Na webových stránkách – v sekci Rozvrh hodin – je dostupná první verze aktuálního „Rozvrhu hodin pro cvičební rok 2016 – 2017“. Rozvrh ještě určitě čekají nějaké změny, protože zatím nejsou známé rozvrhy ve školách. Ty jsou podstatné nejen pro děti, ale i pro některé naše cvičitele, kteří jsou zaměstnáni jako učitelé. Budeme se ale snažit, aby těch změn bylo co nejméně. Každopádně tuto rubriku průběžně sledujte. Cvičit začínáme 5. září.

Milí členové naší T. J., rodičové našich dětských členů, vážení přátelé a příznivci českobrodského Sokola.

Prázdniny se pozvolna chýlí ke konci a nový cvičební rok je přede dveřmi. V souvislosti s jeho začátkem se toho již hodně událo, ale ještě i stane. Některé zavedené věci přestávají platit a naopak některé nové platit začnou. Týká se to nejen cvičebních hodin, kde dojde k určitým obměnám jak ve skladbě hodin samotných, tak i v cvičitelských vedeních, ale i některých organizačních pravidel i povinností členů. O všem se samozřejmě podrobně dozvíte zde, na našich stránkách, našich vývěskách, a budete také informováni mailem (tedy, pokud ho na vás máme a je platný!).

Pro začátek si můžeme alespoň říct, že začínáme cvičit 5. září.

Ke konci srpna proběhne úklid celé sokolovny včetně výškového úklidu a mytí nářadí. O termínu vás budeme informovat mailem a byli bychom rádi, kdybyste nám přišli pomoci.

V září se samozřejmě rozjedou i tradiční Taneční kurzy, pokyny k nim budou uveřejněny v sekci „Taneční“. (Kde taky jinde, že?)

22. září si zopakujeme loňskou úspěšnou „Noc sokoloven“. Tentokrát žádnou další historickou oponu křtít nebudeme, ale oslavíme tuto akci koncertem folkové legendy – do Brodu nám přijedou zahrát a zazpívat českobudějovičtí Nezmaři, jedna z našich  nejlepších folkových kapel. Máte se opravdu na co těšit. Lístky budou ke koupi v kanceláři Sokola a na náměstí v drogerii u Vondrysů.

24. září pak proběhne každoroční Posvícenská zábava.

A začíná říjen a s ním hned 1.10. Beánie českobrodského gymnázia a o týden později celovíkendové školení našich cvičitelů.

Vidíte sami, že akcí je hned na začátku cvičebního roku docela dost – a to se leccos ještě chystá! Pojďme se teď také podívat, co se přes léto dělo v sokolovně.

20151223_120637

Ačkoliv se zde o prázdninách necvičilo – nepočítám-li neustále a za všech okolností trénující stolní tenisty – jistě jste některé události okolo sokolovny zaznamenali. Opět o nich zde najdete podrobné samostatné články, prozatím si je jen stručně shrňme: máme kompletně zrestaurované druhé vstupní dveře a nemusíme se bát, že procházejícím spadnou na hlavu. Střecha sokolovny osiřela. Chybí na ní naši čtyři gryfové, kteří zde nemohli pro svůj žalostný stav nadále zůstat. Jsou nyní v depozitu v Zalešanech, a protože je jejich stav opravdu špatný, vypadá to, že se na střechu zpět vrátí jejich nově zhotovené kopie – ale to ještě bude dlouhá cesta… Sokolovna je pod lešením a pracuje se na nové fasádě za víc než jeden milion korun. Budova dostane po víc než století zpět své původní fasádní zabarvení, takže bude trochu jiná než jsme zvyklí. Fasáda se bude renovovat cca do konce září, proto nabádáme ke zvýšené opatrnosti při procházení okolo… 🙂

Ale ta úplně největší akce se teprve rozjíždí. A jestli vše dobře dopadne, budeme mít na konci tohoto roku úplně nový cvičební sál spolu s celým sociálním zázemím! Sál se bude nacházet v suterénu pod sálem č.3 a chodit se do něj bude zadem ze dvora. Věc, o kterou jsme tak dlouho usilovali pomocí všech možných dotací a grantů se stala skutkem v momentě, kdy nám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sdělilo, že od nich dotační peníze letos dostaneme. Právě v těchto dnech jsme  na MŠMT odevzdali stoh veškerých dokumentů, potvrzení, výpisů a povolení a věříme, že tedy již nic nebrání začít pracovat. Tato stavba bude stát téměř dva a půl milionu korun a je to tedy zřejmě i největší investiční akce našeho Sokola od doby jeho obnovení.

