Prosíme, podpořte děti v oddílech všestrannosti T. J. Sokol Český Brod.

Zapojili jsme se do projektu Penny „Hýbeme se hezky česky“, ve kterém můžeme získat až 15 000,- Kč na nové vybavení právě pro naše sokolské děti. K tomu potřebujeme Vaši pomoc! 

Stačí když v období od 3. do 30. 6. budete jednou denně hlasovat na www.hybemesehezkycesky.cz 

Na těchto stránkách ťukněte, prosím, na horní liště na hlasování a zadejte směrovací číslo Českého Brodu (282 01) a vyberte T. J. SOKOL ČESKÝ BROD – VŠESTRANNOST a dejte hlas. Pokuste se to, prosím, dělat každý den až do 30.6. Jedině tak máme šanci postoupit do dalšího kola. 

 

Hlasovat může každý, zapojte celou rodinu, přátele a klidně i sousedy 🙂 Jen díky Vám máme šanci uspět. Děkujeme!

Děti z oddílů všestrannosti a cvičitelé T. J. Sokol Český Brod   

 

Po částečném rozvolnění vládních opatření a následném svolaném jednání cvičitelů Sokola chceme informovat rodiče našich dětských členů o tom, že v Sokole znovu začínáme cvičit.

Kde? Zatím nemůžeme sportovat v sokolovně, pro kterou nyní platí jen těžko splnitelná pravidla, a proto jsme se domluvili s ředitelstvím 1. ZŠ na využívání jejich basketbalového venkovního hřiště u nové budovy 1. ZŠ v nemocničním areálu (vchod z Bezručovy ulice). Čas, který je zde pro nás k dispozici je úterý nebo pátek.

Protože většina dětí je ve škole testována v pondělí a vládní opatření nařizuje test starý max 72 hodin, školní testování k prokázání bezinfekčnosti by v případě pátečního cvičení nestačilo.

Proto cvičení všestrannosti žactva, které navštěvuje podstatná část dětských členů, začalo za současných podmínek probíhat v úterý od 16 do 17 pro děti 6 – 10 let a od 17 do 18 pro děti/mládež 10 – 17 let. Toto cvičení je otevřeno pro všechny dětské členy Sokola z jakéhokoliv oddílu! Mohou se ho tedy zúčastnit nejen děti, které navštěvují hodiny všestrannosti, ale také ty, které navštěvují jiné oddíly Sokola (stolní tenis, sebeobrana atd.)

Cvičení předškoláků začíná ve čtvrtek 20. května od 17 do 18 hodin na venkovním hřišti u hlavní budovy 1. ZŠ (vchod z Žitomířské ulice)

Při dodržení podmínek může sportovat venku až 30 osob. Děti a mládež, které navštěvují jakýkoli oddíl T. J. Sokol Český Brod a mají řádně zaplacené příspěvky na rok 2021, tedy dorazí rovnou do areálu 1. ZŠ, a to vždy 15 minut před začátkem hodiny. Je třeba si s sebou přinést čestné prohlášení o absolvování testu na Covid-19 s negativním výsledkem (viz příloha níže), které musí být vyplněné a podepsané zákonným zástupcem. Před začátkem hodiny čestné prohlášení vybere cvičitel (založí si jako docházku i pro případnou kontrolu – povinnost dle vládního nařízení). Po vydezinfikování rukou děti mohou vstoupit na hřiště. Je třeba již přijít ve sportovním oblečení i ve sportovních botách, neboť není možné využívat žádné šatny, a ani WC. V případě deštivého počasí se cvičení nekoná.

V případě, že cvičenec s sebou nebude mít podepsané a vyplněné čestné prohlášení, nebude se moci hodiny zúčastnit. 

Cvičitelé budou rovněž před hodinou testováni.

Zahájení všestrannosti žactva (6–10 a 11–17 let): od úterý 11. května 2021 

Zahájení všestrannosti předškoláků (3–6 let): od čtvrtka 20. května 2021 

Předpokládané ukončení cvičení před prázdninami je 24. června 2021

V případě jakýchkoli změn budete informováni mailem.

Těšíme se na Vaše děti moc a moc … viru zmar a nazdar 😊 

                za T. J. Sokol Český Brod

Diana Minaříková, náčelnice T. J., a tým cvičitelů 

 

Čestné prohlášení možno stáhnout zde:  Čestné prohlášení o absolvování testu na Covid

Jelikož jsme se při letošních omezených Velikonocích nemohli svou velikonočně jarní výzdobou ani kulinářskými výtvory pochlubit tradičním koledníkům, chtěli jsme to umožnit alespoň sokolskou velikonoční výzvou. Prostřednictvím online galerie tak účastníci nechali nahlédnout do svých vyzdobených zahrádek a domovů a návštěvníci mohli ochutnat lákavé velikonoční dobroty alespoň očima. Někteří přidali i jarní sportování.

Všem zúčastněným děkujeme a přejeme nám všem, abychom ty příští Velikonoce mohli zažít už zase tradičně všemi smysly!

