Informace e-mailem
Přeji si dostávat upozornění na nové články na webu

Monthly Archives: Květen 2018

Pátou skladbou v pořadí byla ta s názvem „V pěřině“. Byla určena pro mladší žákyně a Český Brod v ní neměl ani jednoho zástupce… 🙂

Zato „Vivat Vivaldi“ už našeho zástupce ve svých řadách měla. Opět zde zazářil starosta jednoty, ale také tajemnice naší župy, ses. Lenka Brandová, na fotce níže uprostřed vzadu spolu s br. Čížkovským. A z věže na to celé dohlížela autorka skladby, Helenka Peerová. Tak přece jen Continue reading

Téma sokolského sletu se ukázalo být dobrým „tahákem“ i pro naše stránky. Aby je navštívilo téměř 150 (konkrétně 146) zájemců za jediný den není moc časté… Tak jen tak dál, milí návštěvníci! 🙂

První sletovou skladbou, která následovala po ukončení slavnostní části sletu byly „Mažoretky“ a tou druhou byla „Cesta“. Vedoucí této skladby byla Jarina Žitná (stojící v modrém triku před zelenou věží), bývalá náčelnice ČOS a náčelnice Světového svazu sokolstva, která v minulosti také řídila tři Všesokolské slety v letech 1994, 2000 a 2006. Mluví to samo za kvalitu této skladby?

Třetí skladba nesla název „Méďové“. Určena pro ty nejmenší a jejich rodiče a samozřejmě vzbudila velký potlesk hlavně díky Continue reading

Poslední květnovou neděli, konkrétně 27. května, proběhl v Brandýse nad Labem Oblastní sokolský slet. Pokud bychom ho brali jako generálku před XVI. všesokolským sletem, který proběhne v červenci, pak můžeme být klidní, protože zde jak pořadatelé tak cvičenci odvedli kus dobré a poctivé práce. Organizace sletu pěkně odsýpala, mezi skladbami nebyly žádné dlouhé a otravné mezery a cvičenci ve všech skladbách ukázali, že se opravdu odpovědně připravovali na vzorné předvedení skladeb.

Celá akce začala vlastně už o den dříve vernisáží sokolské výstavy a sletu předcházel slavnostní průvod k pomníku padlých a umučených Sokolů u sokolovny, dále u pomníku T. G. Masaryka a pak v zámeckém parku na „Plantáži“, kde se odehrál hlavní pietní akt s projevy představitelů města Brandýsa a Sokola. My se ale pojďme věnovat sletu samotnému.

 

Ten začal slavnostním nástupem praporečníků se sokolskými prapory žup, které slet pořádaly. Konkrétně šlo o naši župu Barákovu a tři župy pražské – Podlipného, Podbělohorské a Pražské – Scheinerovy. Spolu s nimi samozřejmě Continue reading

 1. Nadcházející oblastní sokolský slet v Brandýse nad Labem o posledním květnovém víkendu zabral podstatnou část jednání výboru. Věříme, že vše dopadne dobře, že naši členové, kteří zde budou cvičit zde předvedou skvělé výkony a že jim i od nás přijede tleskat hodně diváků.
 2. Doplníme naše osvětlení jeviště předními reflektory a mixážním pultíkem, aby bylo možné světla ovládat ze sálu. Pokud chceme, aby v budoucnu v sokolovně proběhla i divadelní představení, je to nezbytné vybavení.
 3. V příštím týdnu se uskuteční doplňující prohlídka krovů střechy sokolovny. Po té by měl již vzniknout posudek celkového stavu střechy a dle jeho výsledků uvidíme, co se střechou dál.
 4. 8., 11. a 12. června proběhnou v sokolovně každoroční školní akademie obou našich základek. Jde o celodenní záležitosti a v těchto dnech se ruší cvičení oddílů. Cvičitelé budou informováni mailem.
 5. Středočeský kraj zamítl naši žádost o dotaci na fasády. Je to pro nás velká škoda, tato dotace jako jedna z mála umožňovala finance použít na výrobu nových soch.
 6. Zámečníci zaměřili výjezd vedle sokolovny a čekáme na technický a finanční návrh vjezdové brány, která by měla uzavřít areál Sokola tak, jak tomu v minulosti bývalo.