Věřte, že jsou to pro nás nejen časově dost náročné prázdniny, tak nám držte palce!

Hezký zbytek prázdnin a úspěšný vstup do nového cvičebního roku všem!

Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod

O víkendu 25.–26. června se v Praze-Veleslavíně konal 11. sjezd České obce sokolské, který bilancoval práci ČOS v uplynulém tříletém volebním období a stanovil úkoly a cíle na následující tříleté období.

Po slavnostním zahájení pozdravil účastníky vrcholného sokolského jednání předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který se Sjezdu zúčastnil mezi hosty. Ve svém vystoupení mimo jiné hovořil o situaci v současném českém sportovním prostředí a významném místě ČOS, které v něm zaujímá, zejména v oblasti sportu pro všechny. Ze záznamu pozdravila Sjezd paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, která mimo jiné vysoce ocenila práci starostky ČOS Hany Moučkové v Národní radě pro sport, která je poradním orgánem ministryně. Hana Moučková je místopředsedkyní této rady.

V první den jednání Sjezdu byly na programu zprávy starostky o činnosti za období 2013–2016, zprávy programových a odborných útvarů a o propagaci. Druhý tématický blok sobotního jednání byl věnován ekonomice ČOS; byly předneseny zprávy o hospodaření – hlavní činnosti a hospodářské činnosti, hovořilo se rovněž o problematice podílu ČOS na státních dotačních titulech a jejich posílení.

11-sjezd-cos-018

V podvečer prvního dne jednání Sjezdu se sešel na svém 1. zasedání Výbor ČOS, který zvolil nové Předsednictvo ČOS. Starostkou České obce sokolské byla zvolena Hana Moučková, 1. místostarostou Oldřich Lomecký a místostarostou Miroslav Kroc. Jednatelem ČOS byl zvolen Josef Těšitel. Členy Předsednictva jsou dále náčelník ČOS Petr Svoboda, náčelnice ČOS Lenka Kocmichová, předseda Odboru sportu ČOS Petr Syrový a vzdělavatel ČOS Zdeněk Mička, kteří byli zvoleni již na květnovém jednání těchto programových útvarů. Dalšími členy třináctičlenného Předsednictva ČOS byli zvoleni Jiří Juřena, Martin Vlk, Pavel Kramoliš, Martin Zuzaňák a Jakub Otáhal.

Zatímco sobota byla věnována hodnocení uplynulého období, v neděli se hovořilo o úkolech a cílech v období nadcházejícím. Starostka České obce sokolské Hana Moučková mimo jiné uvedla, že je třeba pokračovat v nastavené koncepci jak vně, tak dovnitř spolku. V této souvislosti hovořila o pokračující spolupráci se sportovními, společenskými a dalšími organizacemi, o spolupráci se zahraničími organizacemi, zabývala se vnitrospolkovými vztahy, zajištěním ekonomické stability a dalšími tématy. V závěru konstatovala: „Máme lidský potenciál, máme invenci, máme zázemí. Využijme toho!“

11-sjezd-cos-016

Sjezd se rovněž zabýval problematikou související s přípravami a provedením XVI. všesokolského sletu 2018 a mimo jiné vybral a schválil koncept vizuální komunikace pro XVI. všesokolský slet. Dále se zabýval problematikou Stanov, jejichž novelizovanou podobu schválil.

Sjezd zvolil sedmičlennou Kontrolní komisi ČOS, jejímž předsedou se stal Jan Materna. Jejími dalšími členy jsou Alena Dvořáková, Vladimír Vlk, Milan Duda, Anna Voslařová, Jozef Šabla a Vít Musil.

