrdí, že jí je skoro tisíc let a také jeden z prvních pomníků obětem 1. světové války. A mají tu samozřejmě také Sokol, a ten byl právě důvodem, proč jsme se sem z Českého Brodu vypravili.

Bratříkovský Sokol byl založen v roce 1896 a od samého počátku to neměl vůbec lehké. Drsné severní pohraničí s 85% obyvatel německé národnosti, samotná vesnice hospodářsky i sociálně velmi slabá a z toho všeho plynoucí problémy, hraničící se samotnou schopností jednoty v tomto prostředí přežít. Podobný osud mělo i spoustu jiných malých jednot v pohraničí. Existenční problémy těchto jednot se snažilo řešit i vedení České obce sokolské. Oslovilo velké, dobře zavedené a prosperující jednoty sídlící v bezpečném vnitrozemí s žádostí, aby „slabým“ jednotám v rámci svých možností pomáhaly. A tak se stalo, že „mateřská“ jednota Sokola Český Brod vzala pod svá ochranná křídla „chráněnku“ Sokol Bratříkov.

To se stalo v roce 1897 a tento ochranitelský stav trval až do roku 1910, kdy českobrodští začali tímto způsobem podporovat sokolskou jednotu v Rejdicích. Nicméně i když po roce 1910 Český Brod bratříkovské již „neochraňoval“, přátelské vztahy přetrhány nebyly a obě jednoty se navštěvovaly a udržovaly vybudované vazby až do vypuknutí 2. světové Celý příspěvek

Druhá část fotografií z Lipan už vlastně nebude o naší sokolské „Pouti“, ale jak jsme v první části slíbili, o průběhu rekonstrukce lipanské bitvy. Dlužno říct, že se ani po téměř šesti stech letech nestalo nic nového: vyhráli ti, co vyhráli už tenkrát a schytali to ti, co si to odskákali ve středověku… 🙂 Nicméně podívaná to byla moc pěkná a za fotografie z bitvy děkujeme Denče Foučkové ze 14. junáckého střediska Psohlavců. A za rok půjdeme Celý příspěvek

Letošní Lipany za to opravdu stály! Kvůli městskému výročí spojená naše „Pouť“ s „bitvou“ byla nejen pro všechny jako akce velmi zajímavá, protože její program byl nový a bohatý, ale paradoxně pro nás byla propagačně úspěšnější, ačkoliv jsme měli méně účastníků našeho pochodu. Naše stanoviště vidělo a navštívilo i spoustu těch, kdo s námi na Lipany nešli a přišli si užít pouze středověkou historii.

Ale postupně: start jako vždy v 10 hodin v sokolovně, tři trasy od 10 do 15 km, pěšky i na kole a kontrolní stanoviště ve Kšelích.

A mezitím už u mohyly, kde již od pátku stála vozová hradba a středověké ležení, stavěla sokolská úderka za pomoci skautů pokladny a naše stanoviště. To bylo tentokrát umístěno na spodní části dolní louky pod vozovou hradbou. Pro letošní rok jsme měli připravené dva „taháky“: oblíbené hledání středověkých mincí pomocí minohledaček a také naši novou výstavu, vytvořenou k letošnímu 130. výročí konání II. náhradního všesokolského sletu, který se v roce 1887 konal právě v Českém Brodě. Mezi prvními, kdo si výstavu prohlédli byli naši přátelé ze spolupořádajícího 14. junáckého střediska Psohlavců, kteří si pro letošní rok Celý příspěvek

Zcela mimořádně dáváme tento příspěvek mimo jeho rubriku „Událost měsíce“ i na hlavní stranu našich webovek. I úkol operace Anthropoid byl mimořádný a tak na hlavní stranu patří…

Před 75 lety se odehrál atentát na Heydricha

Reinhard Heydrich (1904 – 1942) měl jako zastupující říšský protektor potlačit protiněmecký odboj v Protektorátu Čechy a Morava. Téměř se mu to podařilo, avšak před 75 lety, 27. května 1942, na něj zaútočili parašutisté vyslaní z Británie, Slovák Jozef Gabčík (1912 – 1942) a Čech Jan Kubiš (1913 – 1942). Nacisté okamžitě vyhlásili stanné právo. Heydrich následkům atentátu podlehl 4. června.

„V letech 1939 až 1945 máme několik stovek mimořádných lidských a morálně charakterových osobností, které jsou vzorové pro každou další generaci,“ řekl Novinkám historik a pedagog Zbyněk M. Duda.

„Z okruhu československého domácího i zahraničního druhého národního odboje se vygenerovala skutečná elita národa, která za službu vlasti pokládala své mladé životy. Přitom jejich životní osudy jsou příkladem nejen skutečného vlastenectví, odvahy a statečnosti, nýbrž někdy i odvrácené strany ctností, končící zradou a kolaborací s nepřítelem,“ připomíná.

To vše prostupuje historický a vojenský příběh českých dějin jménem Operace Anthropoid, jenž se uskutečnil 27. května 1942 v Praze-Libni.

„Dvojčata“

Co však celé akci předcházelo? Publicista Miroslav Šiška, zabývající se moderními dějinami, napsal, že Jozef Gabčík i přes námitky otce nastoupil v říjnu 1932 základní vojenskou službu u 14. pěšího pluku v Košicích. V Prešově další rok absolvoval poddůstojnickou školu a v září 1933 byl povýšen už na desátníka.

Jozef Gabčík

Do slovenské armády nastoupit nechtěl a již roku 1939 se rozhodl k útěku do  Polska, kde se v Krakově tvořila čs. zahraniční jednotka. V táboře Malé Bronowice se poznal s Janem Kubišem a stala se z nich nerozlučná dvojice. Ti, kteří je znali, o nich hovořili jako o dvojčatech, píše Šiška.

Jako příslušníci čs. pěšího pluku prodělali v červnu 1940 těžké ústupové boje u města Gien a po kapitulaci Francie jsou se stovkami dalších vojáků evakuováni do  Velké Británie, kde se poté stali příslušníky 1. čs. smíšené brigády.

Kubiš členem operace málem nebyl

V témže roce se rozhodla pomoci domácímu odboji proti nacistům i československá exilová vláda v Londýně. Počítalo se s vysláním specialistů na sabotáže, po nástupu Heydricha se koncem září 1941 rozhodlo o  Celý příspěvek

Sledujte nás

Oznámení

Anketa

Konání jaké kulturní akce byste uvítali v sokolovně ?

Historie příspěvků

Září 2017
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

SponzořiPartneři