Informace e-mailem

Přeji si dostávat upozornění na nové články na webu

Dnes, 2. dubna 2020, je nám přesně 150 let. Právě 2. dubna 1870 byla Janem Weidenhofferem, Antonínem Šedivým, Vojtěchem Heimem, Jindřichem Duškem, Václavem Knížkem, Richardem Křepinským a dalšími založena v Českém Brodě sokolská jednota. Zakládajících členů bylo celkem 32, činných 81. Na obrázku je vidět část úplně prvního abecedního seznamu členů českobrodského Sokola. Ten byl zhotoven na ustavující schůzi dne 26. května 1870, na které bylo zvoleno i jeho první vedení: starostou se stal Jan Weidenhoffer, místostarostou a náčelníkem Dr. František Šimek.

Sto padesát let je číslo úctyhodné a o takovém výročí by se mělo psát s nadšením a velkou radostí. Jenže ono to není vůbec veselé psaní, jak by se na takové výročí slušelo. Zvlášť když víte, že když má u nás Sokol ve výročí padesátku, je to vždycky průšvih. Nevěříte? Tak čtěte dále…
V roce 1920 slavil Sokol své 50. výročí. Toho roku se v Praze konal VII. Všesokolský slet. Při dopravě účastníků a návštěvníků sletu došlo na českobrodském nádraží 27. června k tragickému železničnímu neštěstí. Nákladní vlak od Prahy, jehož automatická brzda nefungovala, najel v českobrodské stanici na osobní vlak se sokolskými výletníky z Moravy a Slovenska. Pět osob zaplatilo srážku životem. Pohřeb obětí se konal v sokolovně. Ze sokolovny pak kráčel smuteční průvod přes náměstí za účasti stovek obyvatel na nádraží. Zde byly rakve s ostatky naloženy na vl

 

Roku 1970 by českobrodskému Sokolu bylo 100 let. Kulatější výročí neexistuje. Jenže oslava nebyla žádná, protože neexistoval v té době ani Sokol. Pokus o jeho obnovu v roce 1968 skončil neúspěchem, zelenou naopak dostal „pendrekový zákon“ a proces normalizace…
A letošní stopadesátka? Přípravy v plném proudu, zajištěna a obstarána spousta věcí a najednou je tu koronavir a nejen oslavování, ale i celá činnost Sokola se bortí jako domeček z karet. Začínám nabývat dojmu, že naše výroční padesátky jsou podobně průšvihové jako osmičkové roky…

Jenže: my to dáme!! Akce, které jsme museli teď zrušit, proběhnou prostě v náhradním termínu. 21.3. jsme si měli užívat náš Sokolský ples. Epidemie tomu nepřála. Užijeme si ho tedy na podzim, přesně 17. října! Vstupenky zůstávají v platnosti, věříme, že vy, co jste si je zakoupili, přijdete.
30. dubna jsme avizovali vystoupení Antikvartetu s Ivo Šmoldasem. I to bylo zrušeno a o náhradním termínu jednáme. Zatím nevíme, zda budeme muset zrušit i květnovou Pouť na Lipany, ale i to je možné. Každopádně, prosím, sledujte naše i městské informační kanály, veškeré informace budeme hned dávat na vědomí. A samozřejmě, okamžitě jak to půjde, obnovíme i cvičení všech oddílů v sokolovně!
V tomto, pro nás všechny tak těžkém a svazujícím období jsme i my, sokolové, stejně jako vždy v minulosti v těžkých chvílích naší země, připraveni pomoci. Jsme v kontaktu s městským koordinačním centrem dobrovolnické pomoci a pokud bude třeba, budeme se snažit být prospěšní.
Přeji nám všem, abychom toto nelehké období přečkali všichni bez újmy na zdraví a pokud možno v co nejkratší době.
Ing. Jaroslav Petrásek, náčelník T. J. Sokol Český Brod

Vzhledem k současné a neustále eskalující epidemiologické situaci a rozhodnutí vydávaná státními orgány, rozhodl výbor T. J. Sokol Český Brod o dočasném zrušení veškerých aktivit probíhajících v sokolovně.

V této chvíli se tedy až do odvolání s okamžitou platností ruší veškerá cvičení všech sokolských oddílů, zápasy, plánované semináře i kulturní a společenské akce, které se v sokolovně  měly konat a sokolovna zůstává uzavřena pro jakékoliv sokolské i nesokolské aktivity. 

Je to opatření, které neděláme rádi, ale v nastalé situaci ho považujeme za nezbytné a odpovědné.

