Jarda

Jaro je tady, zajíčci vyskočili ze svých pelechů, zaběhej a zaskákej si jako oni.

Než si budeme moci opět všichni společně zacvičit v sokolovně, budeme rádi, když do naší sokolské galerie pošlete fotky toho, jak cvičíte venku.

Ale máme tu ještě výzvu pro všechny tvořivce, ale i gurmány.

Do velikonoční sokolské galerie můžete také posílat fotografie vlastní tvořivosti v duchu Velikonoc: kraslice, pomlázky, velikonoční výzdoba, kulinářské výrobky…

Své fotografie (max. 5) můžete vkládat do 11.4.2021 na https://photos.app.goo.gl/…BQ7

 

Nějak nám vypadlo pokračování stručné historie českobrodského Sokola, které jsme zde na stránkách začali zveřejňovat loni na podzim. Napravíme to teď. První dvě části si můžete nalistovat ve starších příspěvcích na hlavní stránce webu nebo v odkazu „Historie“.

Potřetí se tedy společně podíváme na zajímavé události, u kterých byl – či které potkaly – českobrodský Sokol. Navážeme na minulou část, která skončila rokem 1919…

1920 – rok 50. výročí založení Sokola v Českém Brodě.

27. června 1920 – došlo na českobrodském nádraží k strašlivé železniční tragédii. Nákladní vlak od Prahy, kterému nefungovala automatická brzda, najel v českobrodské železniční stanici na stojící osobní vlak se sokolskými výletníky z Moravy a Slovenska, kteří do Prahy jeli shlédnout VII. všesokolský slet. Tragická srážka si vyžádala pět obětí, jejichž pohřeb proběhl v sokolovně, dvacet devět těžce zraněných a třicet tři zraněných lehce. Vzdát poctu obětím přišlo na deset tisíc lidí.

14. srpna 1920 – byl v sokolovně zprovozněn první biograf na území našeho města. Český Brod v té době ještě nebyl vůbec elektrifikován, ale díky dynamu a také uhelné kotelně ve vedlejším domě, kde se elektřina vyráběla a kabelem vedla do sokolovny, měl Sokol vlastní elektrické osvětlení. První veřejná projekce proběhla přesně v den slavnostního otevření sokolovny v roce 1885, tedy 14. srpna. Smysl pro detail našim sokolským předkům rozhodně nechyběl…

31. prosince 1922 – byla matrikářem jednoty provedena velmi podrobná a zajímavá statistika. Z ní vyplynulo, že k 31. prosinci 1922 má jednota 404 mužů, 149 žen, tedy 553 dospělých členů. K tomu 125 žáků, 142 žákyň, 50 dorostenců a 45 dorostenek. To je celkem 915 (!) sokolských duší. Vzhledem k faktu, že počet obyvatel Českého Brodu činil tehdy 4455 osob, tvořila členská základna jednoty 20,5% z celkového počtu českobrodského obyvatelstva. Členem Sokola byl tedy tehdy každý pátý obyvatel města. To byly časy…

21. února 1923 – jednota se zúčastnila pohřbu dr. Aloise Rašína, prvního ministra financí a jednoho z „mužů 28. října“.

1923 – ČOS uspořádala v tomto roce velkou loterijní akci za účelem získání prostředků pro opravy Tyršova domu. Českobrodská jednota obdržela 1.220 losů, které rozprodala a výtěžek ČOS zaslala. Zajímavé je, že ani na jeden z tak velkého množství losů nikdo nic nevyhrál…

1925 – v sokolské zahradě (dnes radniční) vedle sokolovny bylo zřízeno letní kino.

1927 – ukončil svoji náčelnickou kariéru v jednotě br. Rudolf Říha st. Náčelníkem jednoty byl rekordních 28 let. V tomto roce došlo také k zakoupení pozemku pro sokolské letní cvičiště, ke kterému byly v pozdějších letech ještě další části pozemků přikoupeny. Jednalo se o dnešní Kutilku. Za zmínku stojí i dva filmy z tohoto roku, které si Sokol nechal natočit ku příležitosti oslav 40. výročí česko-amerických závodů, které proběhly v Brodě v roce 1887. Filmy jsou nejen o Sokolu samotném, ale i o našem městě a je na nich mnoho zajímavých záběrů, které velmi dobře dokládají, jak naše město vypadalo téměř před sto lety.

1929 – jednota se v hojném počtu zúčastnila Continue reading

Jsme velmi příjemně překvapeni, že vyhlášená dětská soutěž o nejhezčího gryfa má tak pozitivní ohlasy. Vzhledem k tomu, že se nám přihlásili další zájemci, rozhodli jsme se tuto soutěž prodloužit do 15. března.

Pravidla zůstávají stejná, své práce můžete přímo vložit do galerie – viz odkaz níže – a nebo zaslat na mail uvedený na plakátku níže.

