Taneční

V rámci rozvolnění vládního opatření od 1. října platí tato omezení – viz Covid portal:

Tanec, taneční

naposledy aktualizováno v úterý 28. září 2021 (08:00)

Pravidla a doporučení

V současné době platí omezení pro taneční akce maximálně 1000 osob uvnitř a 2000 osob venku, a to za splnění alespoň jedné z podmínek O-N-T.

Pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí, že už se nemusí dokládat negativní výsledek testu na koronavirus.

V případě nesplnění jedné z výše uvedených podmínek platí i nadále pravidlo střetávání se v maximálním počtu 20 osob na jednom místě.

Vycházíme tedy z toho, že kurzisté jsou účastníci pravidelné aktivity s neměnným kolektivem a od 1.10. už po nich nebudeme žádat test. Nařízení O-N-T ale nadále platí pro doprovod kurzistů, protože gardenka je přenosná a doprovod se střídá a samozřejmě pro všechny, kdo si kupují jednorázovou vstupenku.

Vážení účastníci obou tanečních kurzů, vážení rodiče.

Letošní, nikým nezaviněný, souběh dvou kurzů tance a společenské výchovy je skutečnost, se kterou jsme se museli všichni smířit. Uspořádat dva kurzy po sobě v jednom dni bylo jediné možné řešení, jak časově zvládnout loňský „covidový“ zákaz.

Tato situace ale znamená daleko větší nápor jak na samotnou organizaci obou kurzů, tak i na čas všech organizátorů. Doufali jsme, že všichni tuto ztíženou situaci pochopí a budou se chovat zodpovědně, dodržovat společenská pravidla a zachovají i kulturní úroveň, jakou taneční kurzy mají mít.

Bohužel se na proběhlé hodině ukázalo, že ne zdaleka všichni se těmito pravidly řídí. Šlo o skupinky mladistvých – částečně o samotné účastníky kurzů, kteří zůstávali v sokolovně jako diváci při konání druhého kurzu – a částečně o přátele a kamarády kurzistů, kteří se na ně přišli podívat.

Jejich nevhodné chování narušující výuku kurzu vedlo k opakovanému napomínání ze strany tanečních mistrů.

Nevhodné bylo i zcela svévolné používání cvičebního nářadí k sezení a odkládání nápojů.

Zaznamenali jsme i snahu o prodej alkoholu, který není kurzistům povolen a obtěžující byla i neustále se opakující migrace těchto skupinek ven z budovy a zpět dovnitř.

Posledním negativním jevem byl pak zanechaný nepořádek na galerii, kdy veškeré láhve od pití, včetně dalšího odpadu, zůstaly neodneseny.

Velice by nás mrzelo, kdyby se takové chování opakovalo. Jako organizátorům nám velmi záleží na tom, aby taneční kurzy v sokolovně měly odpovídající kvalitu a úroveň. V zájmu zachování této úrovně a příjemného zážitku pro kurzisty i jejich doprovod výbor T. J. Sokol přistoupit k následujícím opatřením, které vstupují v okamžitou platnost. Prosíme všechny o jejich respektování. Následkem opakovaného porušování pravidel by muselo být neumožnění vstupu do budovy.

 • mimo hodiny prodloužených a věnečku zavíráme občerstvení a sál č. 2 (Díky kratším lekcím s pouhou jednou přestávkou silně poklesl zájem o produkty našeho kiosku.)
 • k dispozici bude pouze perlivá a neperlivá voda, kterou bude možné zakoupit přímo v šatně
 • nošení jakéhokoliv pití a jídla na galerii není povoleno
 • vstupné na běžnou lekci se navyšuje z 50,- na 100,-
 • mezi kurzy opustí všechny osoby budovu sokolovny (Pokud se budou chtít návštěvníci či účastníci kurzu zúčastnit i druhého z kurzů, zakoupí si na tento kurz řádnou vstupenku.)

Věříme, že tato opatření pochopíte a doufáme, že z dalších lekci si odnesete jen příjemný zážitek.

výbor T. J. Sokol Český Brod

Vážení účastníci obou kurzů tanečních, vážení rodiče a prarodiče.

Níže je uveden odkaz na Covid Portál, kde jsou uvedena aktuální nařízení, které je třeba splnit, aby mohl kurz nerušeně probíhat.

Pro každého účastníka kurzu i pro doprovod je povinností splnit alespoň jednu z uvedených podmínek:

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách, (Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní.) Dětem testovaným ve škole stačí přinést čestné prohlášení o provedeném testu vyplněné a podepsané zákonným zástupcem.
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnení covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny,
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Žádáme všechny účastníky kurzu i jejich doprovod, aby v případě, že nesplňují žádnou z těchto podmínek, do sokolovny nevstupovali. Zákaz vstupu platí zároveň pro všechny osoby, které mají příznaky onemocnění Covid-19.

