Členské příspěvky se skládají z poplatku za členskou známku České Obce Sokolské a spolkového příspěvku Tělocvičné Jednoty Sokola. V roce 2017 a 2018 ještě navíc z mimořádné a pro všechny členy povinné „sletové“ známky v ceně 50,- Kč, jejíž cena se celá odvádí ČOS a slouží pro financování všesokolského sletu, který bude v roce 2018. Zároveň ČOS zvýšila cenu členské známky pro děti a seniory ze 100,- Kč na 200,- Kč a odvod z členských známek ze 30% na 40%. V souhrnu je tedy možné říci, že dospělí mají pro rok 2017 příspěvky dražší o 50 Kč, děti a senioři o 150,- Kč.

U oddílů, které jsou v Rozvrhu hodin označeny žlutou barvou, se navíc platí poplatek, který je vybírán individuálně cvičitelem oddílu. Tento poplatek není platbou Sokolu, ale platbou přímo cvičiteli za jeho profesionální odbornost. Informace o tomto poplatku dostanete přímo u cvičitele. Oddíly, které jsou v Rozvrhu hodin označeny zelenou a růžovou barvou, tento poplatek nevybírají a bez dalších finančních částek lze takto označených oddílů navštěvovat libovolný počet.

Po zaplacení členských příspěvků jsou možné dvě varianty získání členské známky:

a) v kanceláři T. J. Sokol si vyzvednout členskou a mimořádnou známku, které vám budou vylepeny po prokázání zaplacení členských příspěvků (předložením ústřižku složenky nebo výpisem z účtu) do přinesené členské legitimace.

nebo

b) odevzdáte členskou průkazku na hodině svým cvičitelům, kteří ji předají do kanceláře, kde po kontrole platby budou vylepeny obě známky a přes cvičitele se vám vrátí průkazka zpět.

Zároveň s vylepením proběhne kontrola členských průkazů. Upozorňujeme, že bez vylepené fotografie člena je průkaz NEPLATNÝ.

Otevírací doba kanceláře:

(individuální návštěvu nebo dotazy lze domluvit na telefonním čísle 777 279 243, ses. Raková)

Pondělí  8 – 12, Středa  8 – 12, Čtvrtek  17 – 18, Pátek  8 – 12

Věková kategorie Celková platba Složení příspěvku za 2. pololetí 2017
Známky ČOS + mimořádná Spolkový půlroční příspěvek T.J. 10 měsíců, 4 týdny v měsíci
Dospělí 18-65 1 450 500 + 50 900 1800/rok   180/měsíc 45/týden (hod)
Důchodci do 65 1 050 500 + 50 500 1000/rok  100/měsíc 25/týden (hod)
Senioři 65+ 750 200 + 50 500 1000/rok 100/měsíc 25/týden (hod)
Děti 0-18 850 200 + 50 600 1200/rok 120/měsíc 30/týden (hod)
Dospělí oddílu
Rodiče a děti
550 500 + 50 0
Přispívající člen
Děti a Senioři
250 200 + 50 0
Přispívající člen
Dospělí
550 500 + 50 0

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 30.9.2017.

Včasná platba členských příspěvků je základní povinností každého člena T. J. Sokol Č. Brod.

Při včasném nezaplacení členských příspěvků počítejte s penále ve výši 10% z celkové částky členských příspěvků za každý i zahájený měsíc prodlení. Zároveň je třeba vzít na vědomí, že při včasném nezaplacení členských příspěvků může dojít i k vykázání dlužníka z cvičebních hodin a to až do doby uhrazení příspěvků.

Odpracovaná brigádnická hodina – slevová částka 30Kč

Sleva za odpracované hodiny z brigádnické činnosti z předchozího období bude započtena do předpisu platby a příslušným členům bude oznámena výše platby snížená o slevu za odpracované hodiny.

Sleva za odpracované hodiny z brigádnické činnosti v průběhu roku 2017 bude vyúčtována a vyplacena na konci období.

Noví členové, kteří se stanou členy T. J. v průběhu roku, zaplatí příspěvek ve výši členské známky ČOS + mimořádné známky + poměrné části spolkového příspěvku za dobu členství v příslušném období (Počet měsíců členství x měsíční částka spolkového příspěvku T. J.)

Platební instrukce

Veškeré platby se posílají výhradně na účet T. J. Sokol Český Brod

0425850369/0800    vedeného u České spořitelny

Identifikační znaky platby:

  1. Variabilní symbol: Uveďte rodné číslo člena uvedené bez lomítka
  • Pozor uvádějte rodné číslo člena T. J., za kterého je poukazována platba, nikoliv rodné číslo osoby provádějící platbu!
  • Rodné číslo uvádějte ve tvaru RRMMDDNNNN
  • Pokud rodné číslo obsahuje na začátku nuly tyto v příkaze neuvádějte

      2. Zpráva pro příjemce:  Uveďte jméno a příjmení člena a název oddílu

  • Pozor opět uvádějte jméno člena za kterého je poukazována platba, nikoliv jméno osoby provádějící platbu!

Příklad platebního příkazu k úhradě:

Matka Marie Vonásková platí příspěvek ve výši 1450 Kč za svého syna Karla Vonáska, člena oddílu Všestrannosti dětí (Rodné číslo dítěte 090525/1234)

Příkaz k úhradě bude vypadat:

Účet k úhradě: 0425850369/0800
Částka: 1450 Kč
Variabilní symbol: 905251234
Zpráva pro příjemce KAREL VONASEK, VSESTRANNOST DETI
Uhraďte do: 30.9.2017

 

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Do oslav výročí zbývá:

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Červenec 2020
Po Út St Čt So Ne
« Čvn    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
SponzořiPartneři