Zaslané příspěvky můžete zhlédnout zde:  https://photos.app.goo.gl/MFc8kdTZX7E8dkBQ7

 

Zimní sokolská soutěž o nejkrásnější výtvarné ztvárnění bájného gryfa zná své vítěze. Nelehkým, ale zároveň milým úkolem čtyřčlenné poroty složené ze členek výboru T. J. Sokol Český Brod a vyučující výtvarného oboru ZUŠ Český Brod bylo vybrat ty nejlepší práce zaslané do naší online galerie 52 účastnicemi a účastníky. Velice oceňujeme takto široké zapojení nejen žáků výtvarného oboru ZUŠ, ale i dětí z řad členů Sokola či široké veřejnosti, nejmladší soutěžící bylo pouze 5 let.

Soutěž byla rozdělena do několika kategorií zohledňujících věk dětí a také skutečnost, zda jsou žáky výtvarného oboru. Jsme rádi, že se zapojili i studenti speciální střední školy s postižením a také pro ně vznikla jedinečná kategorie. Impozantní gryfové z papírové mozaiky se utkali s gryfy rozpínajícími křídla vyvedená temperovými či vodovými barvami, v klání nezaostali ani bájní tvorové s rysy ostře taženými tužkou, lítou bitvu sledovali ale i gryfové mírumilovní v duhových barvách pastelek…

Vyhlášení výsledků soutěže mělo být součástí oslav 150 let existence sokola v Českém Brodě, vzhledem k současné situaci, kdy je jakákoli hromadná akce stále v nedohlednu, jsme se však rozhodli pro virtuální způsob zveřejnění. Sladká odměna čeká na autory všech zaslaných prací, nová sokolská trička, jak jinak než s gryfem, si převezmou vítězové každé z kategorií. Čas a místo předání zveřejníme na našich stránkách nebo sdělíme prostřednictvím vyučujících v ZUŠ, jakmile to nařízení umožní.

Soutěž připravila sestra Jitka Crosnier Leconte a velký dík patří především Lucii Ulíkové a Zdeně Charvátové, vyučujícím výtvarného Continue reading

Jaro je tady, zajíčci vyskočili ze svých pelechů, zaběhej a zaskákej si jako oni.

Než si budeme moci opět všichni společně zacvičit v sokolovně, budeme rádi, když do naší sokolské galerie pošlete fotky toho, jak cvičíte venku.

Ale máme tu ještě výzvu pro všechny tvořivce, ale i gurmány.

Do velikonoční sokolské galerie můžete také posílat fotografie vlastní tvořivosti v duchu Velikonoc: kraslice, pomlázky, velikonoční výzdoba, kulinářské výrobky…

Své fotografie (max. 5) můžete vkládat do 11.4.2021 na https://photos.app.goo.gl/…BQ7

 

Nějak nám vypadlo pokračování stručné historie českobrodského Sokola, které jsme zde na stránkách začali zveřejňovat loni na podzim. Napravíme to teď. První dvě části si můžete nalistovat ve starších příspěvcích na hlavní stránce webu nebo v odkazu „Historie“.

Potřetí se tedy společně podíváme na zajímavé události, u kterých byl – či které potkaly – českobrodský Sokol. Navážeme na minulou část, která skončila rokem 1919…

1920 – rok 50. výročí založení Sokola v Českém Brodě.

27. června 1920 – došlo na českobrodském nádraží k strašlivé železniční tragédii. Nákladní vlak od Prahy, kterému nefungovala automatická brzda, najel v českobrodské železniční stanici na stojící osobní vlak se sokolskými výletníky z Moravy a Slovenska, kteří do Prahy jeli shlédnout VII. všesokolský slet. Tragická srážka si vyžádala pět obětí, jejichž pohřeb proběhl v sokolovně, dvacet devět těžce zraněných a třicet tři zraněných lehce. Vzdát poctu obětím přišlo na deset tisíc lidí.

14. srpna 1920 – byl v sokolovně zprovozněn první biograf na území našeho města. Český Brod v té době ještě nebyl vůbec elektrifikován, ale díky dynamu a také uhelné kotelně ve vedlejším domě, kde se elektřina vyráběla a kabelem vedla do sokolovny, měl Sokol vlastní elektrické osvětlení. První veřejná projekce proběhla přesně v den slavnostního otevření sokolovny v roce 1885, tedy 14. srpna. Smysl pro detail našim sokolským předkům rozhodně nechyběl…

31. prosince 1922 – byla matrikářem jednoty provedena velmi podrobná a zajímavá statistika. Z ní vyplynulo, že k 31. prosinci 1922 má jednota 404 mužů, 149 žen, tedy 553 dospělých členů. K tomu 125 žáků, 142 žákyň, 50 dorostenců a 45 dorostenek. To je celkem 915 (!) sokolských duší. Vzhledem k faktu, že počet obyvatel Českého Brodu činil tehdy 4455 osob, tvořila členská základna jednoty 20,5% z celkového počtu českobrodského obyvatelstva. Členem Sokola byl tedy tehdy každý pátý obyvatel města. To byly časy…

21. února 1923 – jednota se zúčastnila pohřbu dr. Aloise Rašína, prvního ministra financí a jednoho z „mužů 28. října“.