Prosíme uvést, celé jméno, věk, formát, technika, žák/yně výtvarného oboru ZUŠ ANO-NE, kontaktní e-mail na rodiče.

Zasláním práce do soutěže účastník souhlasí s jejím zveřejněním včetně svého jména, a to v uvedené galerii, na stránkách T. J. Sokol Český Brod, jeho FB profilu, stránkách města Český Brod, případně v Českobrodském zpravodaji. Prosíme svá díla pečlivě uschovejte, až to situace dovolí, rádi bychom z nich uspořádali velkou výstavu v sokolovně.

Kdo by se chtěl podívat na již zaslané práce nebo přímo své dílo vložit, může kliknout na tento odkaz:  Sokol Český Brod – Gryf soutěž 2021 – Fotky Google

 

Letošní biatlonová sezóna je v plném proudu a nejinak tomu bylo ve čtvrtek 18. února v Českém Brodě. V Jiráskových sadech u Pivovarského rybníka se konal netradiční Sokolský biatlon a všichni účastníci museli být nejen rychlí, ale také přesní.

Celkově se akce zúčastnilo 25 dětí, nejmladší dvouletý chlapeček a holčička, které doprovodila maminka a tatínek a nejstarším bylo 14 let. V rámci cca 700 metrů dlouhého okruhu čekala na účastníky závodu dvě střelecká stanoviště (shazování plechovek tenisovými míčky), přičemž, kdo netrefil dělal na jenom stanovišti dřepy a na druhém obíhal trestná kolečka jako při pravém biatlonu.

V cíli všechny děti obdržely zaslouženou odměnu, protože i v nepříznivé době udělaly něco málo pro své zdraví a duševní pohodu.

Děkujeme všem za účast. Diplomy budou zaslány emailem.

Vážené sestry a bratři, vážení rodiče.

V důsledku neprodloužení nouzového stavu v této chvíli panuje určitá právní nejistota ohledně dalšího vývoje. Vzhledem k tomu, že jsme již zaznamenali první dotazy, co vše bude od nadcházejícího pondělí zpřístupněno a jaké činnosti se budou moci opět v sokolovně provozovat, vydává T. J. Sokol Český Brod toto prohlášení:

Politická neshoda na charakteru protiepidemiologických opatření nijak nesnižuje riziko způsobené epidemií, počet nakažených je neustále ve vysokých číslech, nemocnice jsou na hraně své kapacity a okolo nás hrozí další, ještě nakažlivější mutace koronaviru.

V souladu se stanoviskem starostky ČOS i zdravým rozumem, a bez ohledu na to, zda politická reprezentace v některém směru částečně uvolní dosavadní zákaz sportovní činnosti, T. J. Sokol Český Brod oznamuje, že v dohledné době zůstává ve stejném režimu jako dosud. Tedy, že sokolovna zůstane i přes eventuální částečné rozvolnění zavřená pro veškerou sportovní činnost a českobrodský Sokol nebude vyhledávat žádné mezery v nařízeních, které by alespoň částečné provozování sportovní činnosti umožnily. Tento stav bude trvat až do doby, kdy nebezpečí nákazy bude natolik eliminováno, že se vnitřní sportovní aktivity stanou bezpečnými. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslav Petrásek, jednatel a náčelník T. J. Sokol Český Brod

Dobrý den a Nazdar! všem členům T. J. Sokol Český Brod a rodičům našich sokolských dětí.

Dovolte mi, abych Vám všem popřál vše dobré do nového roku 2021 a zejména, aby tento rok byl lepším, než byl ten předchozí.

Bohužel, zatím to nevypadá, že by zlepšení mělo nastat v blízké době. Světélko na konci tunelu v podobě očkovací vakcíny se nám všem po posledních zprávách o nedostatku dávek opět o něco vzdálilo. Samozřejmě ale věříme, že se situace vrátí do normálních kolejí a všichni se vrátíme zpět do škol a k zájmovým aktivitám, které v současné době provozovat nemůžeme.

Dobu, po kterou se cvičit nemohlo, jsme částečně využili k drobným i větším opravám a vylepšením, a přípravám na velké stavební úpravy, které bychom rádi podnikli, pokud k nám budou dotační programy vstřícné. V sokolovně došlo například k celkové rekonstrukci vstupních dveří do sokolovny a všech dveří ve foyeru sokolovny, k vylepšení bezpečnostního kamerového dohledu a ve stadiu žádosti o stavební povolení je nová kompletní projektová dokumentace na rekonstrukci suterénu sokolovny. Celková výše tohoto projektu přesahuje částku 6 milionů korun a jde tak nejen o největší investiční akci v sokolovně za dobu existence Sokola od jeho obnovení v roce 1990, ale vzhledem již k hotovým projektům předchozích let patrně také na dlouhou dobu o poslední velkou investiční akci, která po dokončení přinese sokolovně nový sportovní sál, ale hlavně mezi sebou propojí veškeré prostory sokolovny, které tak budou moci být využívány mnohem efektivněji než dosud.

