Z výboru

 1. Připravujeme blížící se Posvícenskou zábavu.
 2. Máme za sebou „Město v pohybu“ a nutno říci, že nás zájmem okolí moc nepotěšilo. Na veškerých pořádaných akcích, ať už to byl Hon na Širokka, Roztančené náměstí, přednášky i závěrečná Kutilka, to v podstatě zelo prázdnotou a nezájmem lidí o jakoukoliv pohybovou aktivitu. Je to škoda, ale je třeba s tím pro příště počítat a dle našeho názoru akci přesunout na vhodnější termín.
 3. Blíží se 8. říjen, Památný den sokolstva. Náš záměr na pouštění svíčiček po Šembeře ztroskotal na téměř suchém a zarostlém korytu potoka.
 4. Chystáme veřejnou identifikaci sokolských fotografií, které by měly spatřit světlo světa ve velké knize o českobrodském Sokole k jeho 150. výročí. Na řadě fotografií vůbec netušíme, kdo je zde vyfocen, či na jakém místě se tehdy fotilo. Proto bychom rádi oslovili nejen pamětníky z řad sokolstva, ale všechny, kdo měli své předky v Sokole, aby nám s identifikací památných dokumentů pomohli. Podrobnosti budou zveřejněny na webu i v ČBZ.
 5. Jestli vše dopadne tak jak si přejeme, začneme během měsíce října zateplovat fasádu nové budovy sokolovny ve dvoře. Je to úplně poslední strana, která není opravená.
 6. Částečná výměna okapů, které již neplní spolehlivě svoji funkci, proběhne na konci září.
 7. Od 1.10. začne fungovat zcela nový oddíl- Sebeobrana pro ženy. Myslíme si, že jde o užitečnou věc, protože mimo zlepšení fyzické kondice má každá žena mnohem větší šanci ubránit se případnému napadení či šikaně. Jsme zvědavi, zda si totéž budou myslet i ženy a na cvičení se přihlásí… 🙂
 1. Sokolovna začíná ožívat. V pondělí jsme přivítali nové prvňáčky a v pátek se rozjíždí první hodina kurzů tance a společenského chování. A další týden už jedeme naplno podle rozvrhu.
 2. Tradiční Mikulášská pro děti se uskuteční 2.12. od 16 hodin, turnaj ve stolním tenise 14.12. a Sokolský ples 21.3.
 3. Podali jsme žádosti na několik dotací a navíc jsme požádali i ČOS o příspěvek na náš 150letý almanach.
 4. Naše výstava o nejvýznamnějším českobrodském rodákovi, autoru naší sokolovny, prof. Janu Koulovi byla umístěna na schodiště ke knihovně v budově Informačního centra. Všichni tak mají ještě možnost si ji prohlédnout.
 5. Zdárně proběhlo školení BOZP pro všechny, kteří vyvíjejí v sokolovně nějakou činnost. Pro ty, kteří se dosud nevrátili z dovolených či jsou nemocní bude ještě jeden termín vyhlášen.

Po měsíční prázdninové pauze proběhlo první setkání výboru jednoty…

 1. 4.9. v 17.30 proběhne školení požárních hlídek – povinné pro všechny členy PH
 2. 4.9. v 18 hodin proběhne každoroční školení BOZP a PO povinné pro všechny cvičitele, pomahatele, členy výboru a pracovníky. Bez absolvování tohoto školení je vyloučené provozovat činnost v T. J. Sokol v jakékoliv ze jmenovaných funkcí či pracovního zařazení.
 3. Cvičební hodiny pro rok 2019-2020 budou zahájeny v pondělí 9. září. Cca na přelomu srpna a září by už měl být vyvěšen i aktuální rozvrh hodin, sledujte naše webové stránky.
 4. Posvícenská zábava proběhne v sokolovně 21.9.2019
 5. V týdnu od 9.9. proběhne celoměstská akce Město v pohybu, které se samozřejmě účastníme. Vyvrcholení proběhne v sobotu 14.9. na Kutilce, kde naše oddíly předvedou ukázky ze své činnosti.
 6. V rámci prázdninového klidu bylo v sokolovně zrestaurováno vstupní schodiště a provedena řada drobnějších oprav. Čeká nás ještě oprava krovů, výměna části okapů a pokud nám vyjde žádost o dotaci, tak i ještě jedna velká stavební akce, ale to ještě uvidíme. Máme také nově vymalován sál č. 6.
 7. Zlepšilo se i zázemí za sálem č.3. Dříve skladový prostor oddílu aerobiku se změnil na novou šatnu.
 8. V sokolovně proběhlo taneční soustředění za hojné účasti našich cvičitelů a dětských členů oddílu scénického tance a všestrannosti.
 9. Začíná velký úklid sokolovny včetně výškových čistících prací, mytí všeho co nám přijde pod ruku, nářadí, náčiní, stoly, židle atd. Rukou není nikdy dost, dobrovolníky s nabídkou pomoci čekáme na telefonu 734 230 970, ses. Farkasová.
 10. Co nás čeká v nejbližší době: od 9. do 14.9. Město v pohybu, 21.9. Posvícenská zábava.
 11. V delším časovém horizontu se můžeme společně těšit na Spirituál kvintet (15.10.) a 25. ledna s největší pravděpodobností přivítáme opět úspěšnou televizní Partičku.
 1. Skončil XII. sjezd ČOS a z něj vzešlo i nové vedení. Pro nás potěšující, že starostkou ČOS zůstala i nadále ses. Hana Moučková, se kterou má naše jednota dlouhodobé přátelské vztahy, a náčelnicí ČOS se nově stala náčelnice naší župy, ses. Anička Jurčíčková. Nejen těmto dvěma sestrám, ale celému novému vedení ČOS přejeme hodně elánu do pracovních úkolů, kterých má před sebou ČOS opravdu hodně.
 2. Od 5. do 10. srpna proběhne v sokolovně taneční soustředění, kterého se účastní i naši cvičitelé a členové našich oddílů.
 3. Stavební akce letošních prázdnin je zaměřena na naše vstupní schodiště, které volá po rekonstrukci. Pokud je nosná konstrukce pod schodištěm ve stejně špatném stavu jako byla pod vedlejším schodištěm, máme nejvyšší čas.
 4. Pokud vše dopadne jak si představujeme, mohli bychom ještě do konce roku opravit krov sokolovny.