Děkujeme za pochopení.

T. J. Sokol Český Brod

Odkaz na Covid Portál zde:   Tanec, taneční · Covid Portál (gov.cz)

 

Cena kurzu je 2 550 Kč za osobu

Platbu je třeba poslat do 30.6.2021.

Zaplacením stvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby T. J. Sokol Český Brod a souhlas se storno podmínkami viz níže.

Číslo účtu 19-0425850369/0800
Variabilní symbol: datum narození účastníka
( formát DDMMRRRR – 01052001 např: 1.května 2001)
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka

Dress Code – po účastnících kurzu i jejich doprovodu bude vyžadován společenský oděv. V průběhu akce je možné zakoupit pouze nealkoholické nápoje.

Storno podmínky:
Odhlášení z kurzu:
od 1. 7. do 31.7.2021 50% z ceny kurzovného
od 1. 8. do 15.8. 2021 80% z ceny kurzovného
od 16. 8. do 3. 9. 2021 100% z ceny kurzovného

Vstupné:
Na běžnou lekci 50 Kč za osobu (děti do 12 let zdarma), doprovod pouze ve společenském oděvu.
Gardenka – vstup na všechny lekce kurzu za 400 Kč/osobu-přenosná. Na každé gardence je číslo
židle, která držiteli patří. Na jednoho účastníka/jedna židle na sále pro doprovod.
Prodloužená lekce, Věneček: stání 100Kč za osobu, ke stolu 150 Kč za osobu
Místa ke stolům na prodloužené lekce a na věneček je možné zakoupit předem. Stolů je omezený počet. Pro jednoho kurzistu je možné zakoupit max. 3 lístky ke stolu. Kopie průkazu kurzisty 50Kč.

Fotky z kurzu focené na sále během tance dostanete ke stažení v rámci ceny kurzovného.
Fotografie focené na plátně lze vybrat a zakoupit na adrese www.esfotoatelier.cz/tanecni
V případě jakýchkoliv dotazů pište na tanecni.sokolbrod@gmail.com.
„Věneček“- poslední slavnostní hodina kurzu. Tradičním zvykem závěrečného věnečku je vzájemné obdarování na památku. Partner své taneční partnerce věnuje květinu, na které je stuha s jeho jménem. Tanečnice dává svému oblíbenému partnerovi malovaný kapesníček se svým jménem. Stuhy a kapesníčky bude možné objednat a zakoupit na běžných tanečních lekcích v sokolovně. Děkujeme.

Potřebujete vybavení do tanečních? Doporučujeme:

Taneční Č. Brod 2021

Milí účastníci kurzu tanečních, vážení rodiče.

Situace týkající se onemocnění COVID-19 není stále příznivá. Naopak, začíná opět období plošných opatření a omezení. Máme samozřejmě snahu, aby kurz tanečních proběhl, ale bude třeba bezpodmínečně dodržovat určitá bezpečnostní pravidla a smířit se i s tím, že nebude platit všechno, co bylo dříve samozřejmé.

Prosíme Vás tedy všechny o bezpodmínečné dodržování níže uvedených pravidel. Jejich nedodržování by vedlo k vykázání účastníka z kurzu a jeho doprovod k opuštění prostor sokolovny, a to jistě nikdo z nás nechce. Děkujeme tedy za odpovědné dodržování.

