1. Počala příprava na nadcházející všesokolský slet. A protože se ho aktivně zúčastníme a začínáme nacvičovat některé sletové skladby, už také řešíme první úkoly. Tím byly objednávky nářadí a sletového oblečení, a také se výbor usnesl na podpoře cvičícím na sletu, kterým jednota zaplatí účastnický poplatek ve výši 400,- Kč.
  2. Plánované vystoupení Wabiho Daňka se pro jeho špatný zdravotní stav ruší. Do konce roku se budeme snažit najít adekvátní náhradu.
  3. Do konce září měli mít všichni členové zaplacené členské příspěvky na druhé pololetí roku 2017. V nejbližší době bude tedy provedena kontrola plateb a začneme pomalu uhánět ty, kteří tuto svoji základní povinnost včas nesplnili. Patrně to budou mít o něco dražší…
  4. Byl stanoven termín Dětské Mikulášské na 4. prosince a pro jistotu jsme si připomněli, že Sokolský ples proběhne 10. března 2018.
  5. 6. – 8.10. proběhne v sokolovně každoroční župní školení cvičitelů III. třídy všestrannosti. Pořádá ho naše župa, my zajišťujeme – jako vždy – akci logisticky.
  6. Trápíme se po několika letech opět se zajištěním stavění stolů a židlí na akce. Dosavadní parta se nám v tomto směru rozpadla díky změnám zaměstnání či studiem. Pokud by měl někdo zájem nám s tímto pomoci, ozvěte se, prosím.
  7. 23.9. se uskutečnila pravidelná „Posvícenská zábava“. Vše se odbylo bez problémů, lidí bylo tolik, že jsme museli narychlo přidělávat vstupenky. Pro příští „posvícenskou“ ale uděláme odstupňované vstupné s nižší cenou pro ty, kteří přicházejí později.