Do jisté míry jdeme nad rámec rozhodnutí Bezpečnostní rady státu o přerušení provozu škol a konání akcí nad 100 osob, protože cvičení v sokolovně je pro mnohem menší počet účastníků. Zároveň je ale kontakt mezi přítomnými mnohem intenzivnější a v případě seminářů či kulturních nebo společenských akcí i delší. Chceme v maximální možné míře přispět k omezení možnosti šíření nákazy a  z našeho pohledu se jedná o potřebný preventivní krok.

Situaci bude výbor T. J. samozřejmě v následujících dnech a týdnech pečlivě sledovat a pokud se toto opatření stane již nepotřebným, ihned bude odvoláno a aktivita v sokolovně bude obnovena. V tuto chvíli ale nedokážeme odhadnout, o jak dlouhé období se může jednat. Jakékoliv nové informace ohledně této situace budou neprodleně zveřejněny zde na webu. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů použijte sokolský kontaktní mail sokolceskybrod@seznam.cz  nebo volejte na telefonní číslo 603429248 (jednatel br. Petrásek).

Věříme, že všichni pochopí, že toto opatření je krok správným směrem a budou jej odpovědně respektovat.

výbor T. J. Sokol Český Brod

Po vzniku samostatného Československa bylo samozřejmě třeba vytvořit státní symboly nové země. Cesta k nové vlajce však nebyla úplně přímočará. A ani její osudy nebyly ve více než stoleté historii našeho státu úplně jednoduché.

Podíváme-li se na dobové fotografie a záběry z října 1918, československou vlajku v dnešní podobě na žádném z nich nenajdeme. Pokud už nadšení lidé něčím mávají, je to bílo-červený prapor, což byl původní zemský symbol, jenž byl krátce po vzniku Československa užíván i jako nová státní vlajka.

Snímek 5 z 11: Vlajka používaná jako vlajka Československa v letech 1918 až 1920

Chce to novou vlajku

To ale nemohlo vydržet dlouho, zejména kvůli tomu, že tento prapor nevyjadřoval nové sepětí Čechů a Slováků ve společném státě, a pak také proto, že shodné barvy, tedy červenou a bílou, používaly i sousední Polsko a Rakousko. Při vyznačování svrchovanosti na hranicích představovala taková věc pochopitelně problém.

Poslední den roku 1918 proto vznikla z iniciativy profesora pomocných věd historických Gustava Friedricha takzvaná znaková komise, která od jara 1919 pracovala na úkolu vytvořit jednoduchou a nezaměnitelnou novou státní vlajku. Jejími členy se stali kromě Friedricha například ředitel Archivu země České Jan Bedřich Novák, ředitel Archivu ministerstva vnitra Ladislav Klicman, pozdější ředitel městského archivu v Praze Václav Vojtíšek, státní úředníci, někteří poslanci a zástupci jednotlivých ministerstev a také zástupci uměleckých kruhů (akademický sochař a medailér Josef Šejnost, profesoři František Kysela a Vratislav Hugo Brunner a doktor Václav Vilém Štech).

K možné podobě nových státních symbolů se však veřejně vyjadřovali i další, třeba zástupci Uměleckého sboru Památníku odboje jako František Kupka nebo Václav Špála. V prvních diskusích navíc vznikaly nemalé střety o to, jak by měla nová vlajka vypadat. Konzervativněji založení muži trvali na dvoubarevné tradiční vlajce, ta však z výše naznačených důvodů nebyla vhodná. Jiní chtěli navázat na husitské nebo nové legionářské tradice a snažili se do státní vlajky vkomponovat prvky jako husitský kalich, kotvu nebo českého lva.

Nenápadný dříč Kursa

Členem komise se stal i koncipista státního archivu Jaroslav Kursa, který zpracovával a připravoval grafické podklady. Ten pak v součinnosti s ostatními odborníky vypracoval do května 1919 soubor návrhů státní a prezidentské vlajky s možnými barevnými kombinacemi, mezi nimiž se objevila i varianta s klínem, a heraldické návrhy státních znaků a státní pečeti.

Continue reading

Vážené sestry, vážení bratři!

Na základě opatření vlády ČR související s nouzovým stavem, oznamujeme, že se ruší 2. konzultace školení cvičitelů III. třídy sportovní všestrannosti a souběžné doškolení cvičitelů, plánované v Českém Brodě v termínu 17. – 19. dubna 2020, včetně závěrečných zkoušek, plánovaných v termínu 17. května 2020.

