Informace e-mailem
Přeji si dostávat upozornění na nové články na webu

Členské záležitosti

Vzhledem k tomu, že právě začíná nový cvičební rok, dovolte mi, abych Vás všechny nejen přivítal v naší Tělocvičné Jednotě Sokol Český Brod, ale i seznámil (zejména naše nové členy a rodiče našich dětských členů) s některými novinkami, ale i již zavedenými pravidly, a zopakoval některé již zavedené zvyky, které by měly být v průběhu cvičebního roku námi všemi dodržovány.

1)      Věnujte, prosím, pozornost správnému vyplňování údajů při veškerých administrativních úkonech, ať už se jedná o vypsání členské přihlášky či – a to hlavně – při platbách členských příspěvků. U přihlášek nám často chybí názvy oddílů, adresy či telefonní a emailová spojení. U plateb bývá často problém se špatným variabilním symbolem či uvedením jména člena. V případech špatného vyplnění nejsme schopni tuto přihlášku vložit do evidenčního systému a chybně vyplněnou platbu správně identifikovat. Tím dochází k tomu, že de facto nejste Vy nebo Vaše dítě řádným členem, a nejste tedy ani pojištěni proti úrazu, krádeži atd. V případě prodlení s přihláškou či platbou je Vám vedení Sokola oprávněno zakázat vstup a účast na cvičení až do doby, než se prokážete splněním těchto základních členských povinností.

2)      V souladu se Stanovami ČOS od tohoto cvičebního roku požadujeme od všech členů, kteří se rozhodnou své členství v Sokole ukončit, oznámit toto písemnou Odhláškou – stejně jako se i písemně každý stane členem Sokola písemnou Přihláškou. Formulář Odhlášky je k dispozici ve foyeru sokolovny na nástěnce a samozřejmě bude i ke stažení na webu. Chceme se tak konečně vyhnout situacím, kdy nejsou k dispozici aktuální informace o evidovaných členech, kdy se u leckterých až po dlouhé době zjistí, že už Sokol nenavštěvují. Nevyplnění Odhlášky při ukončení cvičení člena znamená, že dotyčný – i když necvičí – je stále členem Sokola s povinností platit příspěvky, které po něm budou samozřejmě požadovány. V případě, že se člen nemůže po nějaký čas účastnit cvičení, ale chtěl by zůstat členem Sokola, je možné zaplatit si členský příspěvek pouze ve výši členské známky.

3)      V zádveří hlavního vchodu je umístěna poštovní schránka, která slouží pro Vaše připomínky či nápady, ale i přihlášky a odhlášky. Vyplněnou přihlášku či jakýkoliv jiný dokument můžete samozřejmě svěřit svému cvičiteli, v úředních hodinách odnést přímo do naší kanceláře, ale rovněž ho vhodit do této schránky.

4)      Základní členskou povinností je mít včas a v plné výši zaplacené členské příspěvky. Peníze velmi nutně potřebujeme, to je určitě každému jasné… Podrobné informace o platbách se nacházejí na našich webových stránkách v sekci „Členské příspěvky“. Počítejte, prosím, s tím, že včasné nezaplacení členských příspěvků Vám zbytečně zatíží kapsu. Za každý měsíc prodlení s platbou se Vám Vaše platba navýší o 10% z jejich výše. Proto ve vlastním zájmu, prosím, nezapomeňte na včasnou platbu. V případě, že někdo ani po několika týdnech cvičení ještě nezaplatil, bude do doby zaplacení vedením Sokola či cvičitelem vykázán ze sálu a další cvičení mu nebude umožněno. Dotyčný(á) včasným nezaplacením nesplnil (a) svou základní členskou povinnost, nemá tedy právo zadarmo v Sokole cvičit – a nevztahuje se na něj ani úrazové pojištění.

5)      Je zcela v kompetenci cvičitele, zda rodičům či jinému doprovodu dítěte povolí či nepovolí jejich účast na jeho hodině v sále, či umožní zůstat doprovodu dítěte v předsálí nebo šatně (samozřejmě pouze v té, která k příslušnému sálu náleží). Pokud cvičitel nechce, aby byla přítomností rodičů jeho hodina rušena, je opět zcela v jeho kompetenci, aby Vás požádal o opuštění budovy s informací, v kolik hodin si máte pro své dítě přijít. Respektujte, prosím, toto opatření. Jinak platí samozřejmě pravidlo Provozního řádu, které stanoví, že se osoby mohou pohybovat po budově pouze v době, kdy zde mají oprávněně co činit (= mají cvičební hodinu nebo nějakou inzerovanou akci) a to pouze v prostorech k této Continue reading

Včerejší Valná hromada zvolila členy nového výboru, který povede naši jednotu další tři roky. Kromě výboru byli zvoleni i členové kontrolní komise, delegáti a vyslanci na VH župy Barákovy.

