1. září, hned první školní den, byla v sokolovně hlava na hlavě. I když nešlo o pravou „sokolskou“ akci, protože v sokolovně se začíná cvičit až příští týden, přesto by se bez Sokola v takto velkém měřítku mohla konat jen těžko. Tolik nových prvňáčků včetně jejich rodičů a prarodičů by se jinam najednou jen těžko vešlo 🙂 . A tak „nové“ tři třídy, každou o cca 30 dětech, přivítal nejen ředitel školy Mgr. Dušek, ale i starosta města Český Brod Jakub Nekolný, kteří popřáli dětem hodně úspěchů při jejich prvním velkém životním kroku.

My jim samozřejmě přejeme rovněž, aby jejich školní roky byly léty, na které budou jednou rády vzpomínat a těšíme se, že se s většinou z nich brzy začneme potkávat v našich oddílech 🙂 .

 

IMG_3707 IMG_3712 IMG_3742