Informace e-mailem
Přeji si dostávat upozornění na nové články na webu

Z výboru

 1. Hned v lednu budeme měnit naše výčepní zařízení za novější. Tím stávajícím za ta léta proteklo mnoho hektolitrů a je to už na jeho stavu znát.
 2. Výbor schválil členské příspěvky na rok 2019  v následující výši: dospělí 2.600,-, senioři do 65 let 1.650,-, senioři nad 65 let 1.300,-, děti 1.600,-, rodiče 750,-, přispívající senioři 200,-, přispívající dospělí 750,- Kč. Informace o  výši příspěvků bude zveřejněna a jejich uhrazení proběhne do konce února. Pozdní platby budou penalizovány.
 3. 8. ledna se přestěhovala socha našeho posledního gryfa do budovy, kde sídlí Informační centrum města a městská knihovna. Našeho věrného hlídače tam potkáte u schodiště ke knihovně, kde je nyní jeho nové místo. Moc mu přejeme, aby se mu tam líbilo, kolemjdoucí mu neubližovali a vydržel tam bez nutnosti oprav minimálně tak dlouho jako to vydržel u nás na střeše.
 4. Vývěsní skříňku na domě p. Klepala na náměstí přestáváme používat, místo ní máme velkou vývěsku rovněž na náměstí, a to vedle České spořitelny.
 5. Valná volební hromada, která se bude konat 27.3.2019 bude probíhat delegátní formou.
 6. Nejbližší akce v sokolovně: od 11.1. do 22.2. pokračování tanečních kurzů, 11.1. setkání bývalých vodáků českobrodských, 12.1. Myslivecký ples, 23.1. Klub seniorů – povídání o Jaroslavu Foglarovi a Jiřím Suchém, 26.1. výroční schůze KČT.
 7. V termínu od 4.2. do 31.3.2019 by měla být v městské galerii Šatlava k vidění pro veřejnost naše výstava zhotovená ke 130. výročí II. náhradního sletu, který formou Česko-amerických závodů proběhl v roce 1887 u nás v Českém Brodě.
 8. Požádali jsme stavební úřad o prodloužení stavebního povolení na suterén, o povolení ke stavbě vjezdové brány a budeme žádat i o další investiční a neinvestiční akce, mezi které bude zahrnuto zateplení fasády vnitřní strany nové budovy, oprava vstupního schodiště a vstupních dveří a další plánované akce.
 1. Máme hotové vyúčtování všech letošních dotací. Uff… 🙂
 2. Valná hromada jednoty se bude konat 27.3.2019
 3. První březnový víkend proběhne v sokolovně školení cvičitelů spojené samozřejmě i s povinným doškolením těch stávajících, kterým končí platnost průkazu.
 4. Nejbližší akce: 16.12. Klasika Viva – Chorea Bohemica, 20.12. Sokolský pětiboj
 5. Máme inovovanou zvukovou aparaturu. Vyzkoušeli jsme si ji na Mikulášské akademii a oproti stávajícímu stavu je to velký krok kupředu.
 6. Pořídili jsme nový státní prapor.
 7. Dáváme dohromady nový tým lidiček, kteří by se starali o bezchybnou přípravu kulturních akcí – konkrétně jde o to, že u větších akcí je třeba připravit sál či sály (rozmístit židle, stoly, odnosit v případě používání více sálů i nářadí do jiných prostor) a po akci zase vše vrátit zpět na své místo. Práce je placena. Zájemci, hlaste se u náčelníka (tel. 603 429 248).
 8. Výbor T. J. Sokol Český Brod přeje všem svým členům a příznivcům klidné vánoční svátky a hodně zdraví do roku 2019.
 1. Připravujeme Mikulášskou akademii i večerní posezení pro naše dospělé členy.
 2. Přemýšleli jsme kam nastálo umístit naši sochu posledního dochovaného gryfa a dohodli jsme se s městem na úžasném řešení: socha bude přemístěna do budovy č.p. 1 ke schodišti, které vede k městské knihovně. Sochu přemístíme do konce roku a jsme za to moc rádi. V sokolovně by musela do suterénu, kde by ji nikdo neviděl. Takto ji i nadále budou moci vidět všichni, kdo do budovy zavítají.
