Nezařazené

Milí členové Sokola, vážení rodiče a přátelé,

přejeme Vám krásné svátky vánoční, hodně zdraví a žádný Covid-19, šťastný nadcházející rok a zejména návrat k normálnímu životu.

T. J. Sokol Český Brod

Článek jsme převzali z:

http://tn.nova.cz/clanek/rodice-pozor-ceske-deti-maji-tragickou-fyzicku.html

České děti mají tragickou fyzičku. Můžou za to líní rodiče

Český olympijský výbor porovnával výsledky 90 tisíc žáků českých škol ve věku od 7 do 16 let z let 1997 až 2007 s výsledky, kterých dosáhly stejně staré děti v roce 2014. Výsledky jsou katastrofální. Děti se zhoršili ve všech kategoriích. Třeba pokud jde o skok do dálky z místa, tak šestnáctileté dívky dnes doskočí v průměru do vzdálenosti 143 cm. Před 10 lety to přitom bylo o plných 30 centimetrů dále. U chlapců se doskok zkrátil v průměru o 21 cm.

A jak situaci řešit? Předseda Českého olympijského výboru třeba kritizoval fakt, že politici sice investovali do moderních sportovních hřišť, které u škol nahradily škvárová, jenže děti na ně mimo vyučování nemají přístup, protože se školy bojí, že je děti poškodí nebo se na nich zraní a na dozor nemají peníze. Pilotní projekt rozšíření pohybových aktivit českých dětí připravilo ministerstvo školství, které u vybraných škol přidalo na 1. stupni základní školy hodinu tělocviku navíc. Odborníci se ale shodnou na tom, že jen to nestačí. Největší problém spočívá v tom, že rodiče své děti k pohybu nevedou.

Tisková zpráva

Praha, 7. 1. 2015 – Několik desítek olympioniků, stovky reprezentantů České republiky a medailistů na mistrovstvích světa či Evropy, více jak 100 000 cvičenců sportu pro všechny a několik tisíc dobrovolných cvičitelů, poskytnutí příležitosti všem generacím věnovat se aktivně pohybu, čtyři všesokolské slety, reprezentace ČR na světových a evropských gymnaestrádách, zastoupení téměř devadesáti druhů sportů – to je jen velice malá špička ledovce úspěchů ve 25leté novodobé historii České obce sokolské, která si právě v těchto dnech připomíná čtvrt století znovuobnovení své činnosti: 7. ledna 1990 se na pražském Výstavišti konal sjezd, který znovu obnovil Československou, resp. Českou obec sokolskou.

Tomuto výročí věnuje Česká obec sokolská v letošním roce řadu akcí, které se uskuteční pod společným mottem „25 let znovu spolu“. Jmenujme alespoň ty nejrozsáhlejší – především to budou akce projektu SokolGym 2015, mezi nimiž budou dominovat v květnu „90 let od otevření Tyršova domu“, v červnu „Sokolské Brno“ a „Plzeňské slavnosti pohybu“. Široká veřejnost se může aktivně zúčastnit řady turistických akcí, s činností Sokola bude mít možnost se blížeji seznámit na akcích v rámci mezinárodního projektu MOVE Week – evropského týdne sportu, které budou na různých místech po celé republice probíhat začátkem října a na nichž se také jejich návštěvníci budou moci sami věnovat některým pohybovým aktivitám.

Akce České obce sokolské pořádané v roce 2015, z nichž řada je organizačně značně náročná, dokládají úspěšnost pětadvacetileté činnosti znovu obnovené ČOS, k níž položil základ právě znovuustavující sjezd v roce 1990, jehož se zúčastnilo téměř 3000 lidí. Právě tento sjezd se stal počátkem cesty k plné obnově činnosti Sokola. Rychle se obnovovaly sokolské jednoty, kterých je dnes již téměř 1200. Organizačně byla obnovena také většina žup v Čechách a na Moravě.