Bude přeloženo na náhradní termíny – předpoklad podzim 2020. O nových termínech vás budeme vás včas informovat.

Děkujeme za pochopení. Přejeme všem hodně zdraví a optimismu do nadcházejících dnů.

S pozdravem Nazdar

Anička Jurčíčková v.r.                                                        Jarek Kučera v.r.

náčelnice župy Barákovy                                                  náčelník župy Barákovy

 

Vážení členové, zákonní zástupci našich dětských členů a návštěvníci sokolovny!

Všichni víme o tématu, které v těchto dnech hýbe celou republikou – jde o nový typ koronaviru Covid-19, který se v několika případech objevil i v Česku, a dá se předpokládat, že počty jím infikovaných osob budou stoupat.

My bychom i přes tuto nepříjemnou situaci byli velmi rádi, aby se v sokolovně mohlo cvičit v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení. To ovšem předpokládá odpovědnost a zvýšené dodržování hygienických návyků každého z vás, kdo do sokolovny hodláte vstoupit.

Proto žádáme všechny, kteří v rámci nadcházejících jarních prázdnin či při jiné příležitosti hodlají navštívit zahraniční oblasti zasažené tímto typem koronaviru, aby ihned po svém návratu kontaktovali územní pracoviště Krajské hygienické stanice Středočeského kraje podle místa svého bydliště.

A teprve po splnění pokynů, které zde obdržíte, přijďte znovu cvičit do sokolovny.

Žádáme všechny členy a návštěvníky sokolovny o zvýšené a důsledné dodržování hygienických návyků, zejména důkladné mytí rukou, etikety kýchání, nezdržování se v prostorech s velkým počtem osob, pestrou stravu a dostatečný přísun vitamínů.

Zde si, prosím, důkladně přečtěte tento leták vydaný Státním zdravotním ústavem:  hygiena_rukou

Děkujeme všem, kteří se svým odpovědným přístupem zaslouží o to, že v sokolovně nedojde k žádným omezujícím opatřením!

výbor T. J. Sokol Český Brod

 

Jedna opožděná fotografická reportáž… 🙂 25. ledna u nás byla po půl druhém roce opět televizní Partička. Původní záměr byl až po dvou letech, ale vypadá, že se klukům z Partičky naše sokolovna líbí. A také, že se líbí i divákům, protože – stejně jako minule – naplnili sokolovnu hned dvakrát za sebou. Protože tuhle partu známe všichni, je asi zbytečné se nějak více rozepisovat o tom, co se v sokolovně dělo. A tak se, už bez dalšího textu, podívejte na fotografie z vystoupení. A zase za rok a půl… 😀

Očekávaná kniha o nejvýznamnějším českobrodském rodákovi, profesoru Janu Koulovi, je na světě! Světlo světa spatřila v polovině února v Plzni. Jejími autory jsou manželé Lenka a Jan Merglovi, autoři úžasné výstavy o Janu Koulovi, kterou si mohli i někteří brodští občané prohlédnout v Západočeském muzeu v Plzni, kam vyjel z Brodu speciálně vypravený autobus.

Křtu knihy byla přítomna i pravnučka Jana Kouly, paní Hana Ornestová a také například plzeňský primátor a poslanec Martin Baxa, zástupci Národního technického muzea v Praze a další hosté. A také my ze Sokola. (Pan tajemník městského úřadu Aleš Kašpar je totiž také členem Sokola 🙂 )

Kniha bude určitě k dostání i u nás v Brodě a opravdu stojí za přečtení. Určitě její prodej a prezentace proběhne v rámci sokolských oslav v říjnu v sokolovně a možná, že město uspořádá křest této knihy v dubnu tohoto roku. A ještě je potřeba doplnit, že fotografie z tohoto setkání nafotil pan Václav Marian, fotograf ZČM V Plzni.

Česká televize, stanice „Déčko“, odvysílala v sobotu 22. února pořad Lvíčata, který se natáčel i v naší sokolovně na hodinách oddílů všestrannosti. Podívejte se! Záznam z Českého Brodu má dvě části – v první cvičí naše děti a na úplný závěr pořadu „učitel“ Standa Hrazda ukazuje v sokolovně jednoduché cviky.

Prohlédnout si jej můžete zde:

1870 – 2020

150 let od založení Sokola v Českém Brodě

Do oslav výročí zbývá:

Sledujte nás

Oznámení

Historie příspěvků

Duben 2020
Po Út St Čt So Ne
« Bře    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

SponzořiPartneři