Z výboru

 1. Naše návštěva u spřátelené T. J. Sokol Bratříkov proběhne 10. a 11. září.
 2. Proběhlo Sokolské Brno, jedna z největších sokolských akcí. Naši zástupci z řad seniorů, žen a dětí se ho zúčastnili, zacvičili a skvěle nás reprezentovali. Podrobněji v samostatném článku.
 3. Příští pondělí proběhne na českobrodském náměstí akce „Roztančíme náměstí“. Podrobnosti rovněž v samostatném článku. Bude se rozhodně nejen na co koukat, ale očekáváme i vlastní taneční aktivity přihlížejících.
 4. Taneční kurz 2022 je zcela naplněn a další přihlášky již nepřijímáme. Do konce měsíce července by měla být provedena platba kurzistů na účet Sokola. Další informace obdrží všichni přihlášení mailem.
 5. Prázdniny jsou za dveřmi a cvičení pomalu končí. Tento týden ukončily své aktivity oddíly aerobiku a gymnastiky, ostatní většinou skončí příští týden.
 6. Minulou neděli v noci prasklo v kotelně vodovodní potrubí. Velkou havárii vody pomáhali odstranit i místní hasiči, za což jim patří velký dík. Voda napáchala škody nejen v samotné kotelně, ale i u sálu č.6, kde zničila přečerpávací stanici, a v rekonstruované části suterénu, kde probíhá stavba. Tam se dostala již zhotovenými průrazy ve zdech. Máme nahlášenu pojistnou událost a starosti navíc.
 7. Suterén má za sebou nucené vysoušení díky havárii vody, a také již položené rozvody topení, napenetrovanou podlahu a položenou hydroizolaci. Čeká nás pokládání tepelné izolace a ve středu betonování.
 1. Kurz tanečních bude zahájen 9.9.2022. Přihlášky, rozpis termínů, cena, vše je již na webu.
 2. Podali jsme žádost na město o dotaci v rámci programu č.3 – investiční akce. Skokové zdražování všeho nám nepřeje a stavba v suterénu opravdu není levnou záležitostí.
 3. Pouť na Lipany byla velmi pohodovou akcí. I když se jí nezúčastnili davy, více než 50 přítomných se u mohyly sešlo a navíc bylo krásné počasí. Víc v samostatném článku na webu.
 4. Obdrželi jsme pozvání k návštěvě do Sokola Bratříkov.  Rádi se opět potkáme a hledáme volný termín.
 5. 22.6. proběhne u kostela akce „Roztančíme náměstí“. Program bude včas zveřejněn.
 6. Práce v suterénu pokračují, v současné době se instalují elektrické rozvody a rozvody vody a kanalizace.
 1. Na stránkách zveřejňujeme první informace o kurzu tanečních, který bude zahájen v září.
 2. Pro přijímání zásilek jsme obdrželi dvě zákaznické karty České pošty.
 3. Byla ukončena topná sezóna v sokolovně.
 4. Probíhá příprava na Pouť na Lipany.
 1. Ladíme „Pouť do Lipan“. Ve spolupráci se skauty jsme si rozdělili úkoly a doufáme, že bude hezké počasí a přijdou davy. 🙂
 2. V suterénu došlo na pokládku „iglú“ tvárnic, které budou tvořit prostor pro odvětrávání zemní vlhkosti. Nyní přes ně přijdou sítě a následně i první vrstva betonu. Velmi jsme se snažili o vytvoření pokud možno optimálního systému nuceného i přirozeného odvětrávání vlhkosti, i když moc možností jsme neměli. Budoucnost ukáže, zda se nám to povedlo…
 3. Skákání přes švihadlo se zúčastní i některé děti ze ZUŠ.
 1. Dle pokynů ČOS byli naši členové k 31.3. zadáni do centrální elektronické sokolské evidence.
 2. Práce v suterénu pokračují, zaměřeno je nové dřevěné schodiště. Problémem, který musíme vyřešit je nucený odvod vlhkosti z odvětrávané podlahy.
 3. Akce se švihadly dne 5.5. bude brána jako doškolovací akce pro naše cvičitele.
 4. Skauti ze 14. střediska s námi znovu půjdou do spolupořádání Pouti na Lipany. V těchto dnech řešíme konkrétní program a zabezpečení akce.
 5. Na Sokolské Brno odesíláme naše mladší žáky se skladbou „Když nemůžeš tak přidej“ a zároveň i některé naše dospělé sestry, které svoji skladbu cvičí společně se Sokolem Mochov.
 6. Od června bude znovu volný prostor bývalé sokolské kanceláře, který znovu nabídneme k pronájmu.
 1. Pokračují práce v suterénu, byly dokončeny výkopové práce, naváží se štěrk, začíná se budovat nová kanalizace, otloukají se staré omítky a připravuje se odstranění staré elektřiny. V úterý proběhne kontrolní den s památkáři.
 2. Minulý týden proběhla volební valná hromada, která zvolila i staronový výbor ve složení br. Firbas – starosta, br. Petrásek – jednatel, ses. Farkasová – hospodářka, ses. Petrásková – vzdělavatelka, ses. Thomesová, Corradiniová, Leconte a br. Blažek – členové výboru. Ke složení výboru je třeba ještě přičíst zvolené náčelnictvo, ses. Minaříkovou a br. Petráska. Nový výbor povede jednotu další tři roky. Pro práci v župním předsednictvu jednota nominovala ses. Farkasovou a br. Firbase, pro funkci v orgánech ČOS br. Firbase a Petráska.