Tělocvičný proces v Sokole prošel velkou proměnou, protože vývoj v oblasti tělovýchovy stále pokračuje. Cílem programu ČOS není jen vychovávat výkonnostní a vrcholové sportovce, ale především získávat své členy i zájemce z řad veřejnosti pro cvičení a sportování jako součást moderního životního stylu. Výjimečnost tohoto programu spočívá v cíleném zapojení všech věkových kategorií s respektováním jejich odlišností a specifik, velký důraz v současnosti klade na skupinu rodiny s dětmi.

Přibývají také nové sporty, kterých odbor sportu ČOS eviduje již kolem devadesáti. Pokračuje rovněž kulturní činnost, když v ČOS působí téměř dvě stovky různých souborů a sborů – divadelních, loutkářských, folklorních, hudebních, pěveckých.

Kontakt pro novináře: Česká obec sokolská, tiskové odd.,

Zdeněk Kubín, tel. 257 007 332, 724 325 234, eml. zkubin@sokol.eu

8. října si chceme každoročně připomínat tragické události, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí  za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“ – v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů.  Téměř 93%  vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Památným sokolským  dnem bychom měli uctít památku všech sokolů, kteří ve více než 150tileté dramatické historii sokolského hnutí  v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší…Odkaz 8 října a projekt Legie 100

V termínu od 21. do 25. července proběhl v sokolovně v Českém Brodě příměstský tábor. Táboru se zúčastnily děti ve věku 4-12 let. Děti se během týdne stráveného na táboře skamarádily a společně pátraly po ztracených zvířatech. Ta utekla v okolí Českého Brodu, když došlo k nehodě při jejich převozu do pražské ZOO. Účastníci tábora založili ,,Pátrací skupinu Krále Jelimána´´ a pustili se do akce. První den si děti vytvořily průkaz, do kterého pak celý týden dostávaly odznaky za zachráněná zvířata. V pondělí našly děti zprávu s informacemi, které napověděli, že dnes je čeká pátrání po lvovi. Děti si tak odpoledne zahrály hru Lov zvířat, při které měly za úkol ulovit potravu pro lva a získaly tak jeho odznak. Druhý den jsme se vydali po stopách zebry. Trasa vyznačená na mapě nás zavedla autobusem do Mrzek, odkud jsme se pak vydali pěšky do Limuz. Cestou děti plnily různé úkoly, aby získaly šifru a dozvěděly se tak, jak získat odznak zebry. Po rozluštění šifry už bylo vše jasné, najít koňskou farmu v Limuzích a svézt se na koni. Děti se navíc dozvěděly, jak se starat o takového koně, vyzkoušely si hřebelcování a nakonec odměnily koně pamlskem. Odpoledne nás pak čekaly míčové hry. Ve středu jsme se vyřádili na velké trampolíně, malovali jsme trička a odpoledne nás pak čekali lanové aktivity.

DSCN2900DSCN2897DSCN2896DSCN2883DSCN2890DSCN2901

Každý měl za úkol překonat dvě lanové aktivity a tak mohl získat část obrázku. Všichni tyto aktivity zvládli a na konci dne tak sestavili obrázek žirafy a získali její odznak. Ve čtvrtek děti našly informace, které prozrazovali, že dnes budeme pátrat po hrošici. Vydali jsme se na pěší túru do Tismic a dorazili až k místnímu rybníku, kde jsme spatřili hrošici na ostrůvku. Nezbývalo nic jiného než nafouknout člun a zachránit ji. A tak děti získaly poslední odznak do svého průkazu. V pátek jsme vyrazili na celodenní výlet do pražské ZOO, kde jsme zkontrolovali, jestli jsou všechna zvířata na svých místech, tedy hlavně ta, po kterých jsme celý týden pátrali. V závěru celého týdne děti získaly diplom úspěšných ošetřovatelů a nějaké ty Continue reading

1. září, hned první školní den, byla v sokolovně hlava na hlavě. I když nešlo o pravou „sokolskou“ akci, protože v sokolovně se začíná cvičit až příští týden, přesto by se bez Sokola v takto velkém měřítku mohla konat jen těžko. Tolik nových prvňáčků včetně jejich rodičů a prarodičů by se jinam najednou jen těžko vešlo 🙂 . A tak „nové“ tři třídy, každou o cca 30 dětech, přivítal nejen ředitel školy Mgr. Dušek, ale i starosta města Český Brod Jakub Nekolný, kteří popřáli dětem hodně úspěchů při jejich prvním velkém životním kroku.