Nejdůležitějším děním, které probíhá i v této omezující době, je samotný chod jednoty, zabezpečení její činnosti, provozu a údržby sokolovny a všech souvisejících administrativních úkonů. Proto stejně jako jiný kalendářní rok nastává pro všechny členy Sokola doba placení ročních členských příspěvků.

Abychom předešli některým opakujícím se dotazům, pokusím se nyní na ně předem odpovědět.

Proč mám platit členské příspěvky, když se necvičí?

Protože členský příspěvek nesouvisí s cvičením, ale s vaším členstvím v Sokole. Členský příspěvek se skládá ze spolkové povinné známky vydávané ČOS a spolkového příspěvku. Spolkový příspěvek se používá zásadně na chod spolku, tedy přesně na to, co je uvedeno o pár řádků výše. Proto také platba členských příspěvků neobsahuje žádný navyšující oddílový příspěvek, který některé spolky mají, protože všichni naši cvičitelé v Sokole pracují zadarmo a za své hodiny neberou žádné finanční odměny (výjimkou jsou profi trenéři aerobiku a scénického tance, kde se platí samostatná částka přímo těmto cvičitelům, která se ale Sokola netýká!). Stejně tak pořizování cvičebního nářadí a náčiní je hrazeno z jiných zdrojů, kterými jsou různé dotace či příspěvky ČOS. Členský příspěvek jednoty se tedy na cvičení nevztahuje.

V jaké výši se mají členské příspěvky zaplatit?

V letošním roce budou platit dvě verze členských příspěvků. Ve standardní verzi zaplatí člen příspěvky ve stejné výši jako v loňském roce. Tato verze platí pro všechny nové členy jednoty a pro všechny, kteří nezaplatili své loňské členské příspěvky včas (tzn. do 15. února 2020, resp. do 30.9. nově příchozí) nebo ve správné výši.

Zvýhodněná druhá verze platby členských příspěvků se týká všech členů, kteří své loňské příspěvky zaplatili ve správné výši a do daných termínů. Řádný termín byl 15. únor pro ty, kteří již byli členy Sokola na počátku roku 2020, a 30. září pro nově příchozí členy na začátku školního roku 2020/21. Tito členové zaplatí pro letošní rok členské příspěvky s nižším spolkovým příspěvkem jako poděkování za to, že své členské povinnosti splnili řádně a včas i jako kompenzaci za nemožnost v sokolovně cvičit kvůli pandemii.

Proto se, prosím, všichni podívejte na své bankovní výpisy, abyste se ujistili, jaká výše členských příspěvků se vás týká. Při neoprávněné platbě nižších příspěvků bude požadován doplatek včetně penále za pozdní platbu.

Do kdy musím mít zaplacené příspěvky na rok 2021?

Vaše platba musí být připsána na účet Sokola do 28. února. Pozdější platba již podléhá penalizaci.

Členské příspěvky se platí na celý kalendářní rok! Výjimky možné pouze ze závažných důvodů na základě písemného požádání o platbu na kratší období.

Standardní verze (plné částky) platby členských příspěvků pro nové členy Sokola a pro členy, kteří svoji základní členskou povinnost včas nesplnili a zaplatili buď v pozdějším termínu či v nesprávné výši (platí členské příspěvky ve stejné výši jako v roce minulém): Continue reading

Milí členové Sokola, vážení rodiče a přátelé,

přejeme Vám krásné svátky vánoční, hodně zdraví a žádný Covid-19, šťastný nadcházející rok a zejména návrat k normálnímu životu.

T. J. Sokol Český Brod

Hezký dárek spojený s procházkou po Českém Brodě připravila pro všechny členy Sokola ses. vzdělavatelka Eva Petrásková ve spolupráci s paní učitelkou Lucií Ulíkovou z výtvarného oboru ZUŠ.
Na 23. a 24. prosince pro vás připravily procházku po našem městě. Na této procházce po určené trase jsou označeny malé zastávky se schovanými cedulkami, na kterých jsou popsány vánoční zvyky a pranostiky, které provázely Vánoce našich předků. Procházka začíná u vánočního stromu na náměstí u zvonice, kde je schované první psaníčko. Cíl procházky je v Maroldově ulici č.p. 983, (Ulíkovi) u plotu, kde pro Vás je připraveno Betlémské světlo. Zájemci o světlo by si proto měli vzít s sebou lucerničku nebo sklenici se svíčkou. Seznam zastávek posíláme v přílohách a přejeme všem hezkou procházku po našem městě.

výbor T. J. Sokol

VÁNOČNÍ HRA – ZASTAVENÍ

Advent hra 2020

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Duben 2021
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Sponzoři

Partneři