 3. Dne 12. dubna od 16 do 18,30 budou jako vždy ve „starém občerstvení“ vydávány členské známky pro rok 2022 a průkazky.
 4. Dne 15. května bychom rádi po nucené odmlce opět uspořádali turistickou sokolskou akci „Pouť na Lipany“, tentokrát jde o jiný termín než ve kterém proběhne rekonstrukce bitvy a mělo by jít o akci více komorní a sokolskou.
 5. Dne 5. května bychom rádi uspořádali pro naše členy i veřejnost workshop „Skákání přes švihadlo“, více v samostatném článku na webu.
 6. Konečně jsme zdárně ukončili i loňský kurz tanečních, 25.3. proběhl závěrečný věneček.
 1. Začínáme připravovat nové taneční. Zcela určitě zde dojde k posunu jejich ceny, která se v minulých letech téměř neměnila. Nicméně vše okolo nás jde cenově nahoru a budou muset jít tímto směrem i taneční.
 2. Na volební schůzi cvičitelů bylo zvoleno staronové náčelnictvo. To tedy zůstává pro další tři roky v nezměněné sestavě: ses. Diana Minaříková – náčelnice, ses. Jitka Crosnier Leconte – místonáčelnice, br. Jaroslav Petrásek – náčelník, br. Jan Blažek – místonáčelník.
 3. V suterénu se naplno rozeběhly stavební práce. V první fázi jde samozřejmě o vykopání starých podlah, otlučení starých omítek a vůbec likvidaci všeho, co již nadále v sokolovně nebude.
 4. Volební valná hromada proběhne 23.3.2022 a bude na ní zvolen nový výbor jednoty.
 1. Ohledně některých oprav v záruční i pozáruční době, které jsou viditelné na fasádě sokolovny, proběhne schůzka s firmou, která sokolovnu opravovala.
 2. Na začátku března dojde k zahajovacímu kontrolnímu dni s přítomností zástupců NPÚ, po kterém dojde k zahájení stavebních prací v suterénu.
 3. Sokolský ples, na který jsme se po nucené odmlce velmi těšili, byl nakonec z důvodu válečného konfliktu na Ukrajině a přílivu uprchlíků k nám, opět odložen.
 4. Dne 9.3. proběhne volební schůze cvičitelů, na které bude zvoleno nové náčelnictvo jednoty na další tři roky.
 5. Na konci března proběhne první pokusný „Táborák v sokolovně“ pro všechny, kdo mají rádi společné zpívání při kytaře a ohníčku. Plakátek na akci bude na webu.
 6. Chystáme se na valnou hromadu, které bude po třech letech rovněž volební a bude na ní ustanoven nový výbor jednoty.
 1. Finanční částka od NSA je již na našem účtu. Pokud i synergie od města dopadne dobře, dojde v tomto týdnu již k předání staveniště – suterénu sokolovny.
 2. Podali jsme – či jsme v závěrečné fázi žádosti – některých dalších dotačních titulů, které by nám mohli pomoci dofinancovat rekonstrukci suterénu.
 3. Začínáme připravovat nový kurz tanečních, informace o jeho zahájení se objeví na webu v dubnu.
 4. 9.2. dochází k rozvolnění některých covidových opatření – nemusí se nikdo již prokazovat certifikátem o očkování či prodělání nemoci. Stále ale platí povinnost nošení ochrany dýchacích cest a povolené maximální počty osob.
 5. Proběhne-li vše dle plánu, měl by se ke konci února znovu v sokolovně hrát florbal a za nedlouho i znovu cvičit jóga.
 1. Dne 27.1. proběhne v sokolovně od 15 do 18 hodin opakovaný výdej dosud nevyzvednutých známek a průkazek.
 2. Jednáme s novými potenciálními cvičiteli o obnovení oddílů jógy, všestrannosti II a florbalu.
 3. Pokud nám to umožní situace okolo Covid-19, rádi bychom po dlouhé době uspořádali opět náš Sokolský ples. Datum konání bylo stanoveno na 2. dubna.
 4. V tomto roce budou prováděny členy výboru kontroly členské základny na cvičebních hodinách. Bez řádné přihlášky a zaplacených příspěvků není přípustné se cvičení účastnit.
 5. Členské příspěvky pro rok 2022 budou navýšeny pouze o částku meziroční inflace, jejich další navýšení, i když se zdražuje vše kolem, pro tento rok nechystáme.
 6. Valná hromada – výroční členská schůze – proběhne ve středu 23. března v 18 hodin.
 7. Nezbytné denní náklady pro provoz sokolovny byly spočítány dle skutečných nákladů na 1.600 Kč.
 8. Obdrželi jsme kladné rozhodnutí o přidělení dotace NSA na rekonstrukci suterénu sokolovny ve výši přesahující 4 miliony Kč. Věříme, že i následné kroky dopadnou dobře a celý suterén sokolovny bude opět sloužit dětem i dospělým.
1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás
Historie příspěvků
Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Sponzoři

Partneři