Dne 17. března 2016 se v 18 hodin koná volební Valná hromada, na které budou voleni členové nového výboru, který povede naši jednotu další tři roky, členové kontrolní komise, delegáti a vyslanci na VH župy Barákovy a zástupci do odborných útvarů ČOS.

Nový výbor T. J. bude sestaven z celkem 13 funkcí, VH zvolí 11 z nich. Náčelnici a náčelníka, kteří byli zvoleni ve cvičitelských sborech, vezme VH pouze na vědomí.

VH bude tedy volit své zástupce na tyto výborové funkce:

 • starosta
 • místostarosta
 • jednatel
 • vzdělavatel
 • hospodář
 • vedoucí odboru sportu
 • 5 členů výboru, kteří budou pověřeni určeným úsekem práce ve výboru

Podle Směrnice č.2/2013, část I., článek č. 2.  připraví před skončením funkčního období výbor jednoty návrh kandidátek pro volby činovníků.

Kandidovat do nového výboru může každý člen T. J., pokud splňuje zákonné podmínky pro výkon příslušné funkce podle čl. 5.2.2. Stanov:

 • je plnoletý
 • má splněné své členské povinnosti (např. zaplacené členské příspěvky za letošní rok i roky minulé – pokud byl členem T. J., má platný členský průkaz s vylepenou známkou)
 • morální a občanská bezúhonnost, zkušenosti a odbornost, osobní vztah k Sokolu
 • podá včas a řádně svoji kandidaturu do výboru v písemné formě stávajícímu výboru, a to nejpozději do 14. března 20 hodin (poslední zasedání stávajícího výboru od 19 do 20 hodin), ve které představí sebe a svoji představu o jeho práci ve výboru jednoty. Ta musí být zaměřena na chod a provoz celé jednoty.
 • v kandidatuře bude dále jasně uvedeno, o jakou funkci ve výboru (viz výše) se uchází a jaké má kvalifikační předpoklady pro výkon funkce na kterou kandiduje.

Kandidát na jakoukoliv funkci v novém výboru je srozuměn s čl. 5.3.4. Stanov a s pravidly stanovenými současným výborem, závaznými pro všechny uchazeče o práci v novém výboru. Jejich cílem je zefektivnit práci výboru jednoty, omezit absence členů výboru či neplnění jejich povinností, které na sebe svojí kandidaturou dobrovolně berou.

Každý uchazeč o práci ve výboru si je vědom, že:

 • Přijetím funkce ve výboru T. J. na sebe každý zvolený člen bere značnou odpovědnost. V souladu s Novým občanským zákoníkem jsou všichni členové výboru zapsáni na Rejstříkovém soudu a jako takoví jsou i trestně-právně odpovědní za provoz a hospodaření jednoty se všemi důsledky, které z jejich jednání vyplývají.
 • Práce ve výboru jednoty byla, je a bude časově náročnou činností na úkor svého volného času a svých rodin. Vzhledem k záměru zvýšení efektivity práce nového výboru je třeba počítat s tím, že patrně bude časově ještě náročnější než v minulosti.
 • Výbor jednoty zasedá pravidelně každé dva týdny ve večerních hodinách a je samozřejmou povinností člena výboru účastnit se jeho zasedání po celou dobu jednání (mimo výjimečných událostí)
 • Práce ve výboru jednoty spočívá v soustavné a pravidelné činnosti pro rozvoj celé jednoty, bez preferování jakékoliv dílčí skupiny či oddílu.
 • Každý člen výboru bude vykonávat i další činnost, potřebnou pro zdárný chod T. J. Touto činností se rozumí například problematika dotací, revizí, administrativních úkonů, úkonů souvisejících s provozem budovy a jejích oprav, fyzickou přítomností na potřebných jednáních a školeních na župě či v sokolovně atd.
 • Veškerou činnost ve výboru jednoty odvádí člen výboru zdarma a bez nároku na honorář (proplaceny mohou být pouze prokazatelné a odůvodněné náklady).
Sledujte nás
Oznámení
Historie příspěvků
Červen 2019
Po Út St Čt So Ne
« Kvě    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
SponzořiPartneři