Taneční

Dobrou zprávou pro loňské účastníky kurzu tanečních, jejich rodiče i pro nás je, že můžeme konečně přistoupit k dokončení kurzu. Umožňuje to uvolnění vládních opatření, které splňujeme.

Termíny zbývajících lekcí jsou následující:

11.3. – tříhodinová opakovací lekce. Tato lekce je navíc, nic se za ní nedoplácí a měla by sloužit k tomu, aby si všichni po vynucené pauze oživili vše, co se v kurzu naučili.

18.3. – dvouhodinová lekce, která proběhne bez přítomnosti doprovodu, protože na ní kurzisté budou nacvičovat slavnostní nástup na Věneček.

25.3. – závěrečný Věneček. Na Věneček se dle přání tanečních mistrů dostaví kurzisté již v 18.30!

Čas zahájení všech tří lekcí zůstal stejný, tedy v 19.20 hodin. Vstupenky na Věneček se budou prodávat hned na první březnové hodině, tedy 11.3. a jejich množství na jednoho kurzistu nebudeme zatím nijak omezovat.

Fotografování na Věnečku je zajištěno. Stuhy a kapesníčky byly – až na výjimky – všechny vydány a paní Urbanová, která je zde prodávala, v sokolovně již nebude. Pokud si někdo své stuhy či kapesníčky z jakéhokoliv důvodu nevyzvedl, musí se již s paní Urbanovou domluvit individuálně (Kontaktní mail Lenka.urbanova@email.cz ).

Vládní opatření byla v podstatě zrušena, horní hranici 500 osob splňujeme, a žádná další omezení již neplatí. Vyzýváme pouze k odpovědnému přístupu v případě, kdy bude někdo cítit některé z příznaků Covid-19, aby do sokolovny nechodil.

Zaznamenali jsme několik dotazů ohledně dokončení kurzu tanečních z loňského podzimu.

Proto zveřejňujeme následující informaci: důvodem nedokončení kurzu bylo nařízení (které stále platí) omezení účasti max 100 osob při pořádání tanečních akcí na jednom místě. Mohla by tedy proběhnout poslední hodina kurzu, ale nemohl by se uskutečnit věneček s doprovodem, kde bychom povolených 100 osob překročili.

Protože poslední hodina již není výuková, ale slouží zejména k nácviku nástupu a předtančení na věneček, byla dle návrhu tanečních mistrů přesunuta spolu s věnečkem na dobu, kdy již bude povoleno shromáždění většího počtu osob na tanečních akcích, aby se rodinní příslušníci mohli věnečku zúčastnit. Ve chvíli, kdy bude omezující opatření vládou zrušeno, budeme se snažit o co nejrychlejší dokončení kurzu.

Navíc byla zdarma přidána ještě jedna lekce nad rámec kurzu, která by měla sloužit všem pro oživení paměti a zopakování naučených tanců.

V průběhu měsíce ledna budou v sokolovně pokračovat taneční lekce pro pokročilé, na něž se omezení prozatím nevztahuje a kde počet účastníků stovku nepřekročí. Tyto lekce se konají již bez rodinného doprovodu a jsou zcela v režii taneční školy Plamínek a tanečních mistrů. Zájemci z obou loňských základních kurzů tanečních jsou vítáni.

Prosíme všechny zájemce, kteří by se chtěli podívat na zbývající hodiny tanečního kurzu o respektování vládní výzvy týkající se omezení sociálních kontaktů.

Nové pandemické nařízení nám ukládá povinnost dodržet maximální počet 100 účastníků na lekci tanečních. Mimo kurzistů, tanečních mistrů a pořadatelů už, bohužel, až do odvolání nemůžeme do sokolovny pustit žádný doprovod.

Děkujeme za pochopení.

S přáním zdárného dokončení kurzu výbor T. J. Sokol Český Brod

V rámci rozvolnění vládního opatření od 1. října platí tato omezení – viz Covid portal:

Tanec, taneční

naposledy aktualizováno v úterý 28. září 2021 (08:00)

Pravidla a doporučení

V současné době platí omezení pro taneční akce maximálně 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku, a to za splnění alespoň jedné z podmínek O-N-T.

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že už se nemusí dokládat negativní výsledek testu na koronavirus.

V případě nesplnění jedné z výše uvedených podmínek platí i nadále pravidlo střetávání se v maximálním počtu 20 osob na jednom místě.

