Informace e-mailem
Přeji si dostávat upozornění na nové články na webu
  1. Byla podepsána dohoda o novém přívodu plynu do sokolovny, který bude vybudován v souvislosti s rekonstrukcí chodníků v Tyršově ulici.
  2. Větrné počasí nám ukázalo, v jak špatném stavu jsou sochy na střeše sokolovny. Jejich části jsme sbírali na chodníku. Proto budou ještě v tomto týdnu sochy podrobeny prohlídce, zabezpečeny sítí, a navržen způsob jejich opravy. Bude to znamenat jejich sejmutí se střechy dolů a buď přímá oprava a nebo – a to spíš – zhotovení formy dle originálu a odlití soch nových. Každopádně máme opět co řešit… 🙂
  3. Jednota má nové náčelnictvo, vzešlé z volební schůze cvičitelů. Info na webu.
  4. Počet funkcí členů nového výboru byl nakonec ponechán ve stejném počtu jako v tomto období. Od snížení o dvě funkce výbor nakonec upustil, a volit se tak budou kandidáti na celkem 11 míst. Dva další členové výboru – náčelnice a náčelník – již zvoleni byli. Volit se tedy bude: starosta, místostarosta, jednatel, vzdělavatel, hospodář, vedoucí odboru sportu a pět členů výboru.
  5. Výbor stanovil závazná pravidla pro všechny uchazeče o práci v novém výboru. Jejich znění bude v nejbližší době zveřejněno na webu.