 3. Máme novou velkou vývěsku v centru města! Přímo na náměstí, pokud půjdete okolo České spořitelny a minete průchod do tržnice, visí hned vedle něj čtyři velké vývěsky. Tu jednu budeme nyní používat my a měla by sloužit k propagování našich akcí.
 4. Sokolský ples proběhne 16. března. Uvidíme, zda své síly spojíme i s městem. Pokud by se jednalo o společnou akci, byla by pojata jako dodatečný závěr oslav 100 let republiky. Čekáme na vyjádření města.
 5. V příštím roce už opět uspořádáme naši „Pouť na Lipany“, kterou jsme letos z důvodu konání XVI. Všesokolského sletu vynechali. Po dohodě ji opět uspořádáme společně s „bitvou u Lipan“ jako tomu bylo loni. Akce proběhne 25.5.2019.
 6. V sále č.6 se nám těsně před vypršením záruky porouchala přečerpávací stanice. Ale zlatá záruka, už to zase funguje… 🙂
 7. Nejbližší akce:  1.12. Mikulášský turnaj ve stolním tenisu, 3.12. Mikulášská akademie, 6.12. adventní koncert skupiny Roháči, 8.12. Vánoční setkání
 1. Proběhla velká revize elektrických zařízení, která v sokolovně máme.
 2. Pořídili jsme si novou popelnici a nové mobilní vývěsky.
 3. Navštívili jsme Národní technické muzeum za účelem získání historických materiálů týkajících se naší sokolovny. Zajímavé věci tam mají, náš archív jsme určitě obohatili, nicméně původní Koulovy plány sokolovny nebyly ani zde.
 4. Další akce v sokolovně – 17.11. Beanie, 16.12. Chorea Bohemica, 12.1. Myslivecký ples
 1. Oslavy 100. výročí vzniku republiky máme zdárně za sebou. Děkujeme všem, kdo se na nich jakýmkoliv způsobem podíleli. Jen škoda, že tak málo českobrodským občanům stálo za to oslavit 100 let svojí vlastní země…
 2. 20.12. proběhne pro naše dětské členy „Sokolský pětiboj“, soupeření v neobvyklých disciplínách. Podrobnosti se dozvíte včas.
 3. Do žádosti o dotaci z Ministerstva kultury pro příští rok budou zahrnuty opravy vstupních dveří a hlavního schodiště.
 4. Tradiční dětská Mikulášská je tentokráte pojata jako Mikulášská akademie. Proběhne 3.12. od 17 hodin.
 5. Je třeba pořídit nový státní prapor včetně žerdě, ten stávající je už poněkud opraný.
 6. Nejbližší akce – 4.11. Divadelní akademie, 15.11. Klasika Viva, 22.11. Divadlo Josefa Dvořáka, 6.12 vánoční koncert Roháči, 8.12. Předvánoční setkání
 1. Na začátku prosince uspořádáme již tradiční „Mikulášský turnaj ve stolním tenisu“.
 2. Oznamujeme výpadek ve fungování naší sokolské kanceláře. Ses. Raková, která má kancelář na starosti, bude nějakou dobu ze zdravotních důvodů nucena kancelář opustit. Za komplikace způsobené se zavřenou kanceláří se výbor omlouvá, nicméně veškeré problémy řešte, prosím, s náčelníkem, br. Petráskem, na telefonu 603 429 248.
 3. Našemu koženkovému nářadí lehce odcházejí spoje na suchý zip. Vypadá to na radikální opravu, ale z důvodu potřeby nářadí si zkusíme zablokovat termín opravy na léto.
 4. Ve středu, 17.10. v 19 hodin začínají přípravy sokolovny na 100leté oslavy. Začátek bude ryze stěhovací, je třeba vše ze sálů odnést pryč, aby se zde mohly instalovat panely pro výstavy.
 5. Pro Oslavy 100 let republiky jsme doladili do finální fáze celý program. Snad vše klapne jak si představujeme….
 1. V průběhu podzimu bychom rádi uspořádali „Sokolský pětiboj“. Jde o akci pro všechny naše děti, kterou jsme v minulosti již pořádali. Tentokrát ale bude zaměřena nejen na sportovní, ale hlavně na netradiční disciplíny.
 2. Opět máme své „neplatiče“, tedy nepořádné členy, kteří včas nezaplatili své členské příspěvky či se řádně ze Sokola neodhlásili, a tím jejich povinnost zaplatit členské příspěvky stále trvá. Začínáme se tedy domáhat toho, co Sokolu oprávněně patří. Jen škoda, že díky těmto nepořádníkům vynakládáme čas a energii, která by mohla být jinde užitečněji využita.