Prázdniny se pomalu chýlí, je čas doplnit resty. Jedním z nich jsou i dva zápisy z výboru z června tohoto roku… 🙂

 1. Sál č. 6, kde se hraje zejména stolní tenis už není tak pěkný jak při zahájení činnosti. Malba díky sportovním kláním v pinčesu dostala poněkud zabrat. Domluva s dospěláky tohoto oddílu by měla vyústit v jeho vymalování, abychom se zase novými prostory mohli chlubit.
 2. Ve dnech 13. a 18.6. se v sokolovně budou konat Akademie obou našich základních škol. V tyto dny necvičíme.
 3. 15. října by k nám do sokolovny měla přijet legenda naší folkové písně – Spirituál kvintet. Koncert o to cennější, že bude patrně poslední. SK ohlásil po 60 letech své činnosti ukončení činnosti.
 4. Po opakovaném (ale jen mírném) úniku plynu u plynoměru, byl tento nejdříve přetěsněn a poté i vyměněn.
 5. Máme tři dlouhodobé dlužníky, kteří nereagují na žádné výzvy o doplacení. Nezbylo, než na ně podat žalobu… Věříme, že nikdo podobný se v budoucnu v našich řadách již neobjeví.
 1. V důsledku jiných záležitostí, které zaměstnaly členy výboru nad rámec jejich časových možností, se výbor rozhodl odsunout pořádání turistického pochodu „Pouť na Lipany“ až na příští rok. Mrzí nás to, ale na poslední chvíli se do této akce pouštět nechceme a raději rok počkáme.
 2. Druhý zářijový týden proběhne opět akce „Město v pohybu“. Dostali jsme v předstihu informace o akci a i když je to až v září, začínáme se připravovat už nyní.
 3. Agentura pořádající vystoupení M. Donutila v sokolovně jeho představení z důvodu malého zájmu zrušila a chce nový termín 22.10. s platností již zakoupených vstupenek. Tento krok šel zcela mimo Sokol, který nemohl toto nijak ovlivnit.
 4. ČOS má nové náčelnictvo. Těší nás, že novou náčelnicí ČOS se stala náčelnice naší župy Barákovy, Anička Jurčíčková. Moc gratulujeme a těšíme se, jak to teď bude v ČOS klapat… 🙂
 5. V krátkém časovém úseku jsme zaznamenali poměrně blízko sebe dvě havárie vody v suterénu. Je patrné, že tento úsek potrubí je na kraji své životnosti. V létě bude muset dojít k výměně potrubí.
 6. Sokol podal námitku proti návrhu změny regulativy na našem pozemku v rámci vytváření Regulačního plánu MPZ. Část našeho pozemku zde byla nesmyslně změněna do jiné kategorie, čímž by nám bylo znemožněno v budoucnu zde provádět některé aktivity. O naší námitce bude rozhodovat zastupitelstvo města.
 7. Město ukončilo I. etapu výstavby chodníku v Tyršově ulici. Etapa končí akorát u rohu sokolovny a týkala se našeho výjezdu a konce chodníčku na jejím boku. Měli jsme nějaké připomínky, ale jinak se po novém výjezdu jezdí daleko lépe.
 1. ZUŠ jsme prodloužili pronájem sálu č. 4 na další dva roky.
 2. 8.5. odjíždí autobus do Plzně na výstavu o Janu Koulovi.
 3. O den později, 9.5. proběhne v 17 hodin na hřbitově pietní vzpomínka na autora naší sokolovny Jana Koulu. V 18 hodin pak v KD Svět vernisáž výstavy o Janu Koulovi.
 4. 27.4. koncert Druhé trávy a Charleyho McCoye, příprava od 13,30.
 5. Zvažujeme instalaci zásobníků na mýdlo a elektrických osoušečů rukou namísto papírových ručníků.
 1. Výbor se poprvé sešel v novém složení. Respektive spíše ve starém, protože pouze dva členové výboru jsou noví. Víc v samostatném článku na webu.
 2. Byla provedena uzávěrka členských příspěvků za rok 2019. Všichni nepořádníci, kteří své příspěvky nezaplatili včas to budou mít nyní dražší o 10% za každý měsíc.