Vycházíme tedy z toho, že kurzisté jsou účastníci pravidelné aktivity s neměnným kolektivem a od 1.10. už po nich nebudeme žádat test. Nařízení O-N-T ale nadále platí pro doprovod kurzistů, protože gardenka je přenosná a doprovod se střídá a samozřejmě pro všechny, kdo si kupují jednorázovou vstupenku.

Vážení účastníci obou tanečních kurzů, vážení rodiče.

Letošní, nikým nezaviněný, souběh dvou kurzů tance a společenské výchovy je skutečnost, se kterou jsme se museli všichni smířit. Uspořádat dva kurzy po sobě v jednom dni bylo jediné možné řešení, jak časově zvládnout loňský „covidový“ zákaz.

Tato situace ale znamená daleko větší nápor jak na samotnou organizaci obou kurzů, tak i na čas všech organizátorů. Doufali jsme, že všichni tuto ztíženou situaci pochopí a budou se chovat zodpovědně, dodržovat společenská pravidla a zachovají i kulturní úroveň, jakou taneční kurzy mají mít.

Bohužel se na proběhlé hodině ukázalo, že ne zdaleka všichni se těmito pravidly řídí. Šlo o skupinky mladistvých – částečně o samotné účastníky kurzů, kteří zůstávali v sokolovně jako diváci při konání druhého kurzu – a částečně o přátele a kamarády kurzistů, kteří se na ně přišli podívat.

Jejich nevhodné chování narušující výuku kurzu vedlo k opakovanému napomínání ze strany tanečních mistrů.

Nevhodné bylo i zcela svévolné používání cvičebního nářadí k sezení a odkládání nápojů.

Zaznamenali jsme i snahu o prodej alkoholu, který není kurzistům povolen a obtěžující byla i neustále se opakující migrace těchto skupinek ven z budovy a zpět dovnitř.

Posledním negativním jevem byl pak zanechaný nepořádek na galerii, kdy veškeré láhve od pití, včetně dalšího odpadu, zůstaly neodneseny.

Velice by nás mrzelo, kdyby se takové chování opakovalo. Jako organizátorům nám velmi záleží na tom, aby taneční kurzy v sokolovně měly odpovídající kvalitu a úroveň. V zájmu zachování této úrovně a příjemného zážitku pro kurzisty i jejich doprovod výbor T. J. Sokol přistoupit k následujícím opatřením, které vstupují v okamžitou platnost. Prosíme všechny o jejich respektování. Následkem opakovaného porušování pravidel by muselo být neumožnění vstupu do budovy.

  • mimo hodiny prodloužených a věnečku zavíráme občerstvení a sál č. 2 (Díky kratším lekcím s pouhou jednou přestávkou silně poklesl zájem o produkty našeho kiosku.)
  • k dispozici bude pouze perlivá a neperlivá voda, kterou bude možné zakoupit přímo v šatně
  • nošení jakéhokoliv pití a jídla na galerii není povoleno
  • vstupné na běžnou lekci se navyšuje z 50,- na 100,-
  • mezi kurzy opustí všechny osoby budovu sokolovny (Pokud se budou chtít návštěvníci či účastníci kurzu zúčastnit i druhého z kurzů, zakoupí si na tento kurz řádnou vstupenku.)

Věříme, že tato opatření pochopíte a doufáme, že z dalších lekci si odnesete jen příjemný zážitek.

výbor T. J. Sokol Český Brod

Vážení účastníci obou kurzů tanečních, vážení rodiče a prarodiče.

Níže je uveden odkaz na Covid Portál, kde jsou uvedena aktuální nařízení, které je třeba splnit, aby mohl kurz nerušeně probíhat.

Pro každého účastníka kurzu i pro doprovod je povinností splnit alespoň jednu z uvedených podmínek:

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách, (Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní.) Dětem testovaným ve škole stačí přinést čestné prohlášení o provedeném testu vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Žádáme všechny účastníky kurzu i jejich doprovod, aby v případě, že nesplňují žádnou z těchto podmínek, do sokolovny nevstupovali. Zákaz vstupu platí zároveň pro všechny osoby, které mají příznaky onemocnění Covid-19.

Děkujeme za pochopení.

T. J. Sokol Český Brod

Odkaz na Covid Portál zde:   Tanec, taneční · Covid Portál (gov.cz)

 

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Historie příspěvků
Únor 2023
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Sponzoři

Partneři