Poslední lednové pondělí (27.1.2014) jsme s našimi dětmi navštívili domov pro seniory v Českém Brodě a pro klienty domova jsme si připravili několik vystoupení. Pro děti je každá zkušenost před publikem velkým přínosem. Především pro mladší děti, které neměly zatím tolik příležitostí předvést své snažení před diváky, to byl velký a dlouho očekávaný zážitek. V sokolovně se totiž nevěnujeme pouze výkonnostnímu sportu, ale cvičíme s dětmi, které mají i jiné koníčky a sport je pro ně dalším smysluplným využitím jejich volného času. Letos poprvé kromě vystoupení aerobiku mohli babičky a dědečkové shlédnout i vystoupení oddílu scénického tance, které bylo příjemným obohacením našeho programu. Podle paní ředitelky domova Lucie Hovorkové se senioři na vystoupení moc těšili, o čemž svědčila i velká účast na této příjemné odpolední akci. My jsme rádi, že se naše vystoupení líbí a už se těšíme, až se opět v domově Anna ukážeme.

Eliška Strakošová, oddíl Corridoor T. J. Sokol Český Brod

IMG_3762 IMG_3772 IMG_3778