 3. Některé úkoly výboru byly nově rozděleny vždy mezi několik členů výboru. Jde například o příspěvky na web, do ČBZ, organizování akcí apod. Mělo by se tak tyto úkoly dařit lépe plnit, když se jim bude věnovat více lidí.
 4. Je před námi valná hromada župy. Do jejího představenstva vysíláme dva naše zástupce na činovnické funkce.
 1. Část výboru Sokola zhlédla s velkým nadšením výstavu o Janu Koulovi, kterou pořádá Západočeské muzeum v Plzni. Hned na místě byl domluven autobusový zájezd zájemců z Českého Brodu, který se uskuteční 8. května.
 2. Zaznamenali jsme hodně pochvalná hodnocení našeho Sokolského plesu. I my máme dojem, že ten letošní ples patří mezi nejlepší, které jsme v posledních letech pořádali. Věříme, že i ten příští bude stejně dobrý.
 3. Ze schůze cvičitelů vzešlo nové náčelnictvo, které povede cvičitele další tři roky. Novou náčelnicí se stala ses. Minaříková, místonáčelnice zůstala stejná, tedy ses. Cronier Leconte. U mužů je to naopak, z voleb vzešel nový místonáčelník, kterým je br. Blažek a nezměnila se pozice náčelníka, kterým je i nadále br. Petrásek. Všem zvoleným gratulujeme.
 4. Projednali jsme připomínky k tanečnímu kurzu a pokud to bude jen trochu možné, budeme se snažit uvést je do praxe již v nadcházejících tanečních.
 5. Výbor se zabýval nadcházející volební valnou hromadou a připravil vše pro její zdárný průběh. Valná hromada se koná 27.3. v 18,30 hodin v sále č.3.
 1. Příští pátek odjede delegace Sokola do Plzně prohlédnout si výstavu o Janu Koulovi. Výsledkem by měl být vypravený autobus z Českého Brodu pro zájemce o tuto zajímavou výstavu o českobrodském rodákovi.
 2. Máme za sebou hloubkovou kontrolu, kterou u nás provedli hasiči. Chtěli vidět spoustu papírů, podrobně prohlédli celý objekt sokolovny a výsledkem bylo, že máme vše v pořádku! Již dlouho se o tento stav snažíme, ale přece jen jsme se před takto rozsáhlou kontrolou trochu klepali… 🙂
 3. Výbor navrhuje vyslance jednoty do předsednictva župy Barákovy pro nadcházející volební období. Navrženými vyslanci jsou br. Firbas a ses. Farkasová. Jako náčelníka župy budeme navrhovat cvičitele naší jednoty br. Jarka Kučeru.
 4. 13.3. proběhne schůze cvičitelů s volbou nového náčelnictva pro roky 2019 -2022.
 5. Vypátrali jsme chalupu, kam jezdil náš Sokol po druhé světové válce na hory. Víc v samostatném článku.
 6. Školení cvičitelů v prvním březnovém víkendu máme zdárně za sebou. Vše dopadlo dobře, nikomu se nic nestalo a my mámě několik doškolených cvičitelů a několik nových pomahatelů.
 7. S koncem února měli mít všichni zaplacené členské příspěvky na rok 2019. Do 15. března ještě tolerujeme pozdní platbu bez 10% penále, ale pozdější platby už budou bez výjimek penalizovány.  8 dlužníkům, kteří nezaplatili ještě ani rok 2018, byla poslána poslední výzva k platbě s vyčísleným penále. Výše jejich příspěvků se tak velmi zvýšila. A pokud ani tentokrát v dané lhůtě nezaplatí, dojde i na soudní vymáhání. Nedá se nic dělat, i nám chodí složenky a faktury a nikoho nezajímá, že jsme nevýdělečná dobrovolná organizace.
Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Září 2019
Po Út St Čt So Ne
« Srp    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
SponzořiPartneři