Monthly Archives: Duben 2019

Pořádající agentura nám oznámila, že ruší představení pana Donutila, které mělo proběhnout tento čtvrtek, 2. května, v sokolovně. Náhradním termínem je 22. říjen, vstupenky zůstávají v platnosti.

 1. ZUŠ jsme prodloužili pronájem sálu č. 4 na další dva roky.
 2. 8.5. odjíždí autobus do Plzně na výstavu o Janu Koulovi.
 3. O den později, 9.5. proběhne v 17 hodin na hřbitově pietní vzpomínka na autora naší sokolovny Jana Koulu. V 18 hodin pak v KD Svět vernisáž výstavy o Janu Koulovi.
 4. 27.4. koncert Druhé trávy a Charleyho McCoye, příprava od 13,30.
 5. Zvažujeme instalaci zásobníků na mýdlo a elektrických osoušečů rukou namísto papírových ručníků.

Na našeho rodáka, prof. Jana Koulu nevzpomínají jen v Plzni, kde o něm Západočeské muzeum vytvořilo vskutku impozantní výstavu, ale samozřejmě si na něj vzpomínáme i my, občané jeho rodného města. Vzpomenout na něj chceme spolu s vámi 9. května (tedy následující den poté, kdy se za Koulou na výstavu do Plzně vydá z Českého Brodu celý autobus zájemců) odpoledne v 17 hodin na hřbitově u jeho hrobu a o hodinu později, tedy v 18 hodin v KD Svět, kde bychom rádi výstavou – samozřejmě mnohem skromnější než je ta plzeňská – rádi připomněli pana profesora Koulu nejen jako architekta a tvůrce naší sokolovny, ale také jako muže mnoha dalších profesí.

 

 1. Výbor se poprvé sešel v novém složení. Respektive spíše ve starém, protože pouze dva členové výboru jsou noví. Víc v samostatném článku na webu.
 2. Byla provedena uzávěrka členských příspěvků za rok 2019. Všichni nepořádníci, kteří své příspěvky nezaplatili včas to budou mít nyní dražší o 10% za každý měsíc.
 3. Některé úkoly výboru byly nově rozděleny vždy mezi několik členů výboru. Jde například o příspěvky na web, do ČBZ, organizování akcí apod. Mělo by se tak tyto úkoly dařit lépe plnit, když se jim bude věnovat více lidí.
 4. Je před námi valná hromada župy. Do jejího představenstva vysíláme dva naše zástupce na činovnické funkce.

Poslední březnovou středu se v sokolovně konala výroční schůze – valná hromada jednoty (VH), a tentokrát byla valnou hromadou volební. Taková se koná jedenkrát za tři roky, a to postupně na všech úrovních ČOS. Začíná to v jednotách, pokračuje na župách a nakonec se to vše třese na nejvyšších místech v Tyršově domě. 🙂

Tady u nás ale žádné velké zemětřesení nenastalo. Je otázkou, zda je to tím, že dosavadní vedení jednoty pracovalo natolik dobře, že mu VH (až na drobné obměny v sestavě) dala důvěru i na další volební období a nebo jestli to není tím, že činovnická funkce zavání prací, navíc ve vlastním volnu a zadarmo. Každopádně jsou karty rozdány a výbor jednoty, který povede jednotu po tři roky, je tento:

starosta – br. Jan Firbas

místostarostka – ses. Ludmila Raková

jednatel a náčelník – br. Jaroslav Petrásek

hospodářka – ses. Lenka Farkasová

vzdělavatelka – ses. Eva Petrásková

náčelnice – ses. Diana Minaříková

vedoucí odboru sportu – ses. Jana Davídková

členové výboru – ses. Jana Thomesová, ses. Zdeňka Firbasová, ses. Jana Corradiniová, ses. Jitka Crosnier Leconte, br. Jan Blažek

 

 1. Část výboru Sokola zhlédla s velkým nadšením výstavu o Janu Koulovi, kterou pořádá Západočeské muzeum v Plzni. Hned na místě byl domluven autobusový zájezd zájemců z Českého Brodu, který se uskuteční 8. května.
 2. Zaznamenali jsme hodně pochvalná hodnocení našeho Sokolského plesu. I my máme dojem, že ten letošní ples patří mezi nejlepší, které jsme v posledních letech pořádali. Věříme, že i ten příští bude stejně dobrý.
 3. Ze schůze cvičitelů vzešlo nové náčelnictvo, které povede cvičitele další tři roky. Novou náčelnicí se stala ses. Minaříková, místonáčelnice zůstala stejná, tedy ses. Cronier Leconte. U mužů je to naopak, z voleb vzešel nový místonáčelník, kterým je br. Blažek a nezměnila se pozice náčelníka, kterým je i nadále br. Petrásek. Všem zvoleným gratulujeme.
 4. Projednali jsme připomínky k tanečnímu kurzu a pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit uvést je do praxe již v nadcházejících tanečních.
 5. Výbor se zabýval nadcházející volební valnou hromadou a připravil vše pro její zdárný průběh. Valná hromada se koná 27.3. v 18,30 hodin v sále č.3.