V novém výboru budou pracovat tito činovníci:

 • starosta                              Jan Firbas
 • místostarosta                      Ludmila Raková
 • jednatel                              Jaroslav Petrásek
 • vzdělavatel                         Eva Petrásková
 • hospodář                            Lenka Farkasová
 • vedoucí odboru sportu         Petr Janich
 • náčelnice                            Iva Bašusová
 • náčelník                             Jaroslav Petrásek
 • člen výboru                        Jana Thomesová
 • člen výboru                        Zdena Firbasová
 • člen výboru                        Jana Corradiniová
 • člen výboru                        Václav Kyba
 • člen výboru                        Jan Blažek

Jednání výboru se rovněž budou účastnit:

 • místonáčelnice                   Jitka Crosnier Leconte
 • místonáčelník                     Václav Kyba (účastní se jako člen výboru)

Včerejší volbou zároveň skončil mandát starého výboru, kterému valná hromada poděkovala za jeho práci pro jednotu.

Dne 17. března 2016 se v 18 hodin koná volební Valná hromada, na které budou voleni členové nového výboru, který povede naši jednotu další tři roky, členové kontrolní komise, delegáti a vyslanci na VH župy Barákovy a zástupci do odborných útvarů ČOS.

Nový výbor T. J. bude sestaven z celkem 13 funkcí, VH zvolí 11 z nich. Náčelnici a náčelníka, kteří byli zvoleni ve cvičitelských sborech, vezme VH pouze na vědomí.

VH bude tedy volit své zástupce na tyto výborové funkce:

 • starosta
 • místostarosta
 • jednatel
 • vzdělavatel
 • hospodář
 • vedoucí odboru sportu
 • 5 členů výboru, kteří budou pověřeni určeným úsekem práce ve výboru

Podle Směrnice č.2/2013, část I., článek č. 2.  připraví před skončením funkčního období výbor jednoty návrh kandidátek pro volby činovníků.

Kandidovat do nového výboru může každý člen T. J., pokud splňuje zákonné podmínky pro výkon příslušné funkce podle čl. 5.2.2. Stanov: Continue reading

 1. Byla podepsána dohoda o novém přívodu plynu do sokolovny, který bude vybudován v souvislosti s rekonstrukcí chodníků v Tyršově ulici.
 2. Větrné počasí nám ukázalo, v jak špatném stavu jsou sochy na střeše sokolovny. Jejich části jsme sbírali na chodníku. Proto budou ještě v tomto týdnu sochy podrobeny prohlídce, zabezpečeny sítí, a navržen způsob jejich opravy. Bude to znamenat jejich sejmutí se střechy dolů a buď přímá oprava a nebo – a to spíš – zhotovení formy dle originálu a odlití soch nových. Každopádně máme opět co řešit… 🙂
 3. Jednota má nové náčelnictvo, vzešlé z volební schůze cvičitelů. Info na webu.
 4. Počet funkcí členů nového výboru byl nakonec ponechán ve stejném počtu jako v tomto období. Od snížení o dvě funkce výbor nakonec upustil, a volit se tak budou kandidáti na celkem 11 míst. Dva další členové výboru – náčelnice a náčelník – již zvoleni byli. Volit se tedy bude: starosta, místostarosta, jednatel, vzdělavatel, hospodář, vedoucí odboru sportu a pět členů výboru.
 5. Výbor stanovil závazná pravidla pro všechny uchazeče o práci v novém výboru. Jejich znění bude v nejbližší době zveřejněno na webu.

Členské příspěvky se skládají z poplatku za členskou známku České Obce Sokolské a spolkového příspěvku Tělocvičné Jednoty Sokola.

U oddílů, které jsou v Rozvrhu hodin označeny žlutou barvou, se navíc platí poplatek, který je vybírán individuálně cvičitelem oddílu. Tento poplatek není platbou Sokolu, ale platbou přímo cvičiteli za jeho profesionální odbornost. Informace o tomto poplatku dostanete přímo u cvičitele. Oddíly, které jsou v Rozvrhu hodin označeny zelenou barvou, tento poplatek nevybírají a bez dalších finančních částek lze takto označených oddílů navštěvovat libovolný počet.

Po zaplacení členských příspěvků je třeba si v kanceláři T. J. Sokol vyzvednou členskou známku, která vám bude vylepena po prokázání zaplacení členských příspěvků (předložením ústřižku složenky nebo výpisem z účtu) do přinesené členské legitimace. Zároveň s vylepením proběhne kontrola členských průkazů. Upozorňujeme, že bez vylepené fotografie člena je průkaz NEPLATNÝ.

Otevírací doba kanceláře:

(individuální návštěvu lze domluvit na telefonním čísle 777 279 243, ses. Raková)

Pondělí  8 – 12, Středa  8 – 12, Čtvrtek  17 – 18, Pátek  8 – 12

Věková kategorie Celková platba Složení příspěvku
Známka ČOS Spolkový příspěvek T.J. 10 měsíců, 4 týdny v měsíci
Dospělí 18-65 2 300 500 1 800 1800/rok   180/měsíc 45/týden (hod)
Důchodci do 65 1 500 500 1 000 1000/rok  100/měsíc 25/týden (hod)
Senioři 65+ 1 100 100 1 000 1000/rok 100/měsíc 25/týden (hod)
Děti 0-18 1 300 100 1 200 1200/rok 120/měsíc 30/týden (hod)
Dospělí oddílu
Rodiče a děti
500 500 0
Přispívající člen
Děti a Senioři
100 100 0
Přispívající člen
Dospělí
500 500 0

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 29.2.2016.

Včasná platba členských příspěvků je základní povinností Continue reading

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Prosinec 2019
Po Út St Čt So Ne
« Lis    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
SponzořiPartneři