Se sletovou skladbou CIRKUS se náš oddíl všestrannosti v sobotu 12.5.2018 zúčastnil oblastního sletu v Benátkách nad Jizerou.  Po perném nácviku spolu s celky z Benátek nad Jizerou a Mladé Boleslavi, který proběhl před několika týdny a po důkladných zkouškách před samotným sobotním vystoupením, předvedli všichni výborný výkon a zasluhují uznání. Jak již mnozí víte, skladbu tvoří čtyři celky cvičenců a v našem oddíle skladbu nacvičují „pouze dva celky“ (víc by se nám jich do sokolovny ani nevešlo). Zejména části skladby, které lze nacvičit pouze spolu s dalšími zbývajícími celky, daly všem v Benátkách při zkoušce řádně zabrat a nervozita byla značná. Nakonec k velké radosti dětí pod i nad rinosety a všech cvičitelů, proběhlo vše Continue reading

Vyvrcholení sokolské činnosti a svátek všeho sokolstva – to je Všesokolský slet. Koná se každých šest let a ten letošní je v pořadí šestnáctý. Hlavnímu sletovému programu, který bude probíhat na začátku července v pražském Edenu předcházejí slety oblastní, které jsou jakousi „generálkou“ před finálovým vystoupením. A tak vás všechny srdečně zveme na tu „naši generálku“.

Oblastní slet v Brandýse nad Labem se koná 26.- 27. května a mělo by na něm cvičit ke dvěma tisícovkám cvičenců, což bude podívaná, kterou bychom si rozhodně neměli nechat ujít! Naše jednota nacvičuje hned čtyři sletové skladby a už to je důvodem se do Brandýsa nad Labem určitě jet podívat.

Tak nezapomeňte: 26. a 27. května hopsa hýsa do Brandýsa!!! 🙂

 1. Byla ustanovena pracovní skupina na zpracování problematiky GDPR.
 2. Stejně tak byla ustanovena pracovní skupina pro organizaci oslav 100. výročí vzniku republiky.
 3. Uběhly tři měsíce od termínu, kdy měly být zaplaceny členské příspěvky. Proběhnou poslední „přátelské“ upomínky těm, kteří je dosud nezaplatili, a pak už začneme s jejich penalizací.
 4. 12.5. proběhne v městském parku akce FENEG 2018 – Festival neziskových organizací. My se ho samozřejmě účastníme s vlastním stanovištěm.
 1. Organizace župních závodů dne 15. dubna nebyla na dobré úrovni. Nebyly nám podány včas řádné informace o věcech potřebných pro zajištění závodů. Napsali jsme proto vytýkací dopis na naši župu a pokud bychom byli opět vybráni pro uspořádání takovéto akce, budeme žádat úplné a detailní informace včas.
 2. 9.5. se opět sejde náš Klub sokolských seniorů, tentokráte má na programu procvičování paměti seniorů prostřednictvím her.
 3. Oddíl stolního tenisu požádal o financování sportovních sokolských triček, určitě jejich realizaci podpoříme. Stolní tenis nás reprezentuje po celém kraji, společný úbor je rozhodně na místě.
 4. Zástupci jednoty se zúčastnili školení o GDPR – ochraně osobních údajů, což je nová směrnice EU, vztahující se na všechny subjekty, ať už jsou komerční či neziskové. Poměrně závažná záležitost a opět spousta nového a nového papírování… 🙁
 5. Valné hromady župy Barákovy se jako delegáti zúčastní ses. Farkasová a br. Petrásek
 1. Bude proveden průzkum stavu střešní konstrukce. Z tohoto důvodu bylo domluveno místní šetření se specializovanou firmou, která provede průzkum. Střešní konstrukce byla léta opomíjenou součástí budovy a v případě např. dlouhodobého zatékání by se mohl objevit velký problém s jejím stavem. Z toho důvodu byla i vyklizena půda nad malým sálem.
 2. 15. dubna proběhnou v sokolovně celodenní župní závody všestrannosti. Naše jednota zajišťuje prostory a vybavení potřebné k jejich zdárnému průběhu.
 3. Termíny pro pořádání oslav 100. výročí od vzniku Československé republiky byly dohodnuty na 20. a 25. října. Přímo 28. říjen vychází poměrně nevhodně – přesně uprostřed 5 dnů volna.
 1. Na 1. máje poskytneme azyl účastníkům Automobilového okruhu veteránů.
 2. Ke konci dubna se naši zástupci zúčastní připomenutí 100 let od narození Bedřicha Nezavdala, českobrodského legionáře, který padl v 1. světové válce.
 3. Řešíme budoucí podobu a pravidla fungování nadcházejících kurzů tance a společenského chování.