 3. Dětská Mikulášská proběhne dne 3.12. od 16 hodin.
 4. 8.12. proběhne v sokolovně „Předvánoční setkání „, roky pořádané v Tyršově domě v Praze. Tentokrát se tato zajímavá akce přesune k nám do Českého Brodu.
 5. Znovu se dostává do popředí naše pátrání po starých sokolských dokumentech. Vzácné materiály z dob počátků našeho Sokola mají v kolínském státním archívu a tak se tam jedeme podívat.
 1. Naše sochy jsou hotové a připravené k instalaci. Ta by měla proběhnout 18. září. Sochy pak budou hned zahaleny a jejich slavnostní odhalení proběhne 20. října při oslavách 100 let republiky.
 2. V sokolovně proběhlo Mistrovství republiky invalidů ve stolním tenise. Na akci natáčela i Česká televize.
 3. Dáváme dohromady organizační zajištění přípravy tanečních hodin, zejména týmy na instalaci stolů a židlí a úklid nářadí.
 4. Posvícenská zábava je před námi. Organizační tým i požární hlídka jsou stanoveny.
 5. Oživili jsme jednání s hasiči ohledně instalace vjezdové brány. Máme návrh, jak bude brána vypadat, neoficielně schválený památkáři, pomalu je třeba začít tuto akci připravovat i administrativně.
 6. 100 let republiky se blíží, upřesňujeme úkoly a informace.
 1. Jsme před spuštěním nového cvičebního roku, uklízíme poslední prostory, omýváme nářadí a náčiní.
 2. Klub sokolských seniorů zahájí svoji činnost v měsíci říjnu, konkrétně třetí říjnovou středu. Na říjen bude připraveno promítání fotografií a filmů z XVI. Všesokolského sletu. Akce je samozřejmě přístupná pro kohokoliv.
 3. Podali jsme dvě žádosti o dotace vyhlášené městem Český Brod. jedná se o investiční a neinvestiční akce.
 4. V sále č. 6 bude provedena lehká oprava nátěrů stěny. Naši stolní tenisté zde opravdu cvičí velmi intenzivně… 🙂
 5. Výbor pokračuje v přípravě pořádání Oslav 100. výročí vzniku republiky. Toto téma nás patrně zaměstná delší dobu.

Výbor se poprvé sešel po prázdninové přestávce. K projednání toho bylo dost….

 1. První na řadu přišly dotace. Něco už bylo podáno a další zpracováváme, peníze potřebujeme…
 2. Cvičit se v sokolovně začne od druhého zářijového týdne, tedy od 10. září.
 3. V prvním zářijovém týdnu, konkrétně v úterý 4.9. v 18 hodin proběhne povinné školení BOZP pro všechny cvičitele, výbor i personál. Bez absolvování tohoto školení nebude možné v sokolovně pracovat!
 4. Bude třeba rozšířit naše požární hlídky. Jsou povinné při pořádání větších akcí a je nás málo. A tak je třeba se o tuto povinnost podělit i s dalšími.
 5. Noc sokoloven, akci pořádanou ČOS, tentokrát spojíme s naší Posvícenskou zábavou.
 6. Klub sokolských seniorů zahájí svoji poprázdninovou činnost až v měsíci říjnu.
 7. Každoroční úklidová brigáda, při které se čistí veškeré nářadí, náčiní, stoly a židle proběhne 27.8. v 17 hodin. Přijďte pomoc!
 8. Ve spolupráci s městem a dalšími organizacemi připravujeme velkolepé „Oslavy 100 let republiky“. Proběhnou v termínu od 20. do 25. 10. a v tomto týdnu se v sokolovně nebude cvičit.
 9. V sokolovně se i o těchto prázdninách samozřejmě pracovalo. Zvenčí stojí lešení a opravujeme poslední ze čtyřech stran sokolovny. Uvnitř jsme zapracovali na prostorech úklidu a šatny a v hlavním sále nám přibyli nová jevištní světla. Teď už si troufneme i na divadelní představení, jak brzy zjistíte.
 10. Veškeré podrobnosti o cvičení a dění v sokolovně najdete průběžně na našem webu.
Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Leden 2019
Po Út St Čt So Ne
« Pro    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
SponzořiPartneři