Výsledky svého jednání – projednaná témata, schválené cíle a úkoly na následující tříleté období ad. – zakotvil 11. sjezd ČOS ve svém usnesení, které bylo přijato na závěr jeho nedělního jednání.

Informace o 11. sjezdu ČOS v metropolitní TV zde:

http://www.prahatv.eu/zpravy/archiv/1///clanek/2690/2690-na-11-sokolskem-sjezdu-se-volilo-nove-vedeni

 

20160609_154724 20160609_161019 20160609_161031 20160609_161342 20160609_161628 20160609_161820

Ve spolupráci se spolkem Českobroďák a městem Český Brod jsme po nějaké době opět uspořádali další z Kurzů první pomoci. Tentokrát jsme se zaměřili na první pomoc u dětí. V přes dvě hodiny trvajícím semináři, vedeném profesionálním záchranářem Janem Veselým, se přítomní dozvěděli spoustu užitečných rad, co a jak dělat v případě nejrůznějších situací, které si nikdo zažít nepřeje, ale které se prostě stávají a stát se mohou Celý příspěvek

IMG_0284 IMG_0256 IMG_0272 IMG_0273 IMG_0274 IMG_0278

Kdo si prohlédl první fotografie výše či kdo četl náš článek v březnovém Českobrodském zpravodaji, ten už asi pochopil, kdo gryfové jsou. Pro všechny ostatní si řekněme, že GRYF je bájný tvor, jehož mytologický původ sahá přinejmenším do 3. tisíciletí př. n. l. Často je zobrazován se lvím trupem, zadníma nohama a ocasem, a s orlí hlavou, krkem, křídly a pařáty. Gryf byl ochráncem zlatých pokladů a dolů v oblasti Střední Asie.

Pokud si ale v souvislosti s gryfy myslíte, že se v sokolovně skrývá zlatý poklad či zlatodol, budete zklamáni. Kdyby zde totiž takový poklad byl, už dávno bychom do něj sáhli, protože sokolovna stále potřebuje notné finanční injekce, které horko těžko sháníme pomocí různých grantů a dotací. Zamyslíme-li se nad tím, proč tedy naši sokolovnu hlídají sochy hned čtyř gryfů, když zde zlatý poklad nemáme, na vchod do žádného dolu jsme také zatím nenarazili a navíc se Český Brod nenachází ani v oblasti Střední Asie, vyjde nám z toho téměř s jistotou, že zlatým pokladem Celý příspěvek

IMG_0627 IMG_0625IMG_0626IMG_0586IMG_0594IMG_0600

Komise pobytu v přírodě OV ČOS vyhlásila pro mezisletové období 2013 – 2017 celorepublikový projekt s názvem „U nás v Sokole“. Je to akce, která se koná pouze dvakrát v roce – na jaře a na podzim – jejímž cílem je seznámit sokolskou i nesokolskou veřejnost nejen s činností vybrané jednoty, ale i s prostředím, ve kterém se místní sokolové pohybují, sportují a žijí.
Vzhledem k celorepublikovému zaměření akce a k její půlroční frekvenci je jasné, že není mnoho jednot, které dostaly – či ještě dostanou – příležitost předvést nejen členům Sokola z celé země, ale i široké veřejnosti vše, co stojí za pochlubení. A nemusí jít jen o sportovní aktivity – leckterá sokolovna je sama o sobě architektonickým unikátem, a ve městě či jeho okolí, kde jednota žije, se mnohdy nalézají významné památky, ať už kulturní či přírodní.
Takovou příležitost dostala i naše Tělocvičná Jednota Sokol Český Brod. Sice původně až na podzimní termín, ale vzhledem k tomu, že jarní termín byl pro odmítnutí pořádání ostravskou jednotou ohrožen, souhlasili jsme nakonec s tím, že se ho ujmeme a tuto akci zvládneme uspořádat o půl roku dříve. A to se také stalo…

IMG_0585 IMG_0588 IMG_0592

Od celorepublikové akce jsme si slibovali Celý příspěvek

Sledujte nás

Oznámení

Historie příspěvků

Srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
« Čvn    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

SponzořiPartneři