1923 – ČOS uspořádala v tomto roce velkou loterijní akci za účelem získání prostředků pro opravy Tyršova domu. Českobrodská jednota obdržela 1.220 losů, které rozprodala a výtěžek ČOS zaslala. Zajímavé je, že ani na jeden z tak velkého množství losů nikdo nic nevyhrál…

1925 – v sokolské zahradě (dnes radniční) vedle sokolovny bylo zřízeno letní kino.

1927 – ukončil svoji náčelnickou kariéru v jednotě br. Rudolf Říha st. Náčelníkem jednoty byl rekordních 28 let. V tomto roce došlo také k zakoupení pozemku pro sokolské letní cvičiště, ke kterému byly v pozdějších letech ještě další části pozemků přikoupeny. Jednalo se o dnešní Kutilku. Za zmínku stojí i dva filmy z tohoto roku, které si Sokol nechal natočit ku příležitosti oslav 40. výročí česko-amerických závodů, které proběhly v Brodě v roce 1887. Filmy jsou nejen o Sokolu samotném, ale i o našem městě a je na nich mnoho zajímavých záběrů, které velmi dobře dokládají, jak naše město vypadalo téměř před sto lety.

1929 – jednota se v hojném počtu zúčastnila Continue reading

Jsme velmi příjemně překvapeni, že vyhlášená dětská soutěž o nejhezčího gryfa má tak pozitivní ohlasy. Vzhledem k tomu, že se nám přihlásili další zájemci, rozhodli jsme se tuto soutěž prodloužit do 15. března.

Pravidla zůstávají stejná, své práce můžete přímo vložit do galerie – viz odkaz níže – a nebo zaslat na mail uvedený na plakátku níže.

Prosíme uvést, celé jméno, věk, formát, technika, žák/yně výtvarného oboru ZUŠ ANO-NE, kontaktní e-mail na rodiče.

Zasláním práce do soutěže účastník souhlasí s jejím zveřejněním včetně svého jména, a to v uvedené galerii, na stránkách T. J. Sokol Český Brod, jeho FB profilu, stránkách města Český Brod, případně v Českobrodském zpravodaji. Prosíme svá díla pečlivě uschovejte, až to situace dovolí, rádi bychom z nich uspořádali velkou výstavu v sokolovně.

Kdo by se chtěl podívat na již zaslané práce nebo přímo své dílo vložit, může kliknout na tento odkaz:  Sokol Český Brod – Gryf soutěž 2021 – Fotky Google

 

Letošní biatlonová sezóna je v plném proudu a nejinak tomu bylo ve čtvrtek 18. února v Českém Brodě. V Jiráskových sadech u Pivovarského rybníka se konal netradiční Sokolský biatlon a všichni účastníci museli být nejen rychlí, ale také přesní.

Celkově se akce zúčastnilo 25 dětí, nejmladší dvouletý chlapeček a holčička, které doprovodila maminka a tatínek a nejstarším bylo 14 let. V rámci cca 700 metrů dlouhého okruhu čekala na účastníky závodu dvě střelecká stanoviště (shazování plechovek tenisovými míčky), přičemž, kdo netrefil dělal na jenom stanovišti dřepy a na druhém obíhal trestná kolečka jako při pravém biatlonu.

V cíli všechny děti obdržely zaslouženou odměnu, protože i v nepříznivé době udělaly něco málo pro své zdraví a duševní pohodu.

Děkujeme všem za účast. Diplomy budou zaslány emailem.

Vážené sestry a bratři, vážení rodiče.

V důsledku neprodloužení nouzového stavu v této chvíli panuje určitá právní nejistota ohledně dalšího vývoje. Vzhledem k tomu, že jsme již zaznamenali první dotazy, co vše bude od nadcházejícího pondělí zpřístupněno a jaké činnosti se budou moci opět v sokolovně provozovat, vydává T. J. Sokol Český Brod toto prohlášení:

Politická neshoda na charakteru protiepidemiologických opatření nijak nesnižuje riziko způsobené epidemií, počet nakažených je neustále ve vysokých číslech, nemocnice jsou na hraně své kapacity a okolo nás hrozí další, ještě nakažlivější mutace koronaviru.

V souladu se stanoviskem starostky ČOS i zdravým rozumem, a bez ohledu na to, zda politická reprezentace v některém směru částečně uvolní dosavadní zákaz sportovní činnosti, T. J. Sokol Český Brod oznamuje, že v dohledné době zůstává ve stejném režimu jako dosud. Tedy, že sokolovna zůstane i přes eventuální částečné rozvolnění zavřená pro veškerou sportovní činnost a českobrodský Sokol nebude vyhledávat žádné mezery v nařízeních, které by alespoň částečné provozování sportovní činnosti umožnily. Tento stav bude trvat až do doby, kdy nebezpečí nákazy bude natolik eliminováno, že se vnitřní sportovní aktivity stanou bezpečnými. Děkujeme za pochopení.

Ing. Jaroslav Petrásek, jednatel a náčelník T. J. Sokol Český Brod

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Sledujte nás

Oznámení

Historie příspěvků

Červen 2021
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Sponzoři

Partneři