1. Za nemocného Wabiho Daňka jsme našli rovnocennou náhradu! 15.12. vystoupí v sokolovně hudební skupina Hop trop se zcela novým programem spojeným s promítáním. Máte se na co těšit.
  2. Nová vývěska Klubu sokolských seniorů bude po dohodě s majitelkou drogerie Míšou Vondrysovou umístěna na náměstí za výlohou její prodejny. Moc jí děkujeme za její vstřícnost, se kterou nám pomáhá i třeba s předprodejem vstupenek.
  3. Nová fasáda zadní strany sokolovny se blíží k svému finále. Neuvěřitelným způsobem došlo k proměně z ošklivky do krásné princezny. 🙂 Jděte se na dvůr podívat, sokolovnu nepoznáte!
  4. Máme za sebou další dvě revize, jednu na tlakové nádoby, druhou na elektrospotřebiče.
  5. Uvidíme, jestli z toho nakonec něco bude, ale kdyby ano, byla by to pro nás velká čest. Řeč je o tom, že nás oslovila Česká televize, která projevila zájem o možnost natáčet v naší sokolovně pokračování třetí řady seriálu „První republika“. Zatím tedy proběhlo první oťukávací kolečko spojené s prohlídkou sokolovny a uvidíme, zda budeme vybráni…
  6. Vzpomínkový akt k výročí vzniku republiky se uskuteční 27.10.2017 v 16 hodin u pomníčku TGM v městském parku. Všechny srdečně zveme!
  7. Úřednický šiml už patrně neví, jak nám zpříjemnit život. Novelizace stavebního zákona ukládá, že na kulturní památce musí všechny další stavební úpravy proběhnout pouze na základě stavebního povolení. Čili například o poslední stranu fasády, kterou jsme  doteď měli povolenou Závazným stanoviskem Stavebního úřadu, a kde budou probíhat ty samé práce jako na stranách fasády již hotových si budeme muset znovu požádat, nechat znovu vyjádřit dotčené orgány atd. Super!!
  8. Proběhlo krásné víkendové setkání se sokoly z Bratříkova. V sobotu večer jsme ho strávili v klubovně u kytar a dobrot a v neděli jsme se chlubili sokolovnou, naším městem i jeho okolím. Tak snad se to líbilo i našim hostům, protože nám moc.