My jim samozřejmě přejeme rovněž, aby jejich školní roky byly léty, na které budou jednou rády vzpomínat a těšíme se, že se s většinou z nich brzy začneme potkávat v našich oddílech 🙂 .

 

IMG_3707 IMG_3712 IMG_3742

Dne 23. února 2014, tentokrát ve spolupráci s T.J. Sokol Český Brod, realizovalo naše občanské sdružení Českobroďák v sokolovně Kurz první pomoci určený pro laickou veřejnost. A tak již po několikáté se náš odborný instruktor ze Středočeské záchranky setkal s občany Českého Brodu a prezentoval jim něco ze své činnosti, ale především základní prvky poskytování první pomoci.

PP 2014 3   PP 2014 2

Kurz byl rozdělen na teoretickou a praktickou část, kde si mohli účastníci ihned vyzkoušet získané vědomosti. Byli seznámeni s nejčastější formou první pomoci při situacích, se kterými se mohou setkat kdekoliv a kdykoliv. Jednalo se např. o krvácení, bezvědomí, stabilizovanou polohu, resuscitaci a mnoho dalších případů. Instruktor si díky svému poutavému vyprávění získal oprávněnou pozornost všech účastníků kurzu Continue reading

Poslední lednové pondělí (27.1.2014) jsme s našimi dětmi navštívili domov pro seniory v Českém Brodě a pro klienty domova jsme si připravili několik vystoupení. Pro děti je každá zkušenost před publikem velkým přínosem. Především pro mladší děti, které neměly zatím tolik příležitostí předvést své snažení před diváky, to byl velký a dlouho očekávaný zážitek. V sokolovně se totiž nevěnujeme pouze výkonnostnímu sportu, ale cvičíme s dětmi, které mají i jiné koníčky a sport je pro ně dalším smysluplným využitím jejich volného času. Letos poprvé kromě vystoupení aerobiku mohli babičky a dědečkové shlédnout i vystoupení oddílu scénického tance, které bylo příjemným obohacením našeho programu. Podle paní ředitelky domova Lucie Hovorkové se senioři na vystoupení moc těšili, o čemž svědčila i velká účast na této příjemné odpolední akci. My jsme rádi, že se naše vystoupení líbí a už se těšíme, až se opět v domově Anna ukážeme.

Eliška Strakošová, oddíl Corridoor T. J. Sokol Český Brod

IMG_3762 IMG_3772 IMG_3778

 

Ve dnech 11. a 12. ledna 2014 se v Praze v Tyršově domě konala akce „Nejen pohybem živ je Sokol“ kterou již tradičně počátkem roku pořádá Odbor všestrannosti České obce sokolské. Na programu byly tradiční i netradiční pohybové aktivity v tělocvičně i venku, návštěva divadelního představení a beseda se známou osobností. Účastnící měli před sebou opravdu pestrý program a pod vedením odborných lektorů si mohli zacvičit zumbu, petgymnastiku, pohybovou etudu Waterloo, zdravotní tělesnou výchovu či se naučit základy orientálního tance. Součástí sobotního programu byla i procházka historickou částí Prahy – Malou Stranou – kde se účastníci dozvěděli spoustu zajímavostí o historii i architektuře této pražské čtvrti. Večerním programem bylo divadelní představení „Nájemníci pana Swana“ v Divadle pod Palmovkou.

Nedělní program byl zahájen kursem sebeobrany, následovalo (dnes již trochu opomíjené) cvičení na žebřinách a přednáška o fyzioterapii. Závěr programu byl věnován besedě s hercem Václavem Vydrou, který vyprávěl o svém velkém koníčku – o koních, dále trochu o tancování a o vaření (uvádí pořad „Prostřeno“) a samozřejmě také o herectví. Své povídání měl zpestřeno promítáním fotografií, krátkého filmu a trpělivě zodpovídal na všechny zvídané dotazy posluchačů. Continue reading

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Historie příspěvků
Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Sponzoři

Partneři