Níže uvedené pokyny k platbě se netýkají členů, kteří mají již zaplacený celý kalendářní rok 2016!!!

Členské příspěvky se skládají z poplatku za členskou známku České Obce Sokolské a spolkového příspěvku Tělocvičné Jednoty Sokola.

U oddílů, které jsou v Rozvrhu hodin označeny žlutou barvou, se navíc platí poplatek, který je vybírán individuálně cvičitelem oddílu. Tento poplatek není platbou Sokolu, ale platbou přímo cvičiteli za jeho profesionální odbornost. Informace o tomto poplatku dostanete přímo u konkrétního cvičitele. Oddíly, které jsou v Rozvrhu hodin označeny zelenou barvou, tento poplatek nevybírají a bez dalších finančních částek lze takto označených oddílů navštěvovat libovolný počet.

Po zaplacení členských příspěvků je třeba si v kanceláři T. J. Sokol vyzvednou členskou známku, která vám bude vylepena po prokázání zaplacení členských příspěvků (předložením ústřižku složenky nebo výpisem z účtu) do přinesené členské legitimace. Zároveň s vylepením proběhne kontrola členských průkazů. Upozorňujeme, že bez vylepené fotografie člena je průkaz NEPLATNÝ.

Otevírací doba kanceláře:

(individuální návštěvu lze domluvit na telefonním čísle 777 279 243, ses. Raková)

Pondělí  8 – 12, Středa  8 – 12, Čtvrtek  17 – 18, Pátek  8 – 12

Platby za 2. pololetí jsou v následující výši:

Věková kategorie Celková platba za 2.pololetí Složení příspěvku
Známka ČOS Spolkový příspěvek T.J.
Dospělí 18-65 1 150 500 650
Důchodci do 65 750 500 250
Senioři 65+ 550 100 450
Děti 0-18 650 100 550
Dospělí oddílu
Rodiče a děti
500 500 0
Přispívající člen
Děti a Senioři
100 100 0
Přispívající člen
Dospělí
500 500 0

Členské příspěvky je nutné uhradit nejpozději do 30. září 2016.

Včasná platba členských příspěvků je základní povinností

každého člena T. J. Sokol Č. Brod.

Při včasném nezaplacení členských příspěvků počítejte s penále ve výši 10% z celkové částky členských příspěvků za každý i zahájený měsíc prodlení.

Odpracovaná brigádnická hodina – slevová částka 30Kč

Sleva za odpracované hodiny z brigádnické činnosti z předchozího období bude započtena do předpisu platby a příslušným členům bude oznámena výše platby snížená o slevu za odpracované hodiny.

Sleva za odpracované hodiny z brigádnické činnosti v průběhu roku 2016 bude vyúčtována a vyplacena na konci období.

Noví členové, kteří se stanou členy T. J. v průběhu roku, zaplatí příspěvek ve výši členské známky ČOS + poměrnou část spolkového příspěvku za dobu členství v příslušném období (Počet měsíců členství x měsíční částka spolkového příspěvku T.J.)

Platební instrukce

Veškeré platby se posílají výhradně na účet T. J. Sokol Český Brod

0425850369/0800

vedeného u České spořitelny

Identifikační znaky platby:

  1. Variabilní symbol: Uveďte rodné číslo člena uvedené bez lomítka
  • Pozor uvádějte rodné číslo člena T. J., za kterého je poukazována platba, nikoliv rodné číslo osoby provádějící platbu!
  • Rodné číslo uvádějte ve tvaru RRMMDDNNNN
  • Pokud rodné číslo obsahuje na začátku nuly tyto v příkaze neuvádějte

      2. Zpráva pro příjemce:  Uveďte jméno a příjmení člena a název oddílu

  • Pozor opět uvádějte jméno člena za kterého je poukazována platba, nikoliv jméno osoby provádějící platbu!

Příklad platebního příkazu k úhradě:

Matka Marie Vonásková platí příspěvek ve výši 1300 Kč za svého syna Karla Vonáska, člena oddílu Všestrannosti dětí (Rodné číslo dítěte 090525/1234)

Příkaz k úhradě bude vypadat:

Účet k úhradě: 0425850369/0800
Částka: 1300 Kč
Variabilní symbol: 905251234
Zpráva pro příjemce KAREL VONASEK, VSESTRANNOST DETI
Uhraďte do: 30.9.2016
1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Do oslav výročí zbývá:

Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Srpen 2020
Po Út St Čt So Ne
« Čvc    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
SponzořiPartneři