 • Do prostor sokolovny vstupují všichni účastníci kurzu i jejich doprovod zásadně v roušce. Bez roušky nebude nikomu vstup povolen.
 • Doprovodem účastníka kurzu jsou pro běžné hodiny pouze rodinní příslušníci. Kamarádi a přátelé účastníků budou do sokolovny vpuštěni pouze na prodloužené hodiny a věneček, pokud to dovolí epidemiologická situace a kapacita sokolovny. Proto je, prosíme, na běžné hodiny nezvěte.
 • Účastníci kurzu a jejich doprovod absolvují hodiny výhradně v oddělených sektorech. Účastníkům kurzu je samozřejmě jako jejich sektor vyhrazen velký sál sokolovny, jejich doprovodu je určen jako sektor prostor galerie nad hlavním sálem. Doprovodu není povolen vstup do sálu a účastníkům kurzu vstup na galerii! Jen na základě tohoto opatření může proběhnout běžná taneční hodina bez povinných roušek.
 • Ve vyhrazených sektorech je povolen pohyb bez roušky, pokud počet osob v sektoru nepřesáhne 100 osob. Toto se týká běžných hodin kurzu, pro prodloužené hodiny a věneček bude vydán aktuální pokyn dle vývoje situace.
 • V prostoru galerie je možné umístit cca 40 míst k sezení. Je třeba počítat se sníženým komfortem výhledu do sálu, proto zůstane část předního prostoru galerie bez židlí, aby se doprovod mohl ve výhledu prostřídat. Prosíme všechny o ohleduplné chování k ostatním.
 • Gardenky pro celý kurz v tomto roce nebudou prodávány. Pro každou hodinu kurzu bude prodávána jednorázová vstupenka pro doprovod na galerii, která nebude mít určené konkrétní místo k sezení. Prodloužené hodiny a věneček budou opět řešeny samostatně na základě vývoje situace. Pokud si již někdo gardenku zakoupil, budou mu peníze vráceny.
 • Před opuštěním svého sektoru je každý povinen nasadit si roušku! Týká se to například návštěvy toalet či nákupu nápojů v kiosku občerstvení. V tomto roce bude kiosek prodávat pouze nealkoholické nápoje, nebude možné zakoupit ani víno, chlebíčky a další. Zároveň upozorňujeme, že je přísně zakázáno jakékoliv alkoholické nápoje do sokolovny přinášet. Porušení tohoto zákazu bude znamenat vykázání účastníka kurzu či doprovodu ze sokolovny bez náhrady.

Děkujeme.

výbor T. J. Sokol Český Brod

 

Cena kurzu je 2 550 Kč za osobu

Platbu je třeba poslat do 30.6.2020.

Zaplacením stvrzujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby T. J. Sokol Český Brod a souhlas se storno podmínkami viz níže.

Číslo účtu 19-0425850369/0800
Variabilní symbol: datum narození účastníka
( formát DDMMRRRR – 01052001 např: 1.května 2001)
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka

Dress Code – po účastnících kurzu i jejich doprovodu bude vyžadován společenský oděv. V průběhu akce je možné zakoupit pouze nealkoholické nápoje.

Storno podmínky:
Odhlášení z kurzu:
od 1. 7. do 31.7.2020 50 % z ceny kurzovného
od 1. 8. do 31.8. 2020 80% z ceny kurzovného
od 1. 9. do 4. 9. 2020 100% z ceny kurzovného

Vstupné:
Na běžnou lekci 50 Kč za osobu (děti do 12 let zdarma), doprovod pouze ve společenském oděvu.
Gardenka – vstup na všechny lekce kurzu za 400 Kč/osobu-přenosná. Na každé gardence je číslo
židle, která držiteli patří. Na jednoho účastníka/jedna židle na sále pro doprovod.
Prodloužená lekce, Věneček: stání 100Kč za osobu, ke stolu 120 Kč za osobu
Místa ke stolům na prodloužené lekce a na věneček je možné zakoupit předem. Stolů je omezený počet. Pro jednoho kurzistu je možné zakoupit max. 3 lístky ke stolu. Kopie průkazu kurzisty 50Kč.

Fotky z kurzu focené na sále během tance dostanete ke stažení v rámci ceny kurzovného.
Fotografie focené na plátně lze vybrat a zakoupit na adrese www.esfotoatelier.cz/tanecni
V průběhu kurzu není dovoleno focení na sále.
V případě jakýchkoliv dotazů pište na tanecni.sokolbrod@gmail.com.
„Věneček“- poslední slavnostní hodina kurzu. Tradičním zvykem závěrečného věnečku je vzájemné obdarování na památku. Partner své taneční partnerce věnuje květinu, na které je stuha s jeho jménem. Tanečnice dává svému oblíbenému partnerovi malovaný kapesníček se svým jménem. Stuhy a kapesníčky bude možné objednat a zakoupit na běžných tanečních lekcích v sokolovně. Děkujeme.

 

Taneční 2020
4.9.2020 pátek 18:30 – 22:00 zahájení kurzu
11.9.2020 pátek 18:30 – 22:00 běžná hodina
18.9.2020 pátek 18:30 – 22:00 běžná hodina
25.9.2020 pátek 18:30 – 21:05 běžná hodina
2.10.2020 pátek 19:00 – 23:01 1. prodloužená
9.10.2020 pátek 18:30 – 21:05 běžná hodina
15.10.2020 čtvrtek 18:30 – 21:05 běžná hodina
22.10.2020 čtvrtek 18:30 – 21:05 běžná hodina
6.11.2020 pátek 19:00 – 23:00 2. prodloužená
13.11.2020 pátek 18:30 – 21:05 běžná hodina
20.11.2020 pátek 18:30 – 21:05 běžná hodina
27.11.2020 pátek 18:30 – 21:05 běžná hodina
4.12.2020 pátek 19:00 – 24:00 věneček
1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Historie příspěvků
Